İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

Anasayfa / Makalelerimiz / İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

 

İstanbul Trafik Kazası Avukatı olarak; Ülkemizin uzun yıllardır mücadele ettiği en büyük problem trafik kazalarıdır. Trafik Kazaları sonucu maalesef ölüm ve yaralanma gibi ciddi zararlar meydana gelebileceği gibi kişilerin malvarlıklarını zarara uğratıcı şekilde maddi zararlar da meydana gelebilmektedir. Kaza geçiren ve zarara uğrayan kişiler hukuk mücadelesi verirken mutlaka deneyimli bir İstanbul Trafik Kazası Avukatı ile çalışmalıdır. Bu şekilde dava açılmadan önce araç sahibi veya araç işleteninin araç veya gayrimenkullerine ”ihtiyati tedbir” konulabilmekte ve maddi kayıpların önüne geçilmektedir.

 

Trafik Kazası geçirdim ne yapmalıyım?

 

Öncelikle sakin olmalı ve İstanbul Trafik Kazası Avukatı olarak   aşağıda belirteceğimiz saydığımız delilleri toplanmalısınız. Zira bu deliller mahkeme aşamasında yargılamanın lehe seyretmesini sağlamaktadır.

 

1)Trafik kazası tespit tutanağı,

2) Kazaya ait araç plakaları gözükür şekilde kaza fotoğrafları,

3)Karakol tutanakları ve ifadeleri,

4)Varsa Alkol raporu,

5)Kazaya karışan Araçların ruhsat fotokopileri,

6)Sürücü ehliyet ve nüfus cüzdan fotokopisi,

7)Kazaya karışan araçların plakası

8)Varsa araç işleteninin ad ve adresi,

9)Araçların Sigorta poliçeleri,

10) Ölüm meydana gelmiş ise Otopsi raporu,

11)Ölenin işi, kazancı ve öğrenim du­rumu hakkında bilgi-belgeler,

12)Destekten yoksun kalan aile bireyleri hakkındaki bilgi ve belgeler

13)Yaralanan veya ölenin (hastanede ölüm) tedavi giderlerini   ispata yarar bilgi ve belgeler

14) Cenaze ve defin giderlerine ilişkin belgeler

15) Yaralanma meydana gelmiş ise Geçici veya kesin Adli Sağlık Raporu,

16) Hastane tedavi belgeleri ve tedaviye ilişkin tüm harcama belgeleri

Trafik kazası nedeniyle kişilerde maddi ve manevi zarar meydana gelebilmektedir. Bu kapsamda ölümlü trafik kazasından bahsedilmesi için en az bir motorlu aracın katıldığı bir kaza meydana gelmiş olmalı, kaza sonrasında ölüm olayı meydana gelmiş olmalıdır. Ölümlü trafik kazasına bağlı olarak zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından, trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı hem ceza davası hem de tazminat davası açılabilmektedir. Ölümlü trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarının hukuki dayanağı, haksız fiil (BK md.49) sorumluluğudur. Bu kapsamda sigorta şirketlerine karşı açılacak Ölümlü trafik kazası tazminat davası bakımından hak kaybına uğramamak adına bir İstanbul Trafik Kazası Avukatından hukuki destek almakta büyük fayda bulunmaktadır. Zira uygulamada hukuki bilgiye sahip olmayan kişiler ve sigorta şirketlerinin vatandaşları zor durumda bıraktıkları, yetersiz ve yanlış bilgi ile kişileri mağdur edildikleri bilinmektedir.Sigorta şirketlerinden tazminat talep ederrken istanbul sigorta avukatından destek almanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle ölümlü trafik kazası sonucu yaşanılan mağduriyetin mesleki olarak hukuki süreci yürütebilecek İstanbul Trafik Kazası Avukatı aracılığıyla çözülmesi size yarar sağlayacaktır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu`nun 53/3.`nci maddesi uyarınca kaza sonucu ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıpların tazmini gerekmektedir. Bu madde ölenin kişiliğine bağlı olmayıp doğrudan doğruya destekten mahrum kalan kimsenin kişiliğine tanınmış bir haktır. Madde destekten yoksun kalanların tazminat hakkını doğuran ölüm olayından önceki sosyal ve ekonomik yaşayış düzeylerini, ölümden sonrası için de aynı düzeyde tutabilmek amacını taşımaktadır.

Yine aynı şekilde Karayolları Trafik Kanunu 97. Maddesi "Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.” Şeklinde hükme bağlanmıştır. Trafik kazası nedeniyle vefat eden kişilerin yakınları sigorta şirketlerinden tazminat talep etmesi mümkün olsa da gerçek zararların sigorta şirketlerinin yaptığı ödemelerin çok üzerinde olduğu unutulmamalıdır.Bu süreçte istanbul sigorta avukatından destek almanızı tavsiye etmekteyiz. İstanbul Sigorta Avukatı olarak hizmetlerimizi okuyabilmek için linke buraya tıklayabilirsiniz.

Kimler dava açabilir?

 

Trafik kazasında yaralanma meydana gelmişse, yaralanan şahsın bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Trafik kazası nedeniyle ağır bedensel bir yaralanma oluştuysa, yaralanan kişinin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı) da sadece “manevi tazminat davası” açabilirler (BK md.56). Bu kapsamda Yargıtay ağır bedensel yaralanmayı, yaralanan kişinin uzuv kaybı yaşaması veya hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi olarak kabul edilmektedir.

Trafik kazasında ölüm meydana gelmişse, ölenin maddi ve manevi zarar gören yakınları, (annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler) maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açabilirler.

 

Trafik kazalarında dava kimlere karşı açılabilir?

 

Trafik kazasında kusurlu olan aracın sürücüsüne, Aracın sahibine, Aracın işletenine ve aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketine karşı dava açılabilecektir. Bu süreçte istanbul sigorta avukatı danışanlarına veya müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

 

Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

 

  • Ölüm neticesinde duyulan elem, acı ve ızdırap duyguları nedeniyle manevi tazminat,
  • Ölenin her türlü cenaze gideri,
  • Ölüm olayı gerçekleşene kadarki tedavi giderleri,
  • Ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalan kişiler muhtemel destek süresi boyunca ölenden elde edecekleri mali menfaatine ilişkin destekten yoksun kalma tazminatını sorumlularından talep edebilir. Trafik kazası nedeniyle vefat eden kişi bekar ise anne ve babasının yaşı; evli ise eşinin ve çocuklarının yaşı ile evlenme durumları tazminat miktarının hesabında dikkate alınmaktadır.
  • Yaralanmalı trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarında Manevi tazminat, Yaralanan kişinin her türlü tedavi gideri, Yaralanan kişinin kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar talep edilebilir.

 

Trafik kazalarında dava açma süresi nedir?

 

Ölümlü Trafik kazası nedeniyle zarar görenin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayacak 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrense bile her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren yaralanmalı trafik kazalarında 8 yıl; ölümlü trafik kazalarında 15 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

 

Kusurlu aracın sigortası yoksa veya kusurlu araca ulaşılamıyorsa tazminat talep edilebilir mi?

 

Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesi gereğince motorlu araç maliklerinin her yıl, motorlu araçlarına zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmaları hukuki bir zorunluluktur. Zorunlu  mali mesuliyet sigortasını yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Bu yasağa  rağmen trafiğe çıkan araçların verdiği maddi zararlardan dolayı üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda mağdur olunmasını engellemek amacıyla güvence hesabı kurulmuştur. Trafik kazalarına ilişkin kurulan Güvence Hesabı sayesinde, kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortası bulunmasa veya kaza sonrasında kusurlu aracın kimliği tespit edilmese dahi güvence hesabından söz konusu  zararların tazmini talep edebilir.

 

Sonuç olarak sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Trafik Kazası Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Trafik Kazası Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli İstanbul Trafik Kazası Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul Trafik Kazası Avukatı olarak, trafik kazası ile karşılaştığınızda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Trafik Kazası Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili sigorta şirketine başvuru aşamasında ve dava açılması halinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Trafik Kazası Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com