Sigorta Ve Reasürans Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanları / Sigorta Ve Reasürans Hukuku

 

Sigorta şirketlerinin üzerinde bulunan riskleri yeniden sigortalatarak kendilerini güvence altına almalarına reasürans ( ikili sigorta ), bu işte uzman hale gelen şirketler ile çalışanlarına ise reasürör denir. Buna bir nevi sözleşmesel borçları karşılayan bir tür sorumluluk sigortası demekte mümkün. Sigortacılık sektöründe meydana gelen hata, ihlal ya da hukuki bir takım uyuşmazlıkların tespiti ve önlenmesi amacı ile belirlenen norm ve uygulamalar bütünü ise sigorta hukuku kapsamında değerlendirilir. 

Hükümleri Reasürans Hukuku Kuralları Belirler

Sigorta hukukunun temelinde sigorta sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi, riskin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi, ne zaman gerçekleştiği, kusur, kötü niyet ve kusurludan tahsili gibi konular yer alır. Sigorta edilen riskin tamamı ya da bir kısmı yeniden sigorta ettirilmesi durumunda uyuşmazlıklarda uygulanacak hükümleri Reasürans hukuku kuralları belirler. Son yıllarda sigortacılık sektöründe kapsam oldukça genişledi, pek çok sigorta çeşidi yapılmaya başladı hal böyle olduğunda risklerin gerçekleşme olasılığı da paralel olarak arttı. Alanya sigorta ve reasürans hukuku sayesinde tüm riskler paylaşılıyor ve ortaya çıkan sonuçlar kolay çözülüyor, reasürans aynı zamanda sigorta şirketlerinin iş kabul ve esneklik kapasitesini arttırıyor. 

Sigorta Şirketinin Ekonomik Yapısı Destekleniyor

Birikim fazlası nedeni ile ortaya çıkan doğal afet hasarları kontrol altına alınıyor, sigorta şirketinin ekonomik yapısı destekleniyor ve en önemlisi reasürörden sigortacıya bilgi aktarımı sağlanıyor, tüm bu nedenler aslında reasüransa gerek olduğunu gösteriyor. Sigortacılık sektörüne ait idari düzenlemeler ile birlikte sigorta faaliyetlerinde gerek opsiyonel gerekse sözleşme boyutlarına dair Alanya sigorta ve reasürans hukuku çerçevesinde hem ulusal hem de uluslararası danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilebilmekte. 

Poliçe İhtilaflarında Danışmanlık Ve Hukuki Destek

Şirket kuruluşu, hisse oranları, birleşmeler ya da devirler, sözleşme değişikliklerinin yanı sıra şirket iç tüzükleri ile yönergelerinin düzenlenmesi konusunda yerel ya da yabancı reasürans ve sigorta şirketlerine Türk sigorta hukuku kapsamında hizmet sunulmakta ve hukuki destek sağlanmakta. İnşaat sigortası poliçeleri, ferdi kaza sigortası poliçeleri, işveren sorumluluk poliçeleri, yönetici sorumluluk poliçeleri hazırlanır. Tüm bu poliçeler ile birlikte makine kırılma sigorta poliçeleri, montaj sigortası poliçeleri, muhtelif 3. şahıs mali sorumluluk poliçesi ile yangın poliçesinde yaşanan uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda Alanya sigorta ve reasürans hukuku çerçevesinde danışmanlık ve temsil hizmetleri sunulmaktadır. 

Avukatlık Ve Aracılık Hizmetleri De Kapsam İçinde

Bu bağlamda ki hizmetler poliçelerin Türk sigorta hukuku şartlarına uygun getirilmesi de verilen hizmet içerisinde yer almaktadır. Yargıya yansıyan karmaşık sigorta ile reasürans uyuşmazlıklarında verilen avukatlık hizmetinin yanı sıra aracılık hizmetleri de kapsam içindedir. Hasar yönetim hizmetlerini kapsayan sedan şirketler ya da sigortalının idari ve ceza davalarının takibi konusunda Alanya sigorta ve reasürans hukuku çerçevesindeki ihtilafların çözümünde gerek müzakere gerekse aracılık hizmetleri verilmektedir.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com