Şirket Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanları / Şirket Hukuku

Ticari şirketlerin kurulması, devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi, tip değiştirmesi, kapanması gibi birçok konuyu ticaret hukuku bünyesinde değerlendiren ve şirketlere ait hukuki incelemeleri yapan hukuk dalına Alanya şirket hukuku denir. Ülkemizde Cumhuriyet öncesi süreçte İslami kurallar göre uygulanan şirketler hukuku Cumhuriyet döneminde 1926 yılında Türk Ticaret kanunu yürürlüğe girmiştir. 1956 yılında bu yürürlükten kaldırılarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 2011 yılında ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş durumdadır ayrıca bazı maddelerinde zaman içerisinde düzenlemeler yapılmıştır. 

Kanun Şirket Türü Ve Sayılarını Belirlemiştir

Kanuna göre ülkemizde ki şirket tipleri, komandit, kolektif, limitet, anonim şirketler ile kooperatifler olarak belirlenmiş ve sayıları sınırlı tutulmuştur, adi komandit, kolektif ve adi şirketler şahıs şirketi iken limitet, anonim ile sermayesi paylara bölünen komandit şirketler sermaye şirketleri olarak belirlenmiştir. Bu şirketlerin tamamında tüzel kişilik varken bu tür şirketler dışında ki yapılanmalarda tüzel kişilikler yoktur. 

Kanun Üretici İle Tüketici Arasında Bir Köprü Görevi Görür

Türk Medeni kanunun ayrılmaz parçası olan Türk Ticaret Kanunu üretici ile tüketici arasında bir köprü görevi görür, yıllarca ticari sorunlar yaşayan üretici ve tüketici arasında ki uyuşmazlıkları ortadan kaldıran kanun ticareti sağlam bir zemin üzerine taşımıştır. Türk hukukun en geniş kapsamlı alt dalı olan Alanya şirket hukuku gerek pratik uygulamaları gerekse sürekli kendini güncellemesi sayesinde ticaretin takibini zorunlu hale getirmekte. Ticari hukuk kapsamında ki davalarda yetkili mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir, Ticaret hukuku kapsamında değerlendirilen alt dal olan şirketler hukuku tüzel kişiliği ulunan şirketleri inceler. 

Şirketler Hukuku Ticaret Hukuku Alt Dalıdır

Şirketler hukuku ticari faaliyette bulunma olanağına sahip ayrı tüzel kişiliği olan ancak aynı zamanda bir tacir olan ticaret ortaklarının kuruluşu, sermaye yapısı, türü, ortakları, yönetim kadrosu, idaresi ve işletmesi, temsiliyeti, sona erdirilmesi ya da tasfiyesi konularını inceleyen ticaret hukuku alt dalı Alanya şirket hukuku dalıdır. Yine Türk Ticaret kanununun alt dallarından olan Türk borçlar kanunu ile düzenlenen şirket türü adi şirkettir ve tüzel kişiliği yoktur buna rağmen Türk Ticaret kanunu ile düzenlenen tüm şirketlerin tüzel kişiliği vardır, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar ve o an itibari ile kurulmalarından dolayı tacir sıfatını alırlar. 

Sorunlar Avukatın Önemini Ortaya Koymakta

Türk Ticaret Kanununun alt dalı olan kooperatif kanunu ile düzenlenen ortaklık türü kooperatif ortaklığıdır, ticari şirketler arasında sayılan kooperatiflerinde tüzel kişiliği vardır. Günümüzde büyüyen ve gelişen ticari faaliyetler uyuşmazlıkların ve sorunların artmasına neden olmaktadır bu durumda hukuki problemlerin çözümü, olası sorunların önüne geçilmesi, hukuki işlemlerin denetlenmesi ve gereken tedbirlerin alınması noktasında hem bireyler hem de şirketler açısından Alanya şirket hukuku konusunda uzman olan avukatın önemini ortaya koymaktadır.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com