İSTANBUL SİGORTA AVUKATI

Anasayfa / Makalelerimiz / İSTANBUL SİGORTA AVUKATI

İSTANBUL SİGORTA AVUKATI

İstanbul Sigorta avukatı, herhangi bir sebep ile doğan zararın sigorta hukuku kapsamına girip girmediğinin tespiti, sigorta konusunda meydana gelen zararın tazminini sağlamak, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, sigorta hukuku kapsamında giren her konuda sigortacıların veya sigorta ettirenlerin vekilliğini ifade etmektedir.

 

Sigorta Hukuku Nedir?

 

Sigorta hukuku, sigortacı ve sigorta ettiren arasındaki hukuki ilişkinin düzenlenmesi, sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen hukuk kurallarının bütünüdürBu tanımdaki sigortacı, sigortalının ödediği prim karşılığında istenilen rizikonun tazminini üstlenme görevine sahipken; sigorta ettiren prim ödeme yükümlüsüdür. Sigorta ile ilgili genel hükümler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bunun yanında 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve bakanlık tarafından onaydan geçen Sigorta Genel Şartları hükümleri de sigorta hukukunun temel kaynaklarıdır.

 

Sigorta Türleri Nelerdir?

 

Sigortalar Zarar ve Can Sigortası olarak ikiye ayrılabilir. Zarar Sigortaları da kendi içinde mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları olarak ayrılmaktadır. Yangın sigortası, Makine kırılması ve montaj sigortası, taşıma sigortası, hırsızlık sigortası, alacak sigortası, tarım sigortası, kasko, inşaat sigortası, cam kırılması sigortası gibi sigortalar mal sigortalarındandır. Zorunlu trafik sigortası, hekim sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, ihtiyari trafik sigortası ise sorumluluk sigortalarına örnektir. Ayrıca kasko, havacılık sigortası, deniz sigortası, kaza sigortası, emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası; sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigortalar da sayılabilecek diğer önemli sigorta türleridir.

 

Sigorta Hukukuna İlişkin Davalar Hangi Mahkemede Görülür?

 

Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sorumluluk sigortalarında, zarar gören, doğrudan zarar verenin sigortasına başvurma hakkına sahiptir. Bu durumda söz konusu uyuşmazlık Ticaret Kanunu’na dayandığından görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır. Sigorta şirketine karşı açılacak davalarda sigorta hukuku Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiğinden, sigorta hukukundan kaynaklı davalar mutlak ticari dava sayılmaktadır. Mutlak ticari davalarda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Ancak somut olayın türü ve taraflarına göre görevli mahkeme değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda tecrübeli bir İstanbul Sigorta Avukatından yardım alınmasını önermekteyiz. Motorlu taşıt kazasından kaynaklı açılacak maddi-manevi tazminat davası haksız fiil hükümlerine dayandığından, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır. Kişinin, ticari işletmesini ilgilendirmeyen davalarda tüketici ilişkisi söz konusu olur. Bu nedenle tüketici ile ilgili sigortalarda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki davalar Tüketici Mahkemelerinde görülür.

 

Sigorta Avukatı Ne İş Yapar?

 

Kendini sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar alanında geliştiren ve bu yöndeki davalara bakan avukatlara İstanbul Sigorta Avukatı denilmektedir. Sigorta avukatı, geçerli bir sigorta sözleşmesi kurulup kurulmadığını, sigorta şirketleriyle sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan veya zarar gören üçüncü kişiler ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemekte görev yapmaktadır. Bunun yanında ortaya çıkan zararın sigorta kapsamında olup olmadığını tespit etmek, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, sigorta konusu üzerinde gerçekleşen rizikonun sonucunda meydana gelen zararın tazmin ettirilmesi gibi konularda hak kaybına uğranmaması adına vekillik yapmaktadır. Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemlerinin takibi, Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi, Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi, Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra takibi işlemleri yapılması, Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla dava açılması ve sonuçlandırılması yine sigorta avukatının görevleri kapsamındadır.

 

Sigorta Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

 

İstanbul Sigorta Şirketi Avukatı, sigorta şirketlerinin vekilliğini yaparken sigorta şirketinin düzenlediği sözleşmelerin hazırlanması, şirketin taraf olduğu dosyaların takibi ve davalarının yürütülmesi işlemlerini yürütmektedir. İstanbul Sigorta Avukatı ise sigorta hukukuna konu davalarında meydana gelen olaylar hakkında her türlü araştırmayı ve incelemeleri yaparak sigorta ettiren bireylerin vekilliğini üstlenmektedir. Gerçekleşen somut olayın hangi kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, davanın hangi mahkemede açılması gerektiği, olaya uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi, gerçekleşen olayın ispatlanması ve davanın lehe sonuçlanması için bütün hukuki sürecin yürütülmesini üstlenmektedir.

Sonuç olarak sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Sigorta Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Sigorta Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli İstanbul Sigorta Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul Sigorta Avukatı olarak, sigorta hukuku ile ilgili karşılaştığınız uyuşmazlıklarda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Sigorta Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili gerek başvuru aşamasında gerek dava açılması halinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Sigorta Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com