ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Anasayfa / Makalelerimiz / ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Ölümlü trafik kazası nedeniyle kişilerde maddi ve manevi zarar meydana gelebilmektedir. Bu kapsamda ölümlü trafik kazasından bahsedilmesi için en az bir motorlu aracın katıldığı bir kaza meydana gelmiş olmalı, kaza sonrasında ölüm olayı meydana gelmiş olmalıdır. Ölümlü trafik kazasına bağlı olarak zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından, trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı hem ceza davası hem de tazminat davası açılabilmektedir.

Ölümlü trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarının hukuki dayanağı, haksız fiil (BK md.49) sorumluluğudur. Bu kapsamda sigorta şirketlerine karşı açılacak Ölümlü trafik kazası tazminat davası bakımından hak kaybına uğramamak adına bir İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatından hukuki destek almakta büyük fayda bulunmaktadır. Zira uygulamada hukuki bilgiye sahip olmayan kişiler ve sigorta şirketlerinin vatandaşları zor durumda bıraktıkları, yetersiz ve yanlış bilgi ile kişileri mağdur edildikleri bilinmektedir. Bu nedenle ölümlü trafik kazası sonucu yaşanılan mağduriyetin mesleki olarak hukuki süreci yürütebilecek İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatı aracılığıyla çözülmesi size yarar sağlayacaktır. Sigorta şirketlerine başvuru sürecinde ise istanbul sigorta avukatından destek almak hataların önüne geömek için önemlidir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu`nun 53/3.`nci maddesi uyarınca kaza sonucu ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıpların tazmini gerekmektedir. Bu madde ölenin kişiliğine bağlı olmayıp doğrudan doğruya destekten mahrum kalan kimsenin kişiliğine tanınmış bir haktır. Madde destekten yoksun kalanların tazminat hakkını doğuran ölüm olayından önceki sosyal ve ekonomik yaşayış düzeylerini, ölümden sonrası için de aynı düzeyde tutabilmek amacını taşımaktadır.

Yine aynı şekilde Karayolları Trafik Kanunu 97. Maddesi "Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.” Şeklinde hükme bağlanmıştır. Trafik kazası nedeniyle vefat eden kişilerin yakınları sigorta şirketlerinden tazminat talep etmesi mümkün olsa da gerçek zararların sigorta şirketlerinin yaptığı ödemelerin çok üzerinde olduğu unutulmamalıdır.

 

Kimler dava açabilir?

 

 

Trafik kazasında ölüm meydana gelmişse, ölenin maddi ve manevi zarar gören yakınları, (annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler) maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açabilirler.

 

Ölümlü Trafik kazalarında dava kimlere karşı açılabilir?

 

Trafik kazasında kusurlu olan aracın sürücüsüne, Aracın sahibine, Aracın işletenine ve aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketine karşı dava açılabilecektir.

 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

 

  • Ölüm neticesinde duyulan elem, acı ve ızdırap duyguları nedeniyle manevi tazminat,
  • Ölenin her türlü cenaze gideri,
  • Ölüm olayı gerçekleşene kadarki tedavi giderleri,
  • Ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalan kişiler muhtemel destek süresi boyunca ölenden elde edecekleri mali menfaatine ilişkin destekten yoksun kalma tazminatını sorumlularından talep edebilir. Trafik kazası nedeniyle vefat eden kişi bekar ise anne ve babasının yaşı; evli ise eşinin ve çocuklarının yaşı ile evlenme durumları tazminat miktarının hesabında dikkate alınmaktadır.

 

Trafik kazalarında dava açma süresi nedir?

 

Ölümlü Trafik kazası nedeniyle zarar görenin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayacak 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrense bile her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren 15 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur (KTK md.109).

 

Kusurlu aracın sigortası yoksa veya kusurlu araca ulaşılamıyorsa tazminat talep edilebilir mi?

 

Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesi gereğince motorlu araç maliklerinin her yıl, motorlu araçlarına zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmaları hukuki bir zorunluluktur. Zorunlu  mali mesuliyet sigortasını yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Bu yasağa  rağmen trafiğe çıkan araçların verdiği maddi zararlardan dolayı üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda mağdur olunmasını engellemek amacıyla güvence hesabı kurulmuştur. Trafik kazalarına ilişkin kurulan Güvence Hesabı sayesinde, kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortası bulunmasa veya kaza sonrasında kusurlu aracın kimliği tespit edilmese dahi güvence hesabından söz konusu  zararların tazmini talep edebilir.

 

Sonuç olarak sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatı olarak, ölümlü trafik kazası ile karşılaştığınızda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili sigorta şirketine başvuru aşamasında ve dava açılması halinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ölümlü Trafik Kazası Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com