İSTANBUL TAZMİNAT AVUKATI

Anasayfa / Makalelerimiz / İSTANBUL TAZMİNAT AVUKATI

İSTANBUL TAZMİNAT AVUKATI

İstanbul Tazminat Davası Avukatı olarak; haksız fiil nedeniyle uğranılan zararın tazmini konusunda size hukuki yardımda bulunmaktadır. Maddi ve manevi olarak zarara uğrayan kişiler bu zararlarına istinaden kazanacakları tazminat gerektiren davaların takibini ve tahsilini Tazminat Hukuku Avukatı desteği alarak kısa sürede mağduriyetini giderebilmektedir. Tazminat Avukatı, hem tazminat talep eden hem de tazminat davası açılan tarafın temsilini üstlenebilir. Bu sayede kazanacağınız tazminat miktarının hesaplaması doğru yapılabilmekte veya tazminat ödemek ile suçlanan tarafın bir kusurunun olmadığının ispatı deneyimli bir tazminat avukatı tarafından sağlanabilmektedir. Özellikle tazminata konu olay ile karşılaşan kişiler hukuk mücadelesi verirken mutlaka deneyimli bir İstanbul Tazminat Davası Avukatı ile çalışmalıdır. Bu şekilde dava açılmadan önce tazminat ödeme yükümlüsü gerçek veya tüzel kişilerin araç veya gayrimenkullerine ”ihtiyati tedbir” konulabilmekte ve maddi kayıpların önüne geçilmektedir.

 

TAZMİNAT HUKUKU NEDİR?

 

Zarar görenin hukuka aykırı fiilinden dolayı oluşan maddi ve manevi zarar bedelinin para veya mal olarak zarar veren tarafından karşılanmasına tazminat denmektedir.

 

MADDİ TAZMİNAT GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

 

Maddi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mağdurun malvarlığında meydana gelen eksilmenin giderilmesini amaçlamaktadır. Hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında eksilme, hedeflenen artışta sapma, yoksun kalınan kar, bedensel zararlar (iş gücü kaybı ve maluliyet gibi), mal varlığının zarar görmesi ve ölüm (bu nedenle destekten yoksun duruma düşme) gibi durumlardan dolayı ödenen tazminata maddi tazminat denilmektedir.

 

MANEVİ TAZMİNAT HANGİ ŞARTLARDA TALEP EDİLEBİLİR?

 

Manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mağdurun uğradığı psikolojik zararın bir nebze olsa da giderilmesini amaçlamaktadır. Kendisine veya yakınlarına karşı yapılan hukuka aykırı bir eylem nedeniyle duyduğu acı, keder, ruh bütünlüğünün bozulması veya gururun kırılması hislenin karşılığı olarak belirlenen tazminata manevi tazminat denilmektedir. Manevi tazminat hesaplanırken hakim takdiri olarak zarar verenin ve mağdurun ekonomik durumu, yaşı, olayın etkilerinin şiddeti gibi değişkenleri göz önünde bulundurmaktadır.

 

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR?

 

 • Maddi tazminatın hesaplanması daha somut veriler ile yapılmakla doğrudan uğranılan maddi zarar, tarafların kusur oranı ve maluliyet oluşmuşsa maluliyet oranı kriterlerine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda hukuka aykırı eylem nedeniyle uğranılan maddi zararın, davada somut olarak ispatlanabilen kısmı üzerinden hükmedilmektedir.

 

 • Manevi tazminat hesaplanması daha soyut veriler ışığında hakimin takdirine bırakılmıştır. Tarafların sosyal statüsü, mağduriyetin derecesi, somut olayın özellikleri, tarafların ekonomik durumları, yaş ve eğitim durumu, kusur oranları, manevi zararın büyüklüğü ve olay tarihindeki paranın satın alma gücü gibi soyut veriler esas alınmaktadır.

 

Maddi ve manevi tazminat davalarında, deneyimli bir İstanbul Tazminat Avukatı davanın seyrini değiştirebildiğinden konunun uzmanı olan kişiler seçilmelidir.

 

KONUSU TAZMİNAT OLAN DAVALAR NELERDİR?

 

Maddi ve manevi zarara uğranılan, haksız fiil içeren ve karşılığında tazminat talep edilebilecek davalar başlıca saymak gerekirse;

 

 • Trafik kazalarından kaynaklanan davalar,
 • Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepli davalar,
 • Malpraktis nedeniyle açılacak davalar,
 • İş kazalarından kaynaklanan davalar,
 • Sözleşmeden kaynaklanan davalar,
 • Hakaret ve iftira gibi haksız fiillerden kaynaklanan davalar,
 • Boşanmada kusurlu eşten kaynaklanan davalardır.

 

Bunların dışında yaşanılan somut olayın içeriğine göre dava çeşitliliğini arttırabilmek ve tazminat talep edebilmek mümkündür. Maddi ve manevi tazminat nedeniyle açılacak davalarda haklılığın ispatı, işlenen fiilin suç olduğunun kanıtlanması, zarara konu tazminatın hesaplaması, tazminatın tahsili ve hak kaybına uğramamak adına İstanbul Tazminat Avukatından hukuki destek almakta büyük fayda bulunmaktadır. Zira uygulamada hukuki bilgiye sahip olmayan kişiler ve sigorta şirketlerinin vatandaşları zor durumda bıraktıkları, yetersiz ve yanlış bilgi ile kişileri mağdur edildikleri bilinmektedir. Sigorta şirketi ile yürütülen süreçte istanbul sigorta avukatı ile süreç yönetmenizi tavsiye ederiz.Bu nedenle haksız eylem sonucu yaşanılan mağduriyetin hukuki süreci yürütebilecek İstanbul Tazminat Avukatı aracılığıyla çözülmesi size yarar sağlayacaktır.

 

 1. Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

En az bir motorlu taşıtın karıştığı trafik kazasında, haksız bir fiil sorumluluğu doğması sebebiyle neden olunan ölüm veya yaralanma gibi uğranan bedensel zararlar ve taşınır/taşınmaz mal varlığına verilen zarar sebebiyle tazminat davası açılabilmektedir.

 

 1. Haksız İşgalden Kaynaklanan Ecri Misil Talepli Davalar

 

Kişinin sahip olduğu mala yönelik gerçekleşen haksız işgal nedeniyle işgalin son bulması ve işgal nedeniyle yaşanan maddi zararın telafisi için tazminat davası açılabilmektedir.

 

 1. Malpraktis Nedenli Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

Yanlış tedavi veya ihmal sonucu tedaviyi uygulayan hekime ve hekimi çalıştıran sağlık kuruluşuna karşı açılan malpraktis davası ile uygulanan yanlış tedavi sonrası uğranan bedensel zarar, iş göremezlik veya bedensel bütünlüğün zarar görmesi nedeni ile maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

 

 1. İş Kazaları Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince iş kazası sayılan durumlarda işçi, iş kazası nedeniyle yaralanmış veya ölmüş olabilir. Bu halde iş kazası geçiren işçinin kendisi ve yakınları maddi ve manevi tazminat ödenmesi için işverene karşı dava açabilmektedir. Uygulamada işverenlerin işten çıkarma tehdidi ile çok cüzi miktarlarda ödeme yaparak iş kazası sorumluluğundan kaçtığı bilinmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşan işçinin mutlaka Tazminat Avukatına danışarak hareket etmesinde fayda vardır.

 

 1. Sözleşmeden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

Sözleşmeden kaynaklı tazminat davalarında sözleşmede yer alan sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin ihlali veya sözleşmeden cayılması durumunda karşı tarafın uğradığı zararın karşılanması amaçlanmaktadır.

 

 1. Hakaret ve İftira Gibi Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

Hakaret veya iftira gibi eylemler nedeniyle açılacak tazminat davalarında haksız fiil konusu eylemin suç teşkil etmesi ve uğranan zararın somut olarak ispatlanması gerekmektedir. Bu kapsamda kişi karşılaştığı haksız fiil nedeni ile uğradığı maddi ve manevi zararın tazminini talep edebilmektedir.

 

 1. Boşanmada Kusurlu Eşe Karşı Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

Boşanmada kusuru bulunmayan eşin kusurlu eşe karşı tazminat talebinde bulunması mümkündür. Tazminat talebi boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık süre içinde de ayrı olarak açılabilir. Boşanmada maddi tazminat talebi için mevcut veya beklenen menfaatlerin boşanma yüzünden zedelenmiş olması gerekmektedir. Manevi tazminat için ise boşanmaya sebep olan durumların kişilik haklarını zedelemesi ve tazminat talep eden kişinin kusursuz olması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Tazminat Davası Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Tazminat Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli İstanbul Tazminat Hukuku Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul Tazminat Avukatı olarak, tazminat hakkına konu bir olay ile karşılaştığınızda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Tazminat Davası Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili başvuru aşamasında ve dava açılması halinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Tazminat Hukuku Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com