İstanbul Şirket Avukatı (Şirket Kuruluş Avukatı)

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Şirket Avukatı (Şirket Kuruluş Avukatı)

İstanbul Şirket Avukatı (Şirket Kuruluş Avukatı)

Şirketler ve ticari işletmeler kuruluş süreçlerinden itibaren başlayarak ticari hayatlarının tüm kısmı boyunca hukukla iç içe faaliyet göstermesi gerekir. Sürekli bir şekilde değişiklik gösteren ve gelişen iş dünyası içerisinde şirketler çok detaylı mevzuat hükümlerine tabi tutulmaktadır. Bunların yanı sıra gerekli olan bu hükümlere uymamanın ağır sonuçlarının yer aldığını bilmek gerekir. Şirketler bir yandan da diğer özel hukuk tüzel kişileri ile yapmaya devam ettikleri sözleşmeler içerisinde ciddi taahhütler altına girmek zorunda kalabiliyor.

Sözleşme hükümleri içerisinde genel olarak hukuki çerçevesinin doğru ve düzgün bir şekilde çizilmemesi halinde ciddi zararlar doğması söz konusu olabiliyor. Bu yüzden de şirketlerin ve ticari işletmelerin hem kamu hem de özel hukuk tüzel kişileri ile hukuki uyuşmazlıklar meydana gelmesi gibi durumlar kaçınılmazdır. Böyle durumlarda etkin ve verimli bir hukuki destek almayı başararak sorunların önlerine geçebilmek için için bir şirket avukatı ile düzenli olarak çalışmak en önemli durumlar arasındadır

Şirket Avukatı Kimdir?

Şirket avukatı genel olarak incelenecek olduğu zaman, şirketlerin iş hayatında karşılarına çıkabilecek hukuki sorunlara karşı bir şekilde danışmanlık hizmeti vermeye devam eden ve yargılama konusu olarak yer alan uyuşmazlıklarda şirketleri temsil eden kişilere denir. Şirket avukatları olarak yer alan kişiler Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmış olan kişilerden meydana gelir. Şirket avukatı genel işleyiş içerisinde bir şirketin tarafı olması söz konusu olan hukuki uyuşmazlıklar ile ortaya çıkabilecek hukuki sorunları öngörmesinin ardından, sözleşmelerin müzakere aşama durumları karşısında müvekkillerini bilgilendirme ile beraber gerekli hukuki korumaları yardımcı olan dala denir. Dava ya da icra takibine konulu olan noktalar içerisinde müvekkillerini yargı mercileri önünde temsil etmesinin yanı sıra bu kişilerin, haklarını elde etmelerinde yanlarında olan kişilerdir.

Hukuki Danışmanlık Neden Gereklidir?

Şirketlerin genel anlamda incelenecek olduğu zaman bir hukuk danışmanı ile beraber her zaman düzenli bir şekilde çalışması durumunda, hukuki ilişkiyi meydana getiren sözleşmenin düzenlenmesi gibi alanlarda meydana gelir. Yargılama aşamaları ile beraber icrası genel anlamda tek bir hukuk bürosu aracılığı ile meydana gelir. Bu durum da şirketlerin genel olarak kurumsal hafızasının gelişmesine önemli konumda yardımcı olur.

Şirketin karşılaşmaları mümkün olan hukuki uyuşmazlıklar gibi konuları hemen öncesinde takip ettiği davalardan tecrübe etmiş olan kişiler ve şirket hukuk danışmanı, ardından da hazırlayacağı sözleşmelerde yanlarında yer aldığı kişiler için daha iyi düzeylerde hukuki koruma sağlamaktadır. Şirketin hukuki olarak meydana gelen süreçlerini sürekli yaptıkça şirketin faaliyet göstermeye devam ettiği sektörün tabi olduğu mevzuata daha hakim bir şekilde yer alır.

Şirketle sürekli bir şekilde iş yapan ticari işletmelerin bir yandan da motivasyonlarını ve gerçek amaçlarını daha iyi kavramasının yanı sıra etkili olur. Bir yandan da bu da sözleşme müzakerelerinin daha verimli olarak gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Tüm bu durumlar karşısında da düzenli bir şekilde yer alan hukuki danışmanlık hizmetleri hem şirketin verimliliğini artmasına yardımcı olurken, hem de ciddi zararlara uğramasının önüne geçmek için etkili olmaktadır.

Hukuk Müşaviri Ne İş Yapar?

Hukuk müşaviri yaptığı işler genel olarak incelenecek olduğu zaman kamu tüzel kişileri kapsamında meydana gelen hukuk birimleri içerisinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermeye devam eden bir yandan da kurum içi düzenlemelerin yanı sıra sözleşme metinlerini hazırlama işlemleri ile beraber, yargılama aşamasında kurumu temsil eden kişilere verilen isimdir. Belirli zaman aralıklarında istek durumlarına göre şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam eden avukatların da hukuk müşaviri olarak ifade edilmesi bilinmektedir

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır?

Avukatlık Kanunu kapsamında 2008 yılında eklenilen hüküm detaylarına bakılacak olduğu zaman; 250.000 TL ve üzerinde esas sermayesi yer alan anonim şirketlerin bir avukat ile beraber sözleşme yapması zorunlu hale gelmiştir. Açıklamaları meydana gelen hüküm haricinde geride kalan şirketlerin hukuki danışmanlık hizmeti almaları zorunlu olmamasının yanı sıra yukarıda anlatılan faydaları olmasından ötürü de bir şirket avukatı ile düzenli olarak çalışmaları faydalı bir konumdadır.

Şirket Avukatı Tarafından Sağlanacak Hizmetler Nelerdir?

 • Kuruluş sürecinde esas olarak belirlenen sözleşmelerin düzenlenmesi ile beraber gerekli işlemlerin takibi

 • Şirket kapsamında yer alan yetkili kişilerin her türlü hukuki sorularını yanıtlama

 • Sözleşme için hazırlanan taslaklar üzerinde düzenlenmesi ve değiştirme yapması

 • Gerekli anlarda sözleşme müzakerelerinde yer almak

 • Önleyici hukuk kapsamı ile ilgili olarak doğabilecek hukuki ihtilaflar konusunda gerekli bilgilendirmelerde yer almak

 • Yönetim kurulu ile beraber genel kurul toplantı tutanaklarının düzenleme aşamaları

 • Şirket iç yönergesinin yanı sıra organizasyon şemasının düzenleme aşamaları

 • Şirket birleşme ile beraber devralmalarında gerekli sözleşmelerin düzenleme aşamaları

 • Maaş haciz müzekkereleri için gerekli olan yanıtların verilmesi

 • Hukuka aykırı olarak meydana gelen vergi cezalarına karşın gerekli olan itirazların yapılması ile beraber iptali için davaların açılma aşamaları

 • Arabuluculuk ya da uzlaşma gibi gerekli olan görüşmelerine katılma

 • Şirketin taraf olarak yer aldıkları her türlü dava içerisinde avukatlık hizmetleri verilmesi

 • İcra takipleri başlatılma aşamaları ile beraber alacağın tahsili için gerekli işlemlerin meydana gelmesi gibi durumlar gereklidir

Şirket avukatı ile hukuki danışmanlık sözleşmesi gibi adımların meydana gelmesi durumunda yukarıda belirtilen gerekli görülen tüm hizmetler, anlaşılan hukuk bürosu aracılığı ile aylık olarak belirlenen sabit bir ücret karşılığında sunulmaya devam etmektedir. Bahsi geçen ve gerekli görülen tüm hizmetler için avukatlarla ayrı ayrı anlaşma yapılması şirketler için maddi olarak fazla olacaktır. Bu yüzden de bu alanda danışmanlık hizmetlerinin alınması büyük açıdan önleyici hukuk olarak önemlidir.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr