İstanbul Ticaret Hukuku ( Ticari Hukuk )

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Ticaret Hukuku ( Ticari Hukuk )

İstanbul Ticaret Hukuku ( Ticari Hukuk )

İstanbul ticaret hukuku; ticari iş ile işlemlerde uygulanmaya devam eden hukuk dalına verilen isimdir. Ticari hukuk başlı başına bir hukuk dalı olarak yer alırken diğer dallardan bağımsız bir konumda yer alır. Ticaret hukuklarının en çok ilişkili olarak yer aldığı dallar ise borçlar ve medeni hukuk olarak gözlenir. Ticaret hukuk detaylı olarak analiz edilecek olduğu zaman 6 farklı alt dal ile incelenir. Bu alt dallar genel olarak; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku olarak yer alır.

Ticari Hukukun Özellikleri ve Sistemleri

Ticari hukuk özellikleri ve sistemleri incelenecek olduğu zaman;

  1. Örf ve adet kurallarına gereken önemi verilir.

  2. Özel bir hukuk dalı olarak yer alır.

  3. Yapılan ticari işlemler sırasında kamu güvenliğini sağlamak için genel anlamda şekilcilik ön planda yer alır.

  4. Özel hukuk alanları içerisinde gözlenen tarafların eşitliği ilkesi bu alanda sınırlama ile tabi tutulması ile gözlenir.

Ticari İşletme Hukuku

Ticari işletme hukuku tacir ile ticari konumda yer alan işletmelerin faaliyetlerini düzenleme ile ilgili olarak yer alır. Ticari işletmeler üzerinde idare eden ya da yöneten kişilere tacir ismi verilir. Bu alanda TTK’nın 11 ve 123. Maddelerinde düzenlemeler meydana gelmiştir. Genel olarak konuları incelenecek olduğu zaman; Ticari işletme, cari hesap, haksız rekabet, tacir olmanın hükümleri, ticari işletmenin kuruluşu, ticari işletmenin devri detayları yer almaktadır.

Şirketler Hukuk

Şirketler hukuku temel konusunda şirketler yer alır. Şirket iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile mal ve emeklerin hazırlanan bir sözleşme ile bir topluluk haline getirilme yani birleştirilme haline denir. TTK kapsamında 5 adet şirket türü yer alır. Bunlar; kolektif, komandit, limited, kooperatif ve anonim şirket olarak değerlendirilir.

Şirketler hukuk dalı da bu tür şirketlerin kurulum aşamalarından işleyişleri ile beraber işleyişlerin sona ermesi gibi birçok mekanizmanın yönetimlerinden denetimlerine sona ermesinden ticari sicillerin terkine, ihyasından sair hususlarına kadar her alanda alt dallar düzenlenmiştir.

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak hukuku kendi arasında çek, poliçe ve bono olarak üç farklı kategoride incelenir. Bu üç farklı türde yer alan evraklar bir yandan da kambiyo senetleri olarak da bilinir. Kıymetli evraklar kategorisinde yer alan hukuk dalı bu evrakların düzenlenmesi, devir edilmesi ile beraber geçerlilik şartları üzerinde düzenlemeler yapar. Kıymetli evrak hukuku TTK 645 ve 849. Maddeleri ile düzenlemeleri yapılmıştır.

Taşıma Hukuku

Taşıma hukuku önceden kıymetli evrak hukuku kategorisinde yerini alıyordu. Genel olarak konusuna bakılacak olduğu zaman eşya ve yolcu taşıma üzerine yoğunlaşmalar meydana gelir. Taşıma hukuku ise TTK 850 ile 930. Maddeleri içerisinde düzenlemeleri yapılmıştır.

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz ticaret hukuku deniz ticaretleri ile alakalı olarak meydana gelen problemlerin düzenlemesini yapar. Deniz ticaret alanında yer alan hukuk konuları incelenecek olduğu zaman; Gemi, bayrak, kaptan, denizaşırı satışı, yolcu ve eşya taşıma… Deniz ticaret hukuku TTK’nın 931 ile 1400. Maddeleri ile düzenlenerek günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku; genel olarak şahısların uğramış oldukları maddi zararların önlerine geçmek bunları güvence altına almak ve zararların karşılanmasına yardımcı olan dala sigorta denir. Bu alanda yer alan hukuk ise sigorta sektörü üzerinde çalışmalarına devam eden kişilerin hakları ile beraber sigorta sözleşmeleri üzerinde düzenlemeler meydana gelir. TTK 1401 ve 1520. Maddeleri ile düzenlemeleri yapılmıştır.

Ticari Davalar

Ticari davalar genel olarak ticari olarak yer alan bir işletmeyi ilgilendiren her dava bu alanda yer alırken ticaret mahkemesi üzerinde görülecek değildir. Mülga Ticaret Kanunu, ticari olarak yer alan işletmeleri çok yakından ilgilendiren taraflardan birisinin tacir olarak yer aldığı hukuki ilişkilerden ötürü davayı ticari konuma alıyor.

Ticari iş karinesine bakılacak olduğu zaman bir taraf için ticari olan iş, aksi meydana gelmediği sürece diğeri için de iş niteliklerinde yer almasından ötürü görev hususları da o dönem içerisinde iş esaslarına göre belirlenir. Bunlardan dolayı da taraflardan birisi tacir konumda olursa dava asliye ticaret mahkemesi görev alanlarında yer alıyordu.

Fakat gelen 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu ile beraber bu durum terk edilmiştir. Ticari davalar yeniden Ticaret mahkemesi içerisinde görülür hale gelmiştir. Fakat taraflardan birisinin tacir olması durumunda bir davayı ticari dava olarak düzenlemek de yeterli olmayacaktır. TTK tarafından bu yeni düzenlemelerde ticari davalar mutlak ve nispi ticari davalar olmak üzere de iki konumda yer alıyor.

Ticari Davalarda Deliller

Ticari davalarda deliller genel olarak; 28.2.2018 tarihli 7101 sayılı Kanunun 61. Maddesi ile değişik Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “ Ticari davalarda da deliller ve bunların sunulması 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir, miktar veya değeri yüz bin Türk Lirasını geçmeyen davlarda basit yargılama usulü uygulanır.’’ Şekli ile yer alıyor.

Fatura ve Teyit Mektubu

Fatura ve teyit mektubu genel olarak; TTK Madde 21: Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış veya üretmiş,  bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.
Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği  kabul etmiş sayılır.’’ Anlayışı ile hareket ediyor.

Her bir dal için İstanbul ticaret hukuku konusunda hizmetler bulunmaktadır.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr