Yabancıların Türkiye'deki Tahdit Kodları Kaldırma ve İtiraz Rehberi

Anasayfa / Makalelerimiz / Yabancıların Türkiye'deki Tahdit Kodları Kaldırma ve İtiraz Rehberi

Yabancıların Türkiye'deki Tahdit Kodları Kaldırma ve İtiraz Rehberi

 1. Yabancı Tahdit Kodları ve Kaldırma Süreçleri

Türk hukukunda tahdit kodları, yabancıların Türkiye'deki giriş, kalış ve faaliyetlerini düzenlemek için kullanılan önemli idari araçlardır. Bu kodlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından uygulanır ve güvenlik endişelerinden vize ihlallerine kadar çeşitli nedenlerle bireylere konulan kısıtlamaları ve yasakları kategorize eder.

Hukuki Çerçeve

Tahdit kodlarının ana hukuki dayanağı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'dur. Bu kanun, yabancıların Türkiye'ye giriş, kalış ve sınır dışı edilme koşullarını belirler. Kanun, bu kısıtlamaların uygulanmasına yönelik ayrıntılı prosedürler sağlayan yönetmelikler ve genelgelerle desteklenir.

Amaç ve Kullanım

Tahdit kodları şu amaçlarla kullanılır:

 • Yabancıların hareketlerini izlemek ve kontrol etmek: Bireylerin Türk göçmenlik yasalarına uymasını sağlamak.
 • Ulusal güvenliği artırmak: Kamu düzeni veya ulusal güvenlik için tehdit oluşturan bireylerin girişini engellemek.
 • Hukuki ve idari önlemleri uygulamak: Sınır dışı etme emirleri, vize yasakları ve diğer idari kararların uygulanmasını kolaylaştırmak.

Tahdit Kodlarının Kategorileri

Tahdit kodları, her biri belirli bir amaca hizmet eden çeşitli kategorilere ayrılır:

 • Vize İhlalleri: Vizelerin aşılması veya vize şartlarının ihlal edilmesiyle ilgili kodlar.
 • Güvenlik Endişeleri: Ulusal güvenlik için tehdit oluşturan bireylere uygulanan kodlar.
 • İdari Nedenler: Eksik belgeler veya bekleyen yasal sorunlar gibi çeşitli idari amaçlarla kullanılan kodlar.

2. Tahdit Kodlarının Türleri ve Kapsamları

Vize İhlalleri ile İlgili Tahdit Kodları

Vize ihlalleri, tahdit kodlarının en yaygın nedenlerinden biridir. Bu kategorideki kodlar, yabancıların vize sürelerini aşmaları veya vize şartlarını ihlal etmeleri durumunda uygulanır. İşte bu tür tahdit kodlarının bazı örnekleri:

 • V84: Vize ihlali nedeniyle verilen kod. Bu kod, vizesini aşan yabancıların yeniden girişini belirli bir süre yasaklar.
 • V86: Vize süresinin aşılması durumunda uygulanan bir diğer kod. Bu kod, vize süresini aşan yabancıların Türkiye’ye girişini kısıtlar.

Güvenlik Endişeleri ile İlgili Tahdit Kodları

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni, tahdit kodlarının diğer önemli bir nedenidir. Bu kategorideki kodlar, Türkiye için potansiyel bir tehdit olarak değerlendirilen yabancılara uygulanır:

 • G87: Kamu düzeni veya güvenliği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişilere verilen kod. Bu kod, yabancıların Türkiye’ye girişini yasaklar.
 • G89: Terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen yabancılara uygulanan kod. Bu kod, ilgili kişilerin Türkiye’ye girişini tamamen yasaklar.

İdari Nedenlerle İlgili Tahdit Kodları

İdari nedenlerle verilen tahdit kodları, genellikle eksik belgeler veya bekleyen yasal süreçler gibi durumlarda kullanılır:

 • Ç120: Eksik belgeler nedeniyle uygulanan kod. Bu kod, belgelerini tamamlamayan yabancıların girişini kısıtlar.
 • Ç136: Yasal süreçler nedeniyle verilen kod. Bu kod, hakkında devam eden yasal işlem bulunan yabancıların girişini engeller.

Tahdit Kodlarının Süresi ve Uygulanma Şekli

Tahdit kodlarının uygulanma süresi, ihlalin veya tehdidin türüne göre değişir. Bazı kodlar belirli bir süre için uygulanırken, bazıları süresiz olabilir. Tahdit kodları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve güncellenen prosedürlere uygun olarak uygulanır.

Örnek Vaka

Bir yabancı, vizesinin süresini aşmış ve bu nedenle Türkiye’ye girişine V84 kodu ile kısıtlama getirilmiştir. Bu kişi, belirli bir süre boyunca Türkiye’ye giriş yapamayacaktır ve bu süre sonunda yeniden başvuru yaparak giriş izni alabilir.


3. Vize İhlalleri ve İdari Para Cezaları

Vize İhlallerinin Sonuçları

Türkiye'de vize ihlalleri, yabancıların belirli kurallara ve süre sınırlarına uymamalarından kaynaklanır. Bu ihlaller, genellikle vize süresinin aşılması, vize türüne aykırı faaliyetlerde bulunulması veya vize şartlarına uymama şeklinde ortaya çıkar. Vize ihlallerinin sonuçları ciddi olabilir ve idari para cezaları ile birlikte tahdit kodlarının uygulanmasını içerebilir.

İdari Para Cezaları

Vize ihlalleri nedeniyle yabancılara uygulanan idari para cezaları, ihlalin ciddiyetine ve süresine göre değişir. İdari para cezaları, yabancıların Türkiye'de yasal kalış sürelerini aşmaları durumunda uygulanır ve belirli bir ödeme süresi içinde ödenmesi gerekir. Ödeme yapılmadığı takdirde, tahdit kodları devreye girer ve yabancının Türkiye'ye yeniden girişine engel olunur.

İdari Para Cezalarının Hesaplanması

İdari para cezalarının hesaplanmasında dikkate alınan başlıca faktörler şunlardır:

 • Vize Süresinin Aşılması: Vize süresini aşan her gün için belirli bir ceza uygulanır. Bu ceza miktarı, her yıl güncellenebilir.
 • Vize Türüne Uygunsuz Davranışlar: Vize türüne aykırı faaliyetlerde bulunan yabancılar için ek cezalar uygulanabilir.
 • Tekrar Eden İhlaller: Tekrarlanan ihlaller, daha yüksek para cezalarına ve daha uzun süreli tahdit kodlarına neden olabilir.

İdari Para Cezalarının Ödenmesi

İdari para cezaları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içinde ödenmelidir. Ödeme yapılmadığı takdirde, yabancı hakkında daha ciddi yaptırımlar uygulanabilir ve Türkiye'ye yeniden girişleri kısıtlanabilir.

Örnek Vaka

Bir turist, Türkiye'de 90 günlük vize süresini aşarak 120 gün kalmıştır. Bu durumda, yabancıya günlük olarak hesaplanan bir idari para cezası uygulanır ve ödenmediği takdirde, V84 tahdit kodu ile Türkiye'ye yeniden girişine belirli bir süre engel konulur.

Vize İhlallerinin Önlenmesi

Vize ihlallerinin önlenmesi için yabancıların Türkiye'ye giriş yapmadan önce vize türlerini, kalış sürelerini ve vize şartlarını dikkatlice incelemeleri önemlidir. Ayrıca, vize sürelerinin sona ermesinden önce gerekli uzatma başvurularının yapılması gerekmektedir.


4. Tahdit Kodlarının Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeni Açısından Önemi

Güvenlik Endişeleri ve Tahdit Kodları

Tahdit kodları, ulusal güvenlik ve kamu düzeninin korunmasında önemli bir rol oynar. Türkiye'ye giriş yapan veya ülkede bulunan yabancıların hareketleri ve faaliyetleri, güvenlik endişeleri nedeniyle yakından izlenir ve gerektiğinde tahdit kodları uygulanır. Bu kodlar, potansiyel tehditleri önlemek ve kamu güvenliğini sağlamak için kullanılır.

Güvenlik Endişelerine Dayalı Tahdit Kodları

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili tahdit kodları şunlardır:

 • G87: Kamu düzeni veya güvenliği için tehdit oluşturan kişilere verilen kod. Bu kod, bireylerin Türkiye'ye girişini ve ülkede kalışını engeller.
 • G89: Terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen kişilere uygulanan kod. Bu kod, bireylerin Türkiye'ye girişini tamamen yasaklar.

Tahdit Kodlarının Uygulanması

Güvenlik endişelerine dayalı tahdit kodları, çeşitli istihbarat ve güvenlik birimlerinin raporları doğrultusunda uygulanır. Bu birimler, potansiyel tehditleri değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için sürekli olarak bilgi toplar ve analiz eder. Tahdit kodlarının uygulanması süreci şunları içerir:

 1. Değerlendirme: Güvenlik birimleri, kişilerin hareketlerini ve faaliyetlerini değerlendirir.
 2. Kod Uygulaması: Tehdit olarak değerlendirilen kişilere uygun tahdit kodu uygulanır.
 3. Bilgilendirme: İlgili kişiler ve kurumlar, uygulanan tahdit kodu hakkında bilgilendirilir.

Kamu Düzeninin Korunması

Kamu düzeninin korunması, tahdit kodlarının önemli bir amacıdır. Bu kodlar, toplumsal huzuru bozan veya kamu güvenliğini tehdit eden yabancıların girişini engeller. Kamu düzenine yönelik tehditler şunları içerebilir:

 • Suç Faaliyetleri: Suç işleyen veya suç faaliyetlerine karışan yabancılar.
 • Toplumsal Huzursuzluk: Toplumsal huzuru bozacak faaliyetlerde bulunan kişiler.

Örnek Vaka

Bir yabancı, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu şüphesiyle Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken tespit edilir. Güvenlik birimlerinin raporları doğrultusunda bu kişiye G89 kodu uygulanır ve Türkiye'ye girişi yasaklanır.

Güvenlik ve Tahdit Kodlarının Önemi

Tahdit kodları, ulusal güvenlik ve kamu düzeninin korunmasında kritik bir araçtır. Bu kodlar, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden yabancıların girişini engeller ve toplumun huzurunu korur. Güvenlik birimleri ve göç idaresi, bu kodları etkili bir şekilde uygulayarak potansiyel tehditleri önlemeye çalışır.


5. İdari Sebeplerle Uygulanan Tahdit Kodları

İdari Sebepler ve Tahdit Kodlarının Rolü

İdari sebepler, tahdit kodlarının uygulanmasının bir diğer önemli nedenidir. Bu kodlar, yabancıların eksik belgeler, yasal süreçler veya idari kurallara uyumsuzluk gibi durumlarda Türkiye'ye girişlerini ve kalışlarını kısıtlamak için kullanılır. İdari tahdit kodları, göç yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve düzenin sağlanması amacıyla uygulanır.

İdari Sebeplere Dayalı Tahdit Kodları

İdari sebeplerle uygulanan tahdit kodları şunlardır:

 • Ç120: Eksik belgeler nedeniyle uygulanan kod. Yabancıların gerekli belgeleri tamamlamaması durumunda bu kod uygulanır.
 • Ç136: Yasal süreçler nedeniyle verilen kod. Hakkında devam eden yasal işlem bulunan yabancıların Türkiye'ye girişini ve kalışını engeller.

Tahdit Kodlarının Uygulanma Süreci

İdari sebeplerle tahdit kodlarının uygulanma süreci aşağıdaki adımları içerir:

 1. Belge Kontrolü: Göç idaresi, yabancıların belgelerini kontrol eder ve eksiklikleri tespit eder.
 2. Uyarı ve Bilgilendirme: Eksik belge veya yasal süreç nedeniyle tahdit kodu uygulanacak yabancılar bilgilendirilir.
 3. Kod Uygulaması: İlgili tahdit kodu uygulanarak yabancının giriş ve kalışı kısıtlanır.

İdari Sebeplerin Etkileri

İdari sebeplerle uygulanan tahdit kodları, yabancıların Türkiye'ye girişini ve kalışını doğrudan etkiler. Bu kodlar, yabancıların yasal süreçleri tamamlamasını ve gerekli belgeleri sağlamasını teşvik eder. Ayrıca, idari düzenin korunmasına ve göç yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Örnek Vaka

Bir yabancı, Türkiye'ye giriş yaparken gerekli belgeleri eksik sunmuş ve bu nedenle girişine Ç120 kodu ile kısıtlama getirilmiştir. Bu kişi, eksik belgelerini tamamlamadıkça Türkiye'ye giriş yapamayacaktır.

İdari Tahdit Kodlarının Önemi

İdari tahdit kodları, göç yönetiminin düzenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu kodlar, yabancıların yasalara ve düzenlemelere uyumunu sağlar ve idari düzenin korunmasına yardımcı olur. Göç idaresi, bu kodları kullanarak yabancıların Türkiye'deki durumlarını sürekli olarak denetler ve gerekli önlemleri alır.


6. Tahdit Kodlarının Hukuki Süreçleri ve İtiraz Yolları

Tahdit Kodlarına İtiraz Hakkı

Tahdit kodları uygulanan yabancılar, bu kararlara karşı itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz yolları, idari ve hukuki olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Yabancılar, haklarının korunması ve adil yargılanma hakkının sağlanması amacıyla bu süreçlerden yararlanabilir.

İdari İtiraz Süreci

 1. Başvuru Yapma:
  • Yabancı, tahdit kodunun kendisine tebliğ edilmesinden itibaren belirli bir süre içinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne itiraz başvurusunda bulunabilir. Bu başvuruda, tahdit kodunun haksız olduğunu belirten deliller ve gerekçeler sunulmalıdır.
 2. Değerlendirme ve Karar:
  • Göç İdaresi, yapılan itiraz başvurusunu inceler ve değerlendirme sonucunda kararını verir. İtirazın haklı bulunması halinde tahdit kodu kaldırılır; haksız bulunması halinde ise karar aynen devam eder.

Hukuki İtiraz Süreci

 1. İdari Mahkemeye Başvuru:
  • Yabancı, Göç İdaresi'nin itirazını reddetmesi durumunda, idari mahkemeye başvurarak tahdit kodunun iptalini talep edebilir. Bu başvuru, belirli süreler içinde yapılmalıdır ve başvuruda tahdit kodunun haksız olduğunu belirten deliller sunulmalıdır.
 2. Mahkeme Süreci:
  • İdari mahkeme, tarafların beyanlarını ve sundukları delilleri değerlendirir. Gerekli görüldüğünde bilirkişi raporları talep edebilir ve tanıkları dinleyebilir.
 3. Karar Verme:
  • Mahkeme, itirazın haklı bulunması durumunda tahdit kodunun iptaline karar verir. Bu durumda, yabancının Türkiye'ye giriş ve kalış kısıtlamaları kaldırılır. İtirazın reddedilmesi durumunda ise, tahdit kodu geçerliliğini korur.

Örnek Vaka

Bir yabancı, kendisine uygulanan G87 kodunun haksız olduğunu belirterek Göç İdaresi'ne itiraz başvurusunda bulunmuş ve itiraz reddedilmiştir. Bunun üzerine, idari mahkemeye başvurarak tahdit kodunun iptalini talep etmiştir. Mahkeme, yabancının sunduğu deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda tahdit kodunun haksız olduğuna karar vermiş ve kodu iptal etmiştir.

Tahdit Kodlarına İtiraz Süreçlerinin Önemi

Tahdit kodlarına itiraz süreçleri, yabancıların hukuki haklarını korumak ve adil yargılanma hakkını sağlamak açısından büyük önem taşır. Bu süreçler, tahdit kodlarının haksız veya yanlış uygulanmasını önlemeye yardımcı olur ve yabancıların haklarının korunmasını sağlar. Göç İdaresi ve idari mahkemeler, bu süreçlerde yabancıların haklarını dikkate alarak karar verir.


Özel Durumlarda Tahdit Kodlarının Önemi

Özel durumlarda tahdit kodlarının kullanımı, yasadışı faaliyetlerle mücadele ve kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşır. Bu kodlar, insan ticareti, kaçakçılık, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlarla mücadelede etkili bir araçtır. Ayrıca, kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunan yabancıların hareketlerini kısıtlayarak toplumsal huzurun korunmasına katkıda bulunur.


8. Tahdit Kodlarının Kaldırılması ve İlgili Prosedürler

Tahdit Kodlarının Kaldırılması İçin Gerekli Şartlar

Tahdit kodlarının kaldırılması, belirli şartların yerine getirilmesi ve ilgili prosedürlerin takip edilmesiyle mümkündür. Tahdit kodu uygulanan yabancılar, gerekli şartları sağladıktan sonra kodun kaldırılması için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Süreci

 1. Başvurunun Yapılması:
  • Yabancı, tahdit kodunun kaldırılması için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne veya ilgili il göç idaresine başvuruda bulunur. Başvuru sırasında, tahdit kodunun kaldırılmasını gerektiren sebepler ve ilgili belgeler sunulmalıdır.
 2. Gerekçelerin Sunulması:
  • Yabancı, tahdit kodunun haksız yere uygulandığını veya kodun kaldırılmasını gerektiren yeni durumların ortaya çıktığını gerekçeleriyle birlikte sunar. Örneğin, sahtecilik nedeniyle uygulanan bir kod için, sahte belgelerin aslında sahte olmadığını kanıtlayan belgeler sunulabilir.
 3. Değerlendirme ve İnceleme:
  • Göç İdaresi, yapılan başvuruyu inceler ve sunulan belgeleri değerlendirir. Gerekirse, ek bilgi ve belge talep edebilir.

Tahdit Kodunun Kaldırılma Kararı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, başvuruyu değerlendirerek tahdit kodunun kaldırılmasına veya devam etmesine karar verir. Kaldırılma kararı verilmesi halinde, yabancıya giriş ve kalış izni verilir. Tahdit kodunun devamına karar verilmesi halinde ise, yabancının itiraz hakkı saklıdır.

Hukuki Destek ve İtiraz Hakkı

Tahdit kodu uygulanan yabancılar, hukuki destek alarak itiraz süreçlerini daha etkili bir şekilde yürütebilirler. Avukatlar, yabancıların haklarını korumak ve tahdit kodunun kaldırılması için gerekli prosedürleri takip etmek konusunda yardımcı olabilir.

Örnek Vaka

Bir yabancı, sahtecilik nedeniyle kendisine uygulanan D1 kodunun kaldırılması için Göç İdaresi'ne başvurmuş ve sahte olduğu iddia edilen belgelerin aslında sahte olmadığını kanıtlayan belgeler sunmuştur. Göç İdaresi, yapılan değerlendirme sonucunda kodun kaldırılmasına karar vermiş ve yabancıya yeniden giriş izni verilmiştir.

Tahdit Kodlarının Kaldırılması Sürecinin Önemi

Tahdit kodlarının kaldırılması süreci, yabancıların haklarını korumak ve adil muamele görmelerini sağlamak açısından büyük önem taşır. Bu süreç, haksız yere uygulanan tahdit kodlarının kaldırılmasına ve yabancıların yasal haklarını kullanmalarına olanak tanır. Göç İdaresi, bu süreci titizlikle yürütmeli ve yabancıların başvurularını adil bir şekilde değerlendirmelidir.


10. Tahdit Kodlarının Yabancı Yatırımcılar ve İş İnsanları Üzerindeki Etkisi

Yabancı Yatırımcılar İçin Türkiye’nin Önemi

Türkiye, stratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve geniş pazar olanakları ile yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke konumundadır. Yabancı yatırımcılar ve iş insanları, Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek hem kendi ülkelerine hem de Türkiye'ye ekonomik katkıda bulunurlar. Ancak, tahdit kodları, yabancı yatırımcılar ve iş insanlarının Türkiye'deki faaliyetlerini etkileyebilir.

Tahdit Kodlarının Yabancı Yatırımcılar Üzerindeki Etkileri

Tahdit kodları, yabancı yatırımcılar ve iş insanlarının Türkiye'deki faaliyetlerini şu şekillerde etkileyebilir:

 1. Giriş Engelleri:
  • Tahdit kodları, yatırımcıların ve iş insanlarının Türkiye'ye girişini engelleyebilir. Bu durum, iş görüşmeleri, yatırım projeleri ve ticari faaliyetlerin aksamasına neden olabilir.
 2. Güven Problemleri:
  • Yabancı yatırımcılar, tahdit kodlarının keyfi veya haksız uygulandığını düşündüklerinde Türkiye'ye yatırım yapma konusunda tereddüt yaşayabilirler. Bu durum, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir.
 3. Yasal ve İdari Zorluklar:
  • Tahdit kodları nedeniyle karşılaşılan yasal ve idari zorluklar, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki işlerini yürütmelerini zorlaştırabilir. Bu durum, yatırım projelerinin gecikmesine veya iptal edilmesine yol açabilir.

Yabancı Yatırımcılar İçin Çözüm Önerileri

Tahdit kodlarının yabancı yatırımcılar ve iş insanları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için şu çözüm önerileri sunulabilir:

 1. Şeffaf ve Adil Uygulamalar:
  • Tahdit kodlarının uygulanmasında şeffaflık ve adalet ilkelerine uyulmalıdır. Keyfi uygulamalardan kaçınılmalı ve yabancı yatırımcıların haklarına saygı gösterilmelidir.
 2. Hukuki Destek ve Danışmanlık:
  • Yabancı yatırımcılara hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Bu hizmetler, yatırımcıların tahdit kodları ile ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olabilir.
 3. İtiraz ve Gözden Geçirme Mekanizmaları:
  • Tahdit kodlarına itiraz ve gözden geçirme mekanizmaları etkili bir şekilde işletilmelidir. Yabancı yatırımcılar, tahdit kodlarının haksız uygulandığını düşündüklerinde bu mekanizmalardan yararlanabilmelidir.

Örnek Vaka

Bir yabancı yatırımcı, Türkiye'de büyük bir proje başlatmak üzereyken, geçmişteki bir vize ihlali nedeniyle V84 kodu uygulanarak ülkeye girişi engellenmiştir. Bu durum, yatırım projesinin aksamasına ve ekonomik kayıplara yol açmıştır. Yatırımcı, hukuki destek alarak tahdit kodunun kaldırılması için itiraz etmiş ve kodun kaldırılmasıyla projeye devam edebilmiştir.

Yabancı Yatırımcılar İçin Tahdit Kodlarının Önemi

Yabancı yatırımcılar ve iş insanları için tahdit kodlarının uygulanması, büyük önem taşır. Bu kodların adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması, Türkiye'nin yatırım ortamının güvenilirliğini artırır ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini sürdürmesine katkıda bulunur. Göç İdaresi ve ilgili kurumlar, yabancı yatırımcıların haklarını koruyarak tahdit kodlarının olumsuz etkilerini en aza indirmelidir.


11. Tahdit Kodlarının Eğitim ve Öğrenci Vizesi Üzerindeki Etkisi

Türkiye’de Eğitim Almak İsteyen Yabancılar

Türkiye, uluslararası öğrenciler için çekici bir eğitim destinasyonu haline gelmiştir. Üniversitelerin sunduğu çeşitli programlar, kültürel çeşitlilik ve eğitim kalitesi, yabancı öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmesinde etkili olmaktadır. Ancak, tahdit kodları, öğrencilerin eğitimlerine başlamalarını veya devam etmelerini etkileyebilir.

Öğrenci Vizesi ve Tahdit Kodları

Öğrenci vizesi ile Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, belirli kurallara ve sürelere uymak zorundadır. Bu kuralların ihlali durumunda, öğrencilere tahdit kodları uygulanabilir. Öğrenci vizesi ile ilgili yaygın tahdit kodları şunlardır:

 1. Vize Süresini Aşma:
  • Öğrenci, vize süresini aşarsa, V84 kodu uygulanabilir ve Türkiye’ye girişine belirli bir süre engel konulabilir.
 2. Öğrenci Olma Şartlarını İhlal:
  • Öğrenci, öğrenci vizesinin şartlarını ihlal ederse, öğrenci statüsünü kaybedebilir ve Ç136 kodu ile Türkiye’ye girişine kısıtlama getirilebilir.

Tahdit Kodlarının Eğitim Üzerindeki Etkileri

Tahdit kodları, öğrencilerin eğitim hayatını şu şekillerde etkileyebilir:

 1. Eğitime Devam Edememe:
  • Tahdit kodu uygulanan bir öğrenci, Türkiye’ye giriş yapamayacağı için eğitimine devam edemez ve eğitim hayatı kesintiye uğrar.
 2. Burs ve Finansal Desteklerin Kaybı:
  • Öğrenci, eğitimine devam edemediği için burs ve diğer finansal destekleri kaybedebilir. Bu durum, öğrencinin maddi açıdan zor duruma düşmesine yol açabilir.
 3. Kariyer Planlarının Olumsuz Etkilenmesi:
  • Eğitim hayatının kesintiye uğraması, öğrencinin kariyer planlarını olumsuz etkileyebilir ve gelecekteki iş imkanlarını sınırlayabilir.

Öğrenciler İçin Çözüm Önerileri

Öğrencilerin tahdit kodlarından olumsuz etkilenmemesi için şu çözüm önerileri sunulabilir:

 1. Bilgilendirme ve Danışmanlık:
  • Öğrenciler, vize şartları ve tahdit kodları konusunda bilgilendirilmeli ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Bu hizmetler, öğrencilerin yasalara uygun hareket etmelerine yardımcı olabilir.
 2. Hukuki Destek:
  • Öğrencilere, tahdit kodları ile ilgili sorunlar yaşadıklarında hukuki destek sağlanmalıdır. Bu destek, öğrencilerin itiraz süreçlerini daha etkili bir şekilde yürütmelerine yardımcı olabilir.
 3. Proaktif Yaklaşım:
  • Üniversiteler ve eğitim kurumları, yabancı öğrencilerin vize ve tahdit kodları ile ilgili sorunlarını proaktif bir şekilde ele almalı ve çözüm yolları sunmalıdır.

Örnek Vaka

Bir öğrenci, Türkiye’deki üniversitesinde eğitim görmek üzere gelmiş ancak vize süresini aşmıştır. Bu nedenle kendisine V84 kodu uygulanarak Türkiye’ye girişine engel konulmuştur. Öğrenci, üniversitesinin yardımıyla hukuki destek alarak tahdit kodunun kaldırılması için itiraz etmiş ve kodun kaldırılmasıyla eğitimine devam edebilmiştir.

Eğitim ve Tahdit Kodlarının Önemi

Eğitim hayatında tahdit kodlarının uygulanması, yabancı öğrenciler ve Türkiye'nin eğitim prestiji açısından büyük önem taşır. Tahdit kodlarının adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması, yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmeye devam etmelerini sağlar ve Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki konumunu güçlendirir. Eğitim kurumları ve Göç İdaresi, öğrencilerin haklarını koruyarak tahdit kodlarının olumsuz etkilerini en aza indirmelidir.


13. Tahdit Kodlarının Aile Birleşimi Üzerindeki Etkisi

Aile Birleşiminin Önemi

Aile birleşimi, yabancıların Türkiye'de yaşayan aile üyeleriyle birlikte yaşamak üzere başvurdukları bir göç türüdür. Aile birleşimi, aile birliğinin korunması ve sosyal uyumun sağlanması açısından büyük önem taşır. Ancak, tahdit kodları, aile birleşimi başvurularını ve aile üyelerinin Türkiye'deki yaşamlarını etkileyebilir.

Aile Birleşimi Vizesi ve Tahdit Kodları

Aile birleşimi vizesi ile Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılar, belirli kurallara ve şartlara uymak zorundadır. Tahdit kodları, bu kuralların ihlali veya güvenlik endişeleri gibi durumlarda devreye girebilir:

 1. Güvenlik Endişeleri:
  • Aile birleşimi başvurusu yapan yabancıların geçmişi ve güvenlik durumu incelenir. Güvenlik riski taşıyan kişilere G87 veya G89 gibi kodlar uygulanabilir.
 2. Vize Şartlarının İhlali:
  • Aile birleşimi vizesi ile Türkiye'de bulunan yabancılar, vize şartlarını ihlal ettiklerinde tahdit kodları ile karşılaşabilirler. Bu durum, vize süresini aşma veya çalışma izni olmadan çalışma gibi ihlalleri kapsar.

Tahdit Kodlarının Aile Birleşimi Üzerindeki Etkileri

Tahdit kodlarının aile birleşimi üzerindeki etkileri şunlardır:

 1. Aile Birliğinin Bozulması:
  • Tahdit kodları nedeniyle aile birleşimi vizesi reddedilen veya Türkiye'ye girişi engellenen yabancılar, ailelerinden ayrı kalmak zorunda kalabilir. Bu durum, aile birliğinin bozulmasına ve sosyal uyumun zarar görmesine yol açabilir.
 2. Psikolojik ve Sosyal Sorunlar:
  • Aile üyelerinin ayrılığı, hem yabancı hem de Türkiye'deki aile üyeleri üzerinde psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilir. Aile bireylerinin uzun süre ayrı kalması, depresyon, stres ve sosyal uyum sorunlarına yol açabilir.
 3. Hukuki ve İdari Zorluklar:
  • Tahdit kodları nedeniyle aile birleşimi başvuruları reddedilen yabancılar, hukuki ve idari zorluklarla karşılaşabilir. Bu durum, başvuruların tekrar yapılması veya hukuki yollara başvurulmasını gerektirebilir.

Aile Birleşimi İçin Çözüm Önerileri

Aile birleşimi başvurularının tahdit kodlarından olumsuz etkilenmemesi için şu çözüm önerileri sunulabilir:

 1. Şeffaf ve Adil İnceleme:
  • Aile birleşimi başvurularının şeffaf ve adil bir şekilde incelenmesi sağlanmalıdır. Güvenlik endişeleri ve vize şartlarının ihlali gibi durumlar objektif kriterlere göre değerlendirilmelidir.
 2. Hukuki Destek ve Danışmanlık:
  • Aile birleşimi başvuruları reddedilen veya tahdit kodu uygulanan yabancılara hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Bu hizmetler, aile birleşimi süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.
 3. Bilgilendirme ve Eğitim:
  • Aile birleşimi başvurusu yapacak yabancılar, vize şartları ve tahdit kodları konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Bu sayede, başvuru sahiplerinin yasalara uygun hareket etmeleri teşvik edilebilir.

Örnek Vaka

Bir aile birleşimi başvurusu yapan yabancı, geçmişteki bir vize ihlali nedeniyle V84 kodu ile karşılaşmış ve başvurusu reddedilmiştir. Aile, hukuki destek alarak itirazda bulunmuş ve kodun kaldırılmasıyla birlikte yeniden başvuru yaparak aile birleşimi vizesini alabilmiştir. Bu sayede, aile üyeleri Türkiye'de bir araya gelmiş ve birlikte yaşamaya başlamıştır.

Aile Birleşimi ve Tahdit Kodlarının Önemi

Aile birleşimi süreçlerinde tahdit kodlarının adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması, aile birliğinin korunması ve sosyal uyumun sağlanması açısından büyük önem taşır. Tahdit kodlarının yanlış veya haksız uygulanması, ailelerin ayrılmasına ve sosyal sorunların artmasına neden olabilir. Göç İdaresi ve ilgili kurumlar, aile birleşimi başvurularını titizlikle değerlendirerek yabancıların haklarını korumalıdır.


14. Sağlık Hizmetleri ve Tahdit Kodlarının Etkisi

Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Yabancılar

Türkiye, gelişmiş sağlık altyapısı ve kaliteli sağlık hizmetleri ile uluslararası sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyondur. Yabancılar, hem sağlık turizmi kapsamında hem de Türkiye'de ikamet ederken sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Türkiye'yi tercih etmektedir. Ancak, tahdit kodları, yabancıların sağlık hizmetlerine erişimini etkileyebilir.

Sağlık Hizmetleri ve Vize Şartları

Yabancıların Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için vize ve ikamet şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Vize şartlarının ihlali veya diğer nedenlerle tahdit kodları uygulanabilir:

 1. Vize İhlalleri:
  • Sağlık turizmi amacıyla Türkiye'ye gelen yabancılar, vize sürelerini aşarsa V84 kodu ile karşılaşabilir. Bu durumda, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ve Türkiye'ye girişleri engellenebilir.
 2. İkamet Şartlarının İhlali:
  • Türkiye'de ikamet eden yabancılar, ikamet şartlarını ihlal ederse tahdit kodları uygulanabilir. Bu durum, sağlık hizmetlerine erişimlerini ve ikametlerini etkileyebilir.

Tahdit Kodlarının Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkileri

Tahdit kodlarının sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri şunlardır:

 1. Sağlık Hizmetlerine Erişimin Kısıtlanması:
  • Tahdit kodları nedeniyle Türkiye'ye girişi engellenen veya ikameti iptal edilen yabancılar, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayabilirler. Bu durum, tedavi süreçlerinin aksamasına neden olabilir.
 2. Acil Durumlarda Hizmet Aksaması:
  • Acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan yabancılar, tahdit kodları nedeniyle zamanında tedavi alamayabilir. Bu durum, sağlık durumlarının kötüleşmesine yol açabilir.
 3. Sağlık Turizmi Sektörüne Olumsuz Etki:
  • Tahdit kodları nedeniyle sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih eden yabancıların sayısında azalma olabilir. Bu durum, sağlık turizmi sektöründe ekonomik kayıplara yol açabilir.

Sağlık Hizmetlerine Erişim İçin Çözüm Önerileri

Yabancıların sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamak ve tahdit kodlarının olumsuz etkilerini azaltmak için şu çözüm önerileri sunulabilir:

 1. Bilgilendirme ve Rehberlik:
  • Sağlık turizmi amacıyla Türkiye'ye gelen yabancılar, vize ve ikamet şartları konusunda bilgilendirilmeli ve rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. Bu hizmetler, yabancıların yasalara uygun hareket etmelerini sağlayabilir.
 2. Hukuki Destek:
  • Tahdit kodu uygulanan yabancılara hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Bu hizmetler, yabancıların tahdit kodlarının kaldırılması için gerekli adımları atmalarına yardımcı olabilir.
 3. Acil Durum Protokolleri:
  • Acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan yabancılar için özel acil durum protokolleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu protokoller, tahdit kodları nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan yabancıların zamanında tedavi almasını sağlayabilir.

Örnek Vaka

Bir yabancı, sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelmiş ancak vize süresini aşmıştır. Bu nedenle V84 kodu uygulanarak Türkiye'ye yeniden girişine engel konulmuştur. Yabancı, tedavisinin yarım kalması nedeniyle hukuki destek alarak tahdit kodunun kaldırılması için başvurmuş ve kodun kaldırılmasıyla tedavisine devam edebilmiştir.

Sağlık Hizmetleri ve Tahdit Kodlarının Önemi

Sağlık hizmetleri alanında tahdit kodlarının adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması, yabancıların sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve sağlık turizminin gelişmesi açısından büyük önem taşır. Tahdit kodlarının yanlış veya haksız uygulanması, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayarak yabancıların sağlık durumlarını olumsuz etkileyebilir. Sağlık kurumları ve Göç İdaresi, yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak için işbirliği yapmalı ve tahdit kodlarının olumsuz etkilerini en aza indirmelidir.


Tahdit Kodlarının Kaldırılması İçin İdari İtiraz Süreçleri

Tahdit Kodlarının Kaldırılması

Tahdit kodlarının kaldırılması, yabancıların Türkiye'ye giriş ve kalış haklarını geri kazanabilmeleri için önemlidir. Bu süreç, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yapılan itirazlar ve hukuki destek ile yürütülür. Tahdit kodu itirazı süreci, yabancıların haklarını koruma ve adil bir muamele görme açısından kritik bir rol oynar.

İdari İtiraz Başvurusu

Tahdit kodlarının kaldırılması için ilk adım, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne idari itiraz başvurusu yapmaktır. Bu başvuruda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 1. Gerekli Belgelerin Hazırlanması:
  • İtiraz başvurusunda kullanılacak belgeler eksiksiz ve doğru olmalıdır. Bu belgeler arasında pasaport, vize bilgileri, ikamet izni ve diğer ilgili dokümanlar yer alır.
 2. Başvuru Dilekçesinin Yazılması:
  • İtiraz başvuru dilekçesi, tahdit kodunun kaldırılmasını talep eden nedenleri ve hukuki gerekçeleri içermelidir. Dilekçede, yabancının neden haksız yere tahdit koduna tabi tutulduğunu açıkça ifade edilmelidir.
 3. Başvurunun Gönderilmesi:
  • Hazırlanan belgeler ve başvuru dilekçesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya online sistem üzerinden gönderilmelidir. Başvuru tarihinin ve başvuru numarasının kayıt altına alınması önemlidir.

Hukuki Destek ve Danışmanlık

Tahdit kodlarının kaldırılması sürecinde hukuki destek almak, başvurunun başarısı için kritik öneme sahiptir. Bir İstanbul göçmenlik avukatı başvuru sürecinin her aşamasında yabancılara destek sağlayabilir. Hukuki destek ile ilgili bazı önemli noktalar:

 1. Hukuki Danışmanlık:
  • Hukuki danışmanlık hizmetleri, yabancıların haklarını anlamalarına ve başvurularını doğru şekilde yapmalarına yardımcı olur. Avukatlar, başvuru dilekçelerinin hazırlanması ve gerekli belgelerin temin edilmesi konusunda rehberlik eder.
 2. İtiraz Sürecinin Yönetimi:
  • Avukatlar, itiraz sürecinin yönetimini üstlenerek, Göç İdaresi ile yazışmaları yürütür ve başvurunun doğru şekilde işleme alınmasını sağlar. Ayrıca, başvuru sürecinde ortaya çıkabilecek olası sorunlara hızlı çözümler sunar.

İtiraz Sürecinin Adımları

Tahdit kodlarının kaldırılması için itiraz süreci şu adımları içerir:

 1. Başvurunun Değerlendirilmesi:
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yapılan başvuruyu değerlendirir ve belgeleri inceler. Bu süreçte, yabancının sunduğu gerekçeler ve belgeler dikkate alınır.
 2. Karar Verme:
  • Değerlendirme sonucunda, Göç İdaresi tahdit kodunun kaldırılması veya devam etmesi yönünde karar verir. Tahdit kodunun kaldırılması halinde, yabancının Türkiye'ye giriş ve kalış hakları yeniden sağlanır.
 3. Bilgilendirme:
  • Karar, başvuru sahibine resmi olarak bildirilir. Tahdit kodunun kaldırılması durumunda, yabancıya giriş izni verilir ve gerekli belgeler düzenlenir.

Örnek Vaka

Bir yabancı, vize ihlali nedeniyle kendisine uygulanan V84 kodunun kaldırılması için Göç İdaresi'ne itiraz başvurusu yapmıştır. Yabancının avukatı, gerekli belgeleri ve hukuki gerekçeleri içeren bir başvuru dilekçesi hazırlayarak başvuruyu göndermiştir. Göç İdaresi, yapılan değerlendirme sonucunda V84 kodunun kaldırılmasına karar vermiş ve yabancının Türkiye'ye girişine izin vermiştir.


17. Tahdit Kodlarının Kaldırılması İçin Hukuki İtiraz ve Dava Süreçleri

Hukuki İtiraz Yolları

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yapılan idari itiraz başvurusunun reddedilmesi durumunda, yabancıların tahdit kodunun kaldırılması için hukuki yollara başvurma hakkı vardır. Bu süreç, yabancıların adil yargılanma hakkını koruma ve haksız uygulamalara karşı savunma yapmalarını sağlar.

İdari Mahkemeye Başvuru

Tahdit kodunun kaldırılması için yabancıların başvurabileceği ilk hukuki yol, idari mahkemeye dava açmaktır. Bu süreç şu adımları içerir:

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması:
  • Dava dilekçesi, tahdit kodunun kaldırılmasını talep eden hukuki gerekçeleri ve delilleri içermelidir. Avukat, yabancının durumunu detaylı bir şekilde açıklayan ve tahdit kodunun haksız olduğunu gösteren bir dilekçe hazırlar.
 2. Davanın Açılması:
  • Dava dilekçesi ve ilgili belgeler, idari mahkemeye sunulur. Mahkeme, başvuruyu kabul ettikten sonra dava süreci başlar.
 3. Mahkeme İncelemesi:
  • İdari mahkeme, tarafların beyanlarını, sundukları delilleri ve tanık ifadelerini değerlendirir. Gerekli görüldüğünde bilirkişi raporları talep edebilir.
 4. Karar Verme:
  • Mahkeme, itirazın haklı olduğuna karar verirse, tahdit kodunun iptaline hükmeder. Bu durumda, yabancının Türkiye'ye giriş ve kalış hakları yeniden sağlanır. İtirazın reddedilmesi durumunda ise tahdit kodu geçerliliğini korur.

Hukuki Destek ve Stratejiler

Tahdit kodlarının kaldırılması için açılan davalarda hukuki destek almak, sürecin başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynar. Tahdit kodu avukatı, dava sürecinde şu stratejileri izler:

 1. Delil Toplama ve Hazırlık:
  • Avukat, yabancının durumunu destekleyen tüm delilleri toplar ve mahkemeye sunulacak belgeleri hazırlar. Bu deliller arasında pasaport, vize bilgileri, ikamet izni ve tanık ifadeleri yer alır.
 2. Hukuki Argümanların Geliştirilmesi:
  • Avukat, tahdit kodunun haksız veya hukuka aykırı olduğunu gösteren hukuki argümanlar geliştirir. Bu argümanlar, mahkemenin kararında etkili olabilir.
 3. Mahkeme Sürecinin Yönetimi:
  • Avukat, mahkeme sürecini yönetir ve müvekkilini temsil eder. Mahkemede yapılan duruşmalara katılır, delilleri sunar ve tanıkları dinletir.

Tahdit Kodlarının Kaldırılması İçin Örnek Dava

Bir yabancı, güvenlik endişeleri nedeniyle kendisine uygulanan G87 kodunun kaldırılması için idari mahkemeye başvurmuştur. Avukatı, yabancının güvenlik riski taşımadığını gösteren deliller ve tanık ifadeleri sunarak dava dilekçesini hazırlamıştır. Mahkeme, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, G87 kodunun haksız olduğuna karar vermiş ve kodu iptal etmiştir. Böylece, yabancının Türkiye'ye giriş ve kalış hakları yeniden sağlanmıştır.

Hukuki İtiraz ve Dava Süreçlerinin Önemi

Tahdit kodlarının kaldırılması için hukuki itiraz ve dava süreçleri, yabancıların haklarını koruma ve adil yargılanma hakkını sağlama açısından büyük önem taşır. Bu süreçler, tahdit kodlarının yanlış veya haksız uygulanmasını önlemeye yardımcı olur ve yabancıların haklarının korunmasını sağlar. İdari mahkemeler ve İstanbul deport avukatı, bu süreçlerde yabancıların haklarını dikkate alarak karar verir ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.

Sonuç

Tahdit kodlarının kaldırılması süreci, idari ve hukuki itiraz yollarını içerir. Göç İdaresi'ne yapılan itiraz başvuruları, idari mahkemeye açılan davalar ve hukuki destek, yabancıların haklarını koruma ve tahdit kodlarının haksız uygulanmasını önleme açısından önemlidir. Yabancılar, bu süreçlerde hukuki danışmanlık ve destek alarak haklarını savunabilir ve Türkiye'deki yasal durumlarını koruyabilirler.

Türkiye'de Kullanılan Tahdit Kodları ve Anlamları

Türkiye'de yabancılara uygulanan tahdit kodları, çeşitli ihlaller, güvenlik tehditleri veya yasal süreçlerle ilişkilendirilebilir. İşte Türkiye'de kullanılan önemli tahdit kodları ve anlamları:

V Tahdit Kodları (V Restriction Codes)

 1. V-68: Bakanlık iznine tabi ikamet izni.
 2. V-69: İkamet izni iptal edilenler.
 3. V-70: Sahte evlilik.
 4. V-71: Adres değişikliğini bildirmeme veya yanlış adres verme.
 5. V-74: Çıkış bildirim zorunluluğu.
 6. V-77: Ahıska Türkü olduğunu iddia eden sahte kişiler.
 7. V-84: Girişten itibaren 10 gün içinde ikamet izni almayanlar.
 8. V-87: Geçici koruma sahibi olup gönüllü olarak ülkesine dönenler.
 9. V-88: Çalışma izni iptal edilenler.
 10. V-89: Türkiye'ye şartlı giriş.
 11. V-91: Geçici koruma sahibi olup çıkışı izne tabi olanlar.
 12. V-92: Geçici koruma sahiplerinde mükerrer kayıt sorunları.
 13. V-137: Türkiye'yi belirli bir süre içinde terk etme daveti.
 14. V-144: Yabancının şartlı tahliyesi.
 15. V-145: Ülkesine gönüllü dönüş.
 16. V-146: Hukuki işlemler nedeniyle şerhli Türk pasaportu.
 17. V-147: Şerhli pasaport sahibi Türk vatandaşı eşi.
 18. V-148: Geçici konaklama merkezi sakini.
 19. V-153: Üçüncü ülkeye transit geçiş.
 20. V-154: Sınır dışı edilme itirazına idari mahkemede başvuru.
 21. V-155: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tedbiri.
 22. V-156: Avukatlık ücreti.
 23. V-157: Reddedilen ikamet izni başvuruları.
 24. V-158: Dış temsilcilik personeli veya aile üyesi kimlik kartı iptali.
 25. V-159: Türkiye üzerinden üçüncü ülkeye transit geçiş.

C Tahdit Kodları (C Restriction Codes)

 1. C-105: Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali/giriş yasağı 5 yıl.
 2. C-113: Yasadışı giriş ve çıkış.
 3. C-114: Adli süreçte olan yabancılar.
 4. C-115: Cezaevinden tahliye edilen yabancılar.
 5. C-116: Kamu ahlakını ve sağlığını tehlikeye atanlar.
 6. C-117: Yasadışı çalışanlar.
 7. C-118: İkamet izni iptal edilenler.
 8. C-119: Yasadışı çalışanların para cezasını ödememesi.
 9. C-120: Vize veya ikamet ihlali nedeniyle para cezasını ödememek.
 10. C-135: Uluslararası koruma kanununu ihlal.
 11. C-136: Seyahat masraflarının ödenmemesi.
 12. C-137: Ülkeyi terk etme daveti.
 13. C-138: INAD yolcusu.
 14. C-141: Bakanlık iznine tabi giriş.
 15. C-150: Sahte belge.
 16. C-151: Göçmen kaçakçısı/insan taciri.
 17. C-152: Önleyici giriş yasağı.
 18. C-166: Yeterli gerekçe sunulmaması/yetersiz mali imkanlar.

Ç Tahdit Kodları (Ç Restriction Codes)

 1. Ç-101: Vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni ihlali/giriş yasağı 3 ay.
 2. Ç-102: Vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni ihlali/giriş yasağı 6 ay.
 3. Ç-103: Vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni ihlali/giriş yasağı 1 yıl.
 4. Ç-104: Vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni ihlali/giriş yasağı 2 yıl.
 5. Ç-105: Vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni ihlali/giriş yasağı 5 yıl.
 6. Ç-113: Yasadışı giriş-çıkış.
 7. Ç-114: Adli süreçte olan yabancılar.
 8. Ç-115: Cezaevinden tahliye edilen yabancılar.
 9. Ç-116: Kamu ahlakını ve sağlığını tehlikeye atanlar.
 10. Ç-117: Yasadışı çalışanlar.
 11. Ç-118: İkamet izni iptal edilenler.
 12. Ç-119: Yasadışı çalışanların para cezasını ödememesi.
 13. Ç-120: Vize veya ikamet izni ihlali nedeniyle para cezasını ödememek.
 14. Ç-135: Uluslararası koruma kanununu ihlal.
 15. Ç-136: Seyahat masraflarının ödenmemesi.
 16. Ç-137: Ülkeyi terk etme daveti.
 17. Ç-138: INAD yolcusu.
 18. Ç-141: Uluslararası güvenlik için riskli görülen kişiler.
 19. Ç-149: Kamu güvenliği için riskli görülen kişiler.
 20. Ç-150: Sahte belgelerle giriş yapmaya çalışmak.
 21. Ç-151: Göçmen kaçakçısı/insan taciri.
 22. Ç-152: Önleyici giriş yasağı.
 23. Ç-166: Yeterli gerekçe sunulmaması/maddiyatsızlık.
 24. Ç-167: Vize, ikamet izni, çalışma izni ihlali 3-6 ay/giriş yasağı 1 ay.

G Tahdit Kodları (G Restriction Codes)

 1. G-67: Dolandırıcılık.
 2. G-78: Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar.
 3. G-82: Milli güvenliğe karşı faaliyetler.
 4. G-87: Genel güvenliği tehlikeye atan kişiler.

K Tahdit Kodları (K Restriction Codes)

 1. K: Kaçakçılık nedeniyle aranan kişiler.

N Tahdit Kodları (N Restriction Codes)

 1. N-82: Ön izin gerektiren giriş.
 2. N-95: Giriş yasağını ihlal nedeniyle para cezası.
 3. N-96: Verilen süre içinde ülkeden ayrılmama nedeniyle idari para cezası.
 4. N-97: Adres beyanı nedeniyle idari para cezası.
 5. N-99: Interpol kodu.
 6. N-119: İzinsiz çalışma nedeniyle idari para cezası.
 7. N-120: Vize, ikamet izni, çalışma izni ihlali nedeniyle idari para cezası.
 8. N-135: Yasadışı giriş veya giriş teşebbüsü nedeniyle idari para cezası.
 9. N-136: Sınır dışı masrafları.
 10. N-168: Madde 102, fıkra c ihlali nedeniyle idari para cezası.
 11. N-169: Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama nedeniyle idari para cezası.
 12. N-170: Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlar nedeniyle idari para cezası.
 13. N-171: Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeme nedeniyle idari para cezası.
 14. N-172: Gönüllü dönüş masrafları.

O Tahdit Kodları (O Restriction Codes)

 1. O-100: Bilinmeyen adreslere sahip sığınmacılar için giriş yasağı.
 2. O-176: Uluslararası koruma talepleri 3 yıl boyunca reddedilenler.
 3. O-177: Uluslararası koruma talepleri 5 yıl boyunca reddedilenler.

Bu kodlar, yab### Türkiye'de Kullanılan Tahdit Kodları ve Anlamları

Türkiye'de yabancılara uygulanan tahdit kodları, çeşitli ihlaller, güvenlik tehditleri veya yasal süreçlerle ilişkilendirilebilir. İşte Türkiye'de kullanılan önemli tahdit kodları ve anlamları:

V Tahdit Kodları

 1. V-68: Bakanlık iznine tabi ikamet izni.
 2. V-69: İkamet izni iptal edilenler.
 3. V-70: Sahte evlilik.
 4. V-71: Adres değişikliğini bildirmeme veya yanlış adres verme.
 5. V-74: Çıkış bildirim zorunluluğu.
 6. V-77: Ahıska Türkü olduğunu iddia eden sahte kişiler.
 7. V-84: Girişten itibaren 10 gün içinde ikamet izni almayanlar.
 8. V-87: Geçici koruma sahibi olup gönüllü olarak ülkesine dönenler.
 9. V-88: Çalışma izni iptal edilenler.
 10. V-89: Türkiye'ye şartlı giriş.
 11. V-91: Geçici koruma sahibi olup çıkışı izne tabi olanlar.
 12. V-92: Geçici koruma sahiplerinde mükerrer kayıt sorunları.
 13. V-137: Türkiye'yi belirli bir süre içinde terk etme daveti.
 14. V-144: Yabancının şartlı tahliyesi.
 15. V-145: Ülkesine gönüllü dönüş.
 16. V-146: Hukuki işlemler nedeniyle şerhli Türk pasaportu.
 17. V-147: Şerhli pasaport sahibi Türk vatandaşı eşi.
 18. V-148: Geçici konaklama merkezi sakini.
 19. V-153: Üçüncü ülkeye transit geçiş.
 20. V-154: Sınır dışı edilme itirazına idari mahkemede başvuru.
 21. V-155: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tedbiri.
 22. V-156: Avukatlık ücreti.
 23. V-157: Reddedilen ikamet izni başvuruları.
 24. V-158: Dış temsilcilik personeli veya aile üyesi kimlik kartı iptali.
 25. V-159: Türkiye üzerinden üçüncü ülkeye transit geçiş.

G Tahdit Kodları

 1. G-67: Dolandırıcılık.
 2. G-78: Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar.
 3. G-82: Milli güvenliğe karşı faaliyetler.
 4. G-87: Genel güvenliği tehlikeye atan kişiler.

N Tahdit Kodları

 1. N-82: Ön izin gerektiren giriş.
 2. N-95: Giriş yasağını ihlal nedeniyle para cezası.
 3. N-96: Verilen süre içinde ülkeden ayrılmama nedeniyle idari para cezası.
 4. N-97: Adres beyanı nedeniyle idari para cezası.
 5. N-99: Interpol kodu.
 6. N-119: İzinsiz çalışma nedeniyle idari para cezası.
 7. N-120: Vize, ikamet izni, çalışma izni ihlali nedeniyle idari para cezası.
 8. N-135: Yasadışı giriş veya giriş teşebbüsü nedeniyle idari para cezası.
 9. N-136: Sınır dışı masrafları.
 10. N-168: Madde 102, fıkra c ihlali nedeniyle idari para cezası.
 11. N-169: Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama nedeniyle idari para cezası.
 12. N-170: Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlar nedeniyle idari para cezası.
 13. N-171: Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeme nedeniyle idari para cezası.
 14. N-172: Gönüllü dönüş masrafları.

Bu kodlar, yabancıların Türkiye'ye giriş ve kalış süreçlerinde karşılaşabilecekleri çeşitli kısıtlamaları ve bu kısıtlamaların nedenlerini göstermektedir. Daha fazla bilgi ve profesyonel hukuki destek için bir İstanbul göçmenlik avukatı veya İstanbul deport avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com