İstanbul Deport Avukatı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Deport Avukatı

İstanbul Deport Avukatı

2023 İstanbul Deport Avukatı Rehberi: Sınır Dışı Kararlarına Karşı Bilmeniz Gerekenler

Deport, yani sınır dışı etme, birçok yabancıyı etkileyen bir durum olabilir. Ancak 2023'te İstanbul'da deport olan yabancılara yönelik af ve diğer hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak, bu durumu tersine çevirmenize yardımcı olabilir.

Göç İdaresi Deport Sorgulama: Ne Yapmalı?
Eğer sınır dışı edildiğinizi düşünüyorsanız, ilk adım olarak Göç İdaresi deport sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek olmalıdır. Bu, durumunuzun ne aşamada olduğunu anlamanız için kritiktir.

Deport Kaldırma ve İstanbul Deport Avukatı Seçimi
Deport kararını kaldırmak için bir Deport Kaldırma Ücreti ödenmesi gerekebilir. 2023 yılında güncellenen ücretler için bir deport avukatından yardım alabilirsiniz. Doğru İstanbul deport avukatını seçmek, sürecin daha hızlı ve verimli ilerlemesini sağlar.

2023 Deport Olan Yabancılara Af: Kimler Faydalanabilir?
Bu yıl, deport olan yabancılara af 2023 kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Fakat yazımızın devamında deport kararına itiraz kapsamında tanınan hakların neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde belirteceğiz.

Sonuç
Deport, yani sınır dışı edilme, stresli bir süreç olabilir. Ancak İstanbul oturum izni avukatı veya vize problemleri avukatı gibi konularda uzmanlaşmış bir hukukçu ile çalışarak, bu süreci daha kolay ve başarılı bir şekilde atlatabilirsiniz.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Ne Yapılabilir?

Sınır dışı etme, birçok yabancıyı endişelendiren bir konudur. Ancak her yabancı için bu karar otomatik değildir. Türkiye'de bazı özel durumları olan yabancılar için sınır dışı etme kararı alınmamaktadır. Peki, kimler bu kapsama giriyor ve bu konuda hangi haklara sahipsiniz?

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Olan Yabancılar:

 1. Ölüm Cezası veya İşkence Riski: Eğer bir yabancının sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye ya da insanlık dışı muameleye maruz kalma riski bulunuyorsa, bu yabancı için sınır dışı etme kararı alınmaz.
 2. Sağlık ve Seyahat Riskleri: Yaş, hamilelik veya ciddi sağlık sorunları sebebiyle seyahat etmesi riskli görülen yabancılar sınır dışı edilmezler.
 3. Hayati Tehlike Arz Eden Hastalıklar: Sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı olmayan ve hayati tehlike oluşturan bir hastalığa sahip olanlar için bu karar verilmez.
 4. İnsan Ticareti Mağdurları: İnsan ticareti mağdurları olan ve mağdur destek sürecinden yararlanan yabancılar sınır dışı edilmezler.
 5. Şiddet Mağdurları: Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları tedavileri tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilmezler.

Bu kriterleri karşılayan her bir yabancının durumu ayrı ayrı değerlendirilir. Bu yabancılardan, belli bir adreste ikamet etmeleri ya da belirli aralıklarla bildirimde bulunmaları istenebilir. Eğer bu şartlarla ilgili herhangi bir konuda delil sunulabilirse, sınır dışı etme kararı idari mahkemede iptal edilebilir.

Sonuç olarak, sınır dışı edilmekten endişe duyan yabancıların, yukarıda belirtilen maddeleri dikkate alarak haklarını öğrenmeleri ve bu haklarını koruyabilmek için uygun adımları atmaları esastır. Bu şartlarından birine sahip birisine hukuki yardım verilmesi kaçınılmazdır. İstanbul göç avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda hukuk ofisimiz ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Kimler Sınırdışı Edilmektedir?

Sınırdışı edilme, bireylerin bir ülkede yasal olarak kalmaya devam edemeyeceğini belirten bir durumdur. Türkiye'de, sınırdışı edilmesi gereken bireylerin bazı spesifik kategorileri bulunmaktadır. İşte bu kategorilere dair detaylar:

 1. Suçlu Bireyler: 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler.

 2. Terör veya Suç Örgütleri İle Bağlantılılar: Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar.
 3. Yanıltıcı Bilgi ve Belgeler: Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar.
 4. Meşru Olmayan Gelir: Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar.
 5. Kamu Tehdidi: Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
 6. Vize İhlalleri: Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler.
 7. İkamet İzin İhlalleri: İkamet izinleri iptal edilenler ve ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler.
 8. İzinsiz Çalışma: Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler.
 9. Yasa Dışı Giriş-Çıkış: Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler.
 10. Giriş Yasağı Olanlar: Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler.
 11. Uluslararası Koruma İhlalleri: Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar.
 12. İkamet İzni Uzatma Reddine Uyanlar: İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Kimlere Karşı İdari Gözetim Kararı Alınır ve Kimler Geri Gönderme Merkezine Gönderilir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan tüm yabancıların geri gönderme merkezine gönderilmesi zorunlu değildir. Ancak sınır dışı kararı alınan kişiler arasında belirli kriterleri taşıyanlar için idari gözetim kararı alınabilir. İdari gözetim kararının temel nedenleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) m. 57/2’de belirtilmiştir. İşte bu sebepler:

 1. Kaçma ve Kaybolma Riski Olanlar: Sınır dışı etme kararı alınmış olan yabancılardan kaçma veya kaybolma riski taşıdığı değerlendirilenler.

 2. Giriş ve Çıkış Kurallarını İhlal Edenler: Türkiye'ye giriş veya çıkış hükümlerini ihlal eden yabancılar.
 3. Yanıltıcı Bilgi ve Belgeler: Sahte ya da asılsız belge kullanan yabancılar.
 4. Ülkeden Çıkmayanlar: Sınır dışı edilip Türkiye'yi terke davet edilenlerden, belirlenen süre zarfında Türkiye'den ayrılmayanlar.
 5. Kamu Düzeni, Güvenliği veya Sağlığına Tehdit Olanlar: Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehlike oluşturan yabancılar.

Bu maddelerle birlikte, YUKK'un yanında Uygulama Yönetmeliğinde de idari gözetim sebeplerine dair bilgiler bulunmaktadır. Örneğin, ikamet izni iptal edilen yabancılar arasında, sahte veya asılsız belge kullananlar veya kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilenler idari gözetim altına alınabilir (Uy.Yön. m. 59/2).

Bu bilgilere dayanarak, idari gözetim kararı ile geri gönderme merkezine gönderilme durumu arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Eğer bu konuda daha fazla bilgi veya yardım gereksinimi duyarsanız, lütfen bize başvurun.

 

Türkiye'ye Yasal Giriş ve Çıkışları İhlal Edenler Ne Yapabilir?

Bazı yabancılar, Türkiye'ye yasal giriş veya çıkışları ihlal ettiklerinde sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Ancak, bu kişilerin birtakım özel durumları söz konusu olduğunda sınır dışı edilme işlemi durdurulabilir ya da ertelenebilir. Bu özel durumlar şunlardır:

 1. Ciddi Emare Durumu: Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalma riski olanlar.

 2. Sağlık ve Fiziksel Durumlar: Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik sebebiyle seyahat etmesi riskli görülenler; tedavi süreçleri devam ederken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı olmayanlar.
 3. İnsan Ticareti Mağdurları: Mağdur destek sürecinden faydalanan insan ticareti mağdurları.
 4. Şiddet Mağdurları: Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları, tedavileri tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilmemelidir.

Bu yabancıların her biri için ayrı bir değerlendirme yapılır. Belli bir adreste ikamet etmeleri, belirli zaman aralıklarında bildirimde bulunmaları gibi şartlar talep edilebilir.

Ancak, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 54/1-h gereğince, yasal giriş ve çıkış kurallarını ihlal eden yabancılar için idari gözetim kararı da alınabilir. Yabancının durumuna göre bu, iki farklı şekilde gerçekleşebilir:

 • Yasal giriş ve çıkış kurallarını ihlal eden yabancılar için doğrudan sınır dışı ve idari gözetim kararı alınabilir.
 • Farklı bir sınır dışı sebebine dayalı olarak karar alınmış olan yabancı, eğer kendisine belirli bir süre tanındıysa bu süre zarfında ya da eğer belirtilen bir süre yoksa hemen yasal çıkış kurallarına uyarak ülkeyi terk etmelidir. Eğer yasal çıkış kurallarına uymazsa, idari gözetim altına alınabilir.

Bu sebeple, Türkiye'ye yasal giriş ve çıkışları ihlal eden yabancılar, durumlarını ve haklarını detaylıca bilmeli ve hukuki yardım arayışında bulunmalıdır.

 

Sahte Belgeler veya Yanıltıcı Belge Kullananların Deport Edilmesi ve Hakları

Sahte belge ya da yanıltıcı bilgilerin kullanılması, Türkiye'de yabancıların sınır dışı edilmelerine neden olabilecek durumlar arasında yer almaktadır. İşte bu konuda dikkate alınması gereken temel hususlar:

 1. Sahte ya da Asılsız Belgelerin Kullanılması: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) gereğince, sahte ya da asılsız belge kullanan yabancılar, idari gözetim sebepleri arasında sayılmıştır. Ancak, 57. madde sınır dışı edilmesine karar verilen yabancının hangi belgeler açısından bu tip belge kullanmış olması gerektiğini spesifik olarak belirtmemiştir. Ancak, genel bir şekilde, Türkiye'ye giriş, vize ve ikamet izinleri için gerçeğe aykırı bilgi veya sahte belge kullananlar sınır dışı edilme sebepleri arasında bulunmaktadır.

 2. Kastın Varlığı: Yabancının gerçeğe aykırı bilgi vermesi ya da sahte belge kullanması durumunda, bu eylemin kasten yapıldığına dair bir kanıt bulunması gerekmektedir. Eğer yabancının kendi kusuru olmaksızın yanlış bilgilendirildiği ya da sahte belge sunduğu ortaya çıkarsa, bu yabancı sınır dışı edilmeyecek ve idari gözetim altına da alınamayacaktır.
 3. Verilen Süreler ve Kabul Edilebilir Mazeretler: YUKK'nın 56. maddesi uyarınca, yabancılara 15 ila 30 gün arasında bir süre tanınabilir. Bu süre zarfında, kabul edilebilir bir mazereti olmadan ülkeden ayrılmayan yabancılar hakkında idari gözetim kararı alınabilir. Ancak, neyin kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirildiği konusunda net bir tanım bulunmamaktadır. Yabancının bu mazereti sunması ve bu mazeretin gerçekliğini kanıtlaması gerekmektedir. Eğer kabul edilebilir bir mazeret sunulursa, bu yabancı hakkında idari gözetim kararı alınamaz.

Son olarak, bu tür durumlarla karşılaşan yabancıların, haklarına riayet edilmesi ve hukuki süreçte mağdur olmamaları için konuyla ilgili uzman bir avukattan yardım alması önem taşımaktadır.

 

Kişi En Fazla Ne Kadar Süre İle İdari Gözetim Altında Kalabilir? Geri Gönderme Merkezi En Fazla Ne Kadar Süre İle Kişiyi Alıkoyabilir?

İdari gözetim, yabancıların Türkiye'de sınır dışı edilme sürecinin bir parçasıdır. Bu süreçte dikkate alınması gereken temel bilgiler ve süreler şu şekildedir:

 1. İdari Gözetim Kararının Alınması: İdari gözetim kararı, sınır dışı etme kararında belirtilen yer açısından yetkili olan valilikler tarafından verilmektedir. Yani, bu işlem için yetkili makam valiliklerdir.

 2. Geri Gönderme Merkezine Sevk: Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, bu kararın alınmasının ardından kırk sekiz saat içerisinde belirlenen geri gönderme merkezlerine götürülmelidir. Bu, YUKK'nın 57. maddesinin 2. fıkrasında açıkça belirtilmiştir.
 3. İdari Gözetim Süresi: İdari gözetim altına alınan bir yabancı, geri gönderme merkezinde kural olarak en fazla altı ay tutulabilir. Ancak, bu süre bazı durumlarda uzayabilir. Eğer sınır dışı etme işlemleri, yabancının iş birliği yapmaması ya da kendi ülkesiyle ilgili doğru bilgi veya belgeleri vermemesi sebebiyle tamamlanamazsa, bu süre en fazla altı ay daha uzatılabilir. Bu durum YUKK'nın 57. maddenin 3. fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Bu, demek oluyor ki, bir yabancı mahkeme kararı olmadan, sadece bir idari kararla en fazla bir yıl süresince özgürlüğünden yoksun bırakılabilmektedir.

Bu süreçler karmaşık ve hassas olabilir, bu nedenle yabancıların bu süre zarfında haklarını korumak adına profesyonel yardım alması önerilir. Bu noktada, bir deport avukatı, özellikle İstanbul deport avukatı ya da geri gönderme merkezi avukatı gibi uzmanlaşmış hukuk profesyonelleri, yabancıların haklarını savunma konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

 

İstanbul'da Göçmenlik Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetleri

Türkiye, son yıllarda göç hareketlerinin merkezi haline gelmiştir ve bu da göçmen hukuku ile ilgili konularda uzmanlaşmış avukatlara olan talebi artırmıştır. İstanbul'da sınır dışı kararı iptali, oturum izni başvuruları veya vize problemleri gibi konularda yardım arayan yabancılar için, İstanbul deport avukatı veya sınır dışı avukatı İstanbul arayışı sıkça rastlanan bir durumdur. Bu bağlamda, göçmen danışmanlık hizmetleri ve yabancı hakları avukatı gibi profesyoneller, yabancıların haklarını koruma ve yönlendirme görevini üstlenmektedirler.

Hem yabancılar hukuku hem de iltica hukuku avukatı olarak hizmet veren profesyoneller, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü itiraz süreçlerinden, sınır dışı itiraz avukatı görevlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarlar. Özellikle İstanbul oturum izni avukatı veya deportasyon karşıtı avukat arayışı içinde olan yabancılar için, bu profesyonellerin desteği hayati öneme sahip olabilir. Yabancılar için hukuki yardım sağlayan bu uzmanlar, yabancılar ve uluslararası koruma hukuku alanında derin bilgiye sahip olup, kişilerin haklarını en iyi şekilde savunmalarını sağlarlar. Ayrıca, özellikle İstanbul yabancı hakları avukatı veya vize problemleri avukatı gibi uzmanlara olan talep, şehirdeki uluslararası toplulukların sürekli büyümesi nedeniyle artmaktadır.

Türkiye'nin göç hareketlerinin merkezinde olması, göç avukatlarına olan talebi artırmıştır. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde, yabancılar ve uluslararası koruma altındaki bireyler için hukuki danışmanlık hizmetleri sunan avukatlar bulunmaktadır. Bu avukatlar, yabancıların Türkiye'de karşılaştığı hukuki problemleri, oturum izni, vize işlemleri, sınır dışı edilme riski gibi konuları ele alarak profesyonel destek sağlarlar.

Özellikle İstanbul'da bu alanda faaliyet gösteren avukatlar, karmaşık hale gelen göçmenlik hukuku konularında derinlemesine uzmanlık sahibidir. Göç avukatı olarak hizmet veren profesyoneller, yabancıların Türkiye'de yaşadığı hukuki sorunlar konusunda rehberlik eder, haklarını savunur ve gerektiğinde mahkemelerde temsil ederler. Eğer İstanbul'da göçmenlik hukuku alanında uzman bir avukat arayışında iseniz, Enes Nergiz'in "İstanbul Göçmenlik Avukatı" başlıklı makalesi bu konuda bilgi sunmaktadır. Makalede, göç avukatının rolünden, yabancıların karşılaştığı en yaygın hukuki sorunlara kadar birçok konu ele alınmıştır. İstanbul ve çevresinde göç hukuku ile ilgili profesyonel bir destek arayışında olanlar için bu makale, başvurulması gereken önemli bir kaynaktır.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com