İstanbul Şirket Yönetim Avukatı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Şirket Yönetim Avukatı

İstanbul Şirket Yönetim Avukatı

İstanbul şirket yönetim avukatı şirketin kuruluş anlarının başından, şirketin sermayesinde gerekli olan arttırılması vb. Ticaret Hukuku’ndan meydana gelen kaynaklanan ve şirketleri ilgilendiren konuları içerisine alan hukuki danışmanlık hizmetine verilen isimdir. Şirket avukatı bir yandan da şirketin işçilere karşı haklarını koruyan kişi olarak da bilinir.

Ticaret Hukuku genel olarak incelenecek olduğu zaman özel hukuk dallarından bir tanesi olsa bile yanında bilgi ve tecrübe gereksinimin üst seviyede gerektiği alanlardan biri olarak yer alır. Ticaret Hukuku içerisine en önemli konu başlıklarından bir tanesi de olarak da Şirketler Hukuku olur. Şirketin tanımı  olarak yer alırken Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlemeler meydana gelmiştir. Genel olarak bakılacak olduğu zaman şirketlerin ham hali adi ortak olarak yer alır.

Sözleşmeler genel olarak iki tarafın karşılıklı uygun irade beyanı ile oluşan anlaşma olarak yer alır. Fakat bu anlarda her ne kadar şirket sözleşmesi gibi durumlar sözleşme olarak geçse de Türk Borçlar hukukundan tamamıyla farklı olarak yer alır. Türk Borçlar Kanunu’ndaki yer alan sözleşmeler de genellikle bir taraflar borçlu ve alacaklı olarak yer alır. Lakin bu anlarda şirket sözleşmesinde alacak ile beraber borçlu yer almaz. Daha çok birbiri ile uyuşan irade beyanları yer alır.

Şirketler genel olarak birden fazla ayrıma tabi tutulması gözlense bile en önemli ayrım şirketin Affectio Societatis unsurunun ne kadar yüksek olma alanı olarak yer alır. Affectio Societatis unsurunun Türkçe karşılığına bakılacak olduğu zaman da faal ortak katılım olarak bilinir. Bu durumlar kısaca şirket ortaklarının şirket işlerinde bir yandan da faal katılımı fazla ise genellikle bu şirket şahıs şirketi olarak yer alır.

Şirketler üzerinde her ne kadar hukuki destek alınması bir zorunluluk olarak yer almıyor olsa bile Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen esas sermaye oranlarının 5 katı kadar olarak yer alan anonim şirketlerde avukatın bulunması zorunluluk bulunuyor

Hangi Şirketlerin Tüzel Kişiliği Vardır?

Tüzel kişiliği yer alan şirketler genel olarak Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlemeleri olan şirketlerdir. Tüzel kişilikleri yer alan ve sahip şirketler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 1. Anonim Şirket

 2. Limited Şirket

 3. Kolektif Şirket

 4. Komandit Şirket

 5. Kooperatifler

Tüzel kişilikleri yer alan ve sahip şirketler şirket borçlarına karşı olan durumlar karşısında 1.dereceden sorumlu yer alırlar. Şirket ortaklarının genel olarak yer alan borçlardan sorumluğu gibi durumlar da şirketin şahıs şirketi ile beraber sermaye şirketi olmasına göre farklılık olarak ortaya çıkmaktadır.

Şahıs Şirketlerinde Ortakların Sorumluluğu

Şahıs şirketlerinde ortakların borçlardan sorumluluğu, genel olarak incelenecek olduğu zaman ikinci dereceden ve sınırsız olarak yer alır. Şahıs şirketlerinde yer alan ve yetkili olarak bulunan ortakların borçlardan karşı sorumluluğu tüm malvarlığı ile beraber bir yandan da sınırsız olmasından dolayı ortaklar genel anlamda şirkete her türlü sermaye ve emek getiriyor olması ile gözlenir.

Şahıs şirketleri üzerinde gözlenen durumların en önemlilerinden bir tanesi kolektif şirket olarak gözlenir. Bu Kolektif şirket Türkiye’de her ne kadar çok yaygın olmayan bir şahıs şirketi olarak bilinir. Kolektif şirket daha çok incelenirken en az 2 gerçek kişi ortak ile meydana gelir. Kolektif şirketin ortaklarından birinin adı soyadı ile beraber kolektif şirket ibaresinin yer alması şart olur.

Şahıs şirketlerinden olan bir diğer şirket ise komandit şirket olarak bilinen yapıdır. Komandit şirket, daha çok ortaklar açısından diğer şirketlerden genel olarak farklı özelliklere sahip bir şirket olarak yer alır.

Sermaye Şirketlerinde Ortakların Sorumlulukları

Sermaye şirketlerinde ortakların sorumlulukları kısmında şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu limited şirket ile beraber Anonim Şirkette farklılık gösterdiği de bilinir. Lakin bu alanda yer alan iki şirket türünde de ortakları ile beraber şirket alacaklıların karşı sorumluluğu olarak da yer almaz.

Anonim olarak yer alan şirketlerde ortakları ile beraber şirket borçlarından olmasından ötürü de şirkete karşı taahhüt edildiği gözlenen sermaye kadar borçlu olarak yer alırlar. Genel olarak şirket alacaklıları, alacaklarının elde edebilmek adına da bu anlarda şirket ortaklarına hiçbir şekilde başvuru olmaz. Fakat şirket taahhüdün ödenmesi adına da bir yandan ortakları başvurabiliyor. Böyle anlarda ortakların sorumluluğunun olmamasından ötürü de genel anlamda ortaklar gerçek kişi olabilecekleri gibi tüzel kişiler de yer alabilir.

Şirketler Faiz Anlaşması Olmadan Faiz Talep Edebilirler Mi?

Şirketle faiz anlaşması olmadan faiz talebi olmaktadır. Şirketler bu anlar içerisinde adi ortaklık haricinde bir yandan da tüzel kişilikleri olan sahip ve bu kişiliği de kanundan dolayı kazanan kişiler olarak yer alırlar. Şirketler üzerine yer alan tüzel kişinin kendisi tacir olarak kabul görmektedir. Aynı süreç içerisinde tüzel kişilerin adi iş sahası yer almaz. Genel olarak ticaret kanununda şirketlerin yaptığı işlerin ticari iş olmasından ötürü konusunda kesin karine yer almaktadır. Ticari olarak yer alan işlerde taraflar anlaşmada faiz istememiş olarak yer alsalar bile bile daha sonra faiz talep etme hakları vardır.

Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır?

Şirket avukatları genel olarak isteklere göre sunduğu hizmetler şirketin talebine göre farklılık gösteriyor olsa bile detaylı olarak analiz edilecek olduğu zaman:

 1. Şirketin kuruluşu için gerekli olan esas sözleşmenin hazırlanması,

 2. Şirketin gerekli olan tescil ve ilan sürecinin takibi,

 3. Esas sözleşmenin gerekli durumlarda değiştirilmesi,

 4. Haksız rekabetten meydana gelebilecek ihtilafların çözüme kavuşturulması,

 5. Şirketin işçilere karşı haklarının korunma aşamaları,

 6. Şirket alacaklarının tahsil edilme süreçleri,

 7. Şirketin hukuki ilişkilerinin ve çıkarlarının korunması aşamaları,

 8. Şirket tebligatlarının takibi,

 9. İhtarnamelerin çekilmesi.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com