Zimmet Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet suçu, Türk Ceza Kanununun "Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler" başlıklı Dördüncü Kısmı ve "Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Birinci Bölümünde 247'nci madde ile düzenleme altına alınmıştır. İlgili hükme göre; "Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."Maddenin devamında ise suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hali bir nitelikli hal olarak düzenlenmiş ve bu halde cezanın yarı oranında arttırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 Zimmet suçundan söz edilmesi için suçu işleyenin kamu görevlisi olması zorunludur. Zimmet suçu maddesi kapsamında; suçun oluşması için kamu görevlisine "görevi nedeniyle" zilyetliği devredilen veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu mal üzerinde işlenmesi gereklidir. Bu mal taşınır, taşınmaz bir mal olabileceği gibi para da olabilir. Zimmet suçunun oluşması için kamu görevlisinin malın mülkiyetine sahip kişinin bulunabileceği tasarrufları gerçekleştirmelidir. Kamu görevlisi, kendisine ait olmayan bir malın mülkiyeti kendisine aitmiş gibi hareket eder ve malın tüketimi, kullanımı, satışı, başkasının faydalanmasını sağlama şeklinde eylemlerde bulunur. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Zimmet Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Zimmet Suçunun Cezası

 

  • Zimmet suçunun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Suçun nitelikli hali yani zimmet suçunu ağırlaştıran neden, kamu görevlisinin zimmet suçunun açığa çıkmasını engellemek için hileli davranışlarda bulunmasıdır. Bu halde verilecek olan 5 yıldan 12 yıla kadar olan ceza yarı oranında artırılmak suretiyle fail cezalandırılır.

İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Zimmet Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Zimmet Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Suç şikayete tabi değildir. Resen soruşturma kapsamında değerlendirilir. 15 yıllık dava zamanaşımı süresi geçerlidir ve uzlaşma kapsamında sayılmaz.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Zimmet Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr