İstanbul Ceza Avukatı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatı genel olarak ceza davasında görev alır. Ceza davası cumhuriyet savcıları kontrolünde yapılan soruşturma aşaması ile başlaması ardından sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi ya da Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir sürece verilen isimdir. Tüm bu meyana gelen olayların ardından gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol kararları verilir. (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok farklı alanlarda alınan kararlar ile beraber hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmaya neden olur. Bu yüzden de ceza davası sırasında, ceza avukatıveya ağır ceza avukatı ile yürütmek en mantıklı adım olacaktır.

 

Ceza avukatı görevleri arasında inceleme yapılacak olduğu zaman;

 1. Ceza dosyalarına bakan,

 2. Soruşturma, kovuşturma ve olağan, olağanüstü kanun yollarını yürütme işlemlerinde yer alan kişilerdir.

Modern ceza hukuku incelemeleri sırasında genel olarak iki kısımdan meydana gelir. Bunlar: Genel ve özel kısım olarak yer alır. Ceza kanunlarında yer alan özel kısmı, yasa koyucu aracılığı ile ceza yaptırımları karşısında meydana gelen yasaklanan suçlardan oluşur. Bunun tam karşısında yer alan genel kısımda, özel kısımda meydana gelen suçlara uygulanacak ortak kurallar kısmı yer alır.

Ceza Kanununun özel kısmını meydana getirdiği bilinen hükümler ile genel kısmını meydana getirdiği bilinen hükümler arasında oldukça ciddi yapısal farklılıklar yer aldığı da biliniyor. Özel kısım hukuk kısmında yer alan düzen için ceza ile tehdit edilen fiillerin tek tek sayılması şeklinde meydana gelir. Detaylı olarak bakılacak olduğu zaman hangi fiillerin suç olmasından, bunların unsurlar ile beraber yaptırımlarını ne olacağını düzenleme kısmına denir. Bu süreç içerisinde meydana gelen tüm suçlar adına ortak ilke ile beraber kurallar getiren genel kısım olarak da bilinen bu özel kısımda uygulama alanı yer alır.

Son olarak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ceza genel ve özel alanlar içerisine ek olarak nitelikte demek de doğru bir deyim olacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu içerisinde yapılan detaylı analizlerde bir suç işlendiği takdir de uygulanması gerekli olan hükümleri, yapılması gereken tüm işlemleri ve süreci düzenleyen adımlardır. Sonuç olarak bakılacak olduğu zaman da ceza kanunu ile ceza muhakemesi kanunu bir bütün şekli ile yer alırken suç işlenmesi sürecini baştan sona düzenleme olarak da yer alır.

Tüm bu gerekli olan her bir adımı soruşturma aşamasından başlaması ardından, kovuşturma ve devamında istinaf ile beraber temyiz süreçlerini yürütmeye devam eden kişilere ceza avukatı ismi verilir. Ceza avukatı, ceza kanunlarına hakim olarak yer alırken bir yandan da şüpheli/sanık veya müşteki/katılanının haklarını savunan avukatlara denir. Gerekli olan bu süreçleri kişiler için yürütür ve haklarınızı savunmaya devam eder.

 

Ceza Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Ceza avukatı sadece, oldukları illerde olan davalar ile değil bir yandan da Adana Ceza Mahkemeleri, İzmir Ceza Mahkemeleri, Ankara Ceza Mahkemeleri gibi bu alanda yer alan Ceza Mahkemeleri’nde ceza davaları ile giderek ekip halinde ilgilenir.

Ceza yargılaması sırasında meydana gelen soruşturma ve kovuşturma evrelerinin yanı sıra gerekli olan bu evrelere hazırlık işlemleri bulunmaya devam ediyor. Gerekli olan şüphelinin ifadesinin alınması gibi durumlardan başlayarak mağdurun şikâyette yer alması, tutukluluğa itiraz edilme aşamaları, istinaf başvurusunda bulunmak için harekete geçmek, temyiz başvuruları sırasında gerekli adımları yerine getirerek başvuruda bulunulması gibi ceza alanlarında yer alan birçok işlemde İstanbul Ceza Avukatı olarak müvekkillerin yanında yer alınır.

Bu kapsamda ceza hukukunda yer alan;

 1. Kasten Öldürme,

 2. Kasten Yaralama,

 3. Cinsel Saldırı,

 4. Çocuğun Cinsel İstismarı,

 5. Tehdit,

 6. Şantaj,

 7. Konut Dokunulmazlığının İhlali,

 8. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma,

 9. Zimmet,

 10. İftira,

 11. Rüşvet,

 12. Görevi Kötüye Kullanmak,

 13. Hakaret,

 14. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal,

 15. Sosyal Medya Üzerinden Hakaret,

 16. Yağma,

 17. Hırsızlık.

Suçları başta yer alacak şekilde Ceza Kanunu’nda bulunan bütün suç tipleri için ceza hukuku alanında yardım alan kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması ile önlemler rahat bir şekilde sağlanmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı genel olarak yaptığı işler incelenecek olduğu zaman ceza avukatının tam tersi sadece ağır ceza davalarına bakan kişilere denir. Ceza davaları Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülecek şekilde iki farklı kısımda incelenir. Ağır ceza avukatı Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren davalara bakan avukat olurken başka alanlara bakmaz.

Basitçe inceleme durumları gerekirse, Ağır Ceza Mahkemeleri cezası ya da bu alanda niteliği ağır olan davalara bakan mahkeme olarak belirlenir. Tek tek saymak gerekirse Ağır Ceza Mahkemeleri;

 1. Kanunların ayrıca görevli olarak kıldığı durumlar ve haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m.148)

 2. İrtikap (m. 250/1 ve 2),

 3. Resmi belgede sahtecilik (m. 204/2),

 4. Nitelikli dolandırıcılık (m. 158),

 5. Hileli iflas (m. 161),

 6. Cinsel saldırı,

 7. Kasten öldürme

 8. Taksirle birden fazla kişiyi öldürme

 9. Çocukların cinsel istismarı,

 10. Soykırım, işkence,

 11. Örgütlü suçlar gibi suçlarda ile ağırlaştırılmış müebbet hapis

 12. Müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar ile ilgili dava ve işlere bakmakla görevli olan kişilere denir.

Yani yukarıda belirlemeleri yapılan ve sayılan suç tipleri ya da bu suç tipinden bağımsız bir şekilde 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülerek yer alıyor. Bu alanlarda yer alan davalara bakan kişilere denir.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com