Yağma Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Yağma Suçu ve Cezası

Yağma Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 148-150 nci maddeleri arasında, “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. Yağma suçunun faili herkes olabilir. Fail, kamu görevlisi ise ve görevi gereği elinde bulunan araçları bu suçun işlenişi sırasında kullanırsa TCK madde 266 uyarınca cezası arttırılır. Cebir veya tehdidin yönelttiği kişi ise mağdurdur. Mağdurun, kendisine yönelik cebir veya tehdidi algılayabilmesi gerekmektedir. Zira mağdurun üzerindeki cebir, tehdidin algılanmaması ihtimalinde yağma suçu yerine hırsızlık suçu oluşacaktır.Bileşik suçtur cebir veya tehdit suçu ile hırsızlığın birlikte işlenmesi halinde oluşur.İcrai suçtur, ihmali suretle işlenemez. Kullanılan cebir veya tehdidin, kişiyi malı teslim etmeye veya karşı koymamaya yöneltmeye elverişli olmalıdır.Sırf hareket suçudur, mal alındığı anda tamamlanır, ayrıca bir zararın gerçekleşmesi gerekmez.Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Yağma Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Yağma Suçunun Cezası

  • Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Yağma suçunun; Silahla,Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,Birden fazla kişi tarafından birlikte, Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, Gece vaktinde işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Yağma Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

YağmaSuçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Yağma suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır şikayetetabiii değildir. Yağma suçu CMK madde 253/1’de sayılan suçlardan biri olmadığından dolayı uzlaştırılamaz. Alacağın tahsili amacı ile işlenmesi halinde uzlaştırma uygulanır.Yağma suçunun ve nitelikli hallerinin dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıldır.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Yağma Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com