Tefecilik Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Tefecilik Suçu ve Cezası

Tefecilik Suçu ve Cezası

Tefecilik Suçu ve Cezası

Tefecilik suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Topluma Karşı Suçlar” kısmının “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” bölümünde 241. madde kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre ilgili kanun maddesinde tefecilik; kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verme eylemi şeklinde açıklanmıştır.

Tefecilik fiilinin suç olarak düzenlenmesi ile korunan hukuki değer; ekonomik olarak sıkıntı yaşayan bireylerden menfaat elde edilmesine karşı koruma sağlamak, toplumsal anlamda da genel piyasa koşullarının düzen ve istikrarının bozulmasını engellemektir. Tefecilik suçuna örnek olarak faiz karşılığı borç para vermek, senet veya çek kırdırmak, pos cihazını araç olarak kullanmak gösterilebilir. Failde ilk olarak kazanç elde etme amacı bulunmalıdır. Kişi ödünç para verirken kazanç maksadı taşımıyorsa tefecilik suçunun yasal şartları oluşmayacaktır. Tefecilik suçunun maddi konusu paradır. Bu anlamda para dışında bir şeyin kazanç maksadıyla ödünç verilmesi durumu da tefecilik sayılmayacaktır. Suçun faili ve mağduru herkes olabilir. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Tefecilik Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Tefecilik Suçunun Cezası

 

  • Türk Ceza Kanununun 241. maddesine göre; Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
  • Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Tefecilik Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Tefecilik Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Tefecilik suçu şikayete bağlı olmayıp resen soruşturma ve kovuşturma yapılabilen suçlardandır. Söz konusu suçta dava zamanaşımı süresinin 8 yıldır  ve uzlaşma kapsamında sayılmaz.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Tefecilik Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr