Rüşvet Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 252. Maddesinde düzenlenen Rüşvet suçu kamu görevlisi tarafından yarar sağlama maksadı ile görev tanımına aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması konusunda herhangi bir kişi ile arasında anlaşmaya varma durumunu ifade eder. Rüşvet suçu çok failli bir suçtur. Türk Ceza Kanunu düzenlemeleri rüşvet alma ve verme fiillerinin her ikisini de bu suç kapsamında değerlendirmiştir. Bu düzenleme ile kamu güveni korunmak istemiştir. Rüşvet alan kişinin kamu görevi icra eden memur olması gerekmekle rüşvet veren kişi hem kamu görevlisi hem de herhangi bir vatandaş olabilir. Rüşvet suçu haksız yararı konu edinir. Bu yarar maddi veya manevi bir yarar olabilir. Parasal değere sahip olmayıp manevi değer olan her türlü “haksız yarar” suçun oluşması için yeterlidir. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Rüşvet Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

Rüşvet Suçunun Cezası

  • TCK 252. maddede rüşvet suçu için öngörülen hapis cezasının alt sınırı 4 yıl, üst sınırı ise 12 yıldır. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Rüşvet Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Rüşvet Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

TCK 252 Rüşvet suçu takibi şikayete bağlı olmayan suçlardandır. Dolayısıyla bu suçun bildirimi şikayet değil ihbar şeklinde olur. Burada ihbar herhangi bir süreye bağlı kılınmamıştır ancak kişi hakkında soruşturma yapılabilmesi için 15 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur. Uzlaşma kapsamında sayılmaz.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Rüşvet Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr