Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçu ve Cezası

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçu ve Cezası

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu sırf hareket suçudur. Türk Ceza Kanunun 136. Maddesinde düzenlendiği üzere suç, seçimlik hareketli suç niteliğindedir. Kişisel verileri “bir başkasına vermek”, “yaymak” ve “ele geçirmek” fiillerinden birinin gerçekleşmesiyle kişisel verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu oluşur. Suçun faili ve mağduru özellik göstermemekle birlikte herkes olabilir. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Türk Ceza Kanununun 136. maddesinin 2. fıkrası ve 137. maddesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun nitelikli halleri düzenlenmektedir. Buna göre;

 

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçunun Cezası

 

  • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • TCK 136. maddenin 2. fıkrasına göre, suçun konusunun CMK 236. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda ceza suçun temel haline göre bir kat artırılır.
  • Türk Ceza Kanununun 137. maddesinde düzenlenen suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmiş olması halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Suç şikayete tabi değildir. Soruşturması ve kovuşturması resen yürütülür. Genel zamanaşımı sürelerine tabidir. Uzlaşmaya tabii değildir.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Verme ve Ele geçirme Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr