HAKARET SUÇU VE CEZASI

Anasayfa / Makalelerimiz / HAKARET SUÇU VE CEZASI

HAKARET SUÇU VE CEZASI

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu Madde 125 ve 131 arasında, şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer, kişinin manevi bütünlüğünün bir parçası olan şerefi, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarıdır. Hakaret suçu, fail bakımından bir özellik göstermeyen ve herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Hakaret suçunun mağduru ise gerçek kişiler olabilmektedir. Tüzel kişilerin bu suçun mağduru olması mümkün değildir. Ancak suçtan zarar gören olabilmektedirler. Çocuklar ve akıl hastaları da bu suçun mağduru olabilmektedir. Hakaret suçunun ölmüş kişilere karşı işlenmesi mümkün değildir. Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde suçun nitelikli hali oluşmaktadır. Yakınma, serzeniş niteliğindeki söylemler kişilerin şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmadığından hakaret suçunu oluşturmamaktadır. Bir kişiye yöneltilen hareketin rencide edici olup olmadığı belirlenirken toplumun örf ve adetleri, fiilin işlendiği sırada mevcut olan şartlar dikkate alınmaktadır. Hakaret eyleminin oluşabilmesi için belli bir kalıp bulunmamaktadır. Yazı, söz, resim, işaret gibi hareketlerle işlenmesi mümkündür. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Ankara Hakaret Suçu Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri:

  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi
  • Dini,siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi

Hakaret Suçunun Cezası :

  • Hakaret suçunun temel şeklinde ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.
  • Suçun nitelikli hallerinde hakaret suçunun cezası, 1 ile 2 yıl arası hapis cezasıdır.
  • Hakaretin alenen işlenmesi halinde, hakaret suçu nedeniyle öngörülen ceza 1/6 oranında ayrıca arttırılacaktır.
  • Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Hakaret Suçu Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Hakaret Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma: Hakaret suçu, şikâyete bağlı bir suçtur. Şikâyet süresi 6 aydır. Hakaret suçu, uzlaştırmaya tabi bir suçtur. Kamu görevlisine karşı hakaret suçu şikâyete ve uzlaşmaya bağlı değildir.

Ankara’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize Ankara Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. Ankara Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr