Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu; belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde doldurma eylemidir. Bu maddede özel olarak herhangi bir belge aranmamıştır. Bu kâğıt, senet olabileceği gibi belge veya boş kâğıt da suçun konusunu oluşturabilir. Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, genel kast ile işlenebilir. Bu suçun taksir ile işlenebilmesi mümkün değildir. Bu suçta korunmak istenen değer, kamu güvenidir. Suçu faili herkes olabilir, bu bakımdan özgü suç değildir. Suçun mağduru ise imzayı atan kişidir. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Ankara Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

Türk Ceza Kanunu 209. maddesi suçun temel şeklini düzenlemiş, cezayı arttıran veya azaltan halleri düzenlememiştir. Cezanın belirlenmesinde hâkimin göz önünde bulunduracağı kriterler TCK 61. maddede düzenlenmiştir. Bu kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

  •  Suçun işleniş biçimi,
  • Suçun işlenmesinde kullanılan araçlar,
  •  Suçun işlendiği zaman ve yer,
  • Suçun konusunun önem ve değeri,
  • Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
  • Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
  • Failin güttüğü amaç ve saik.

 

 Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası

  • Boş kâğıda veya senede atılan imzanın kötüye kullanılması, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesine göre bu suçun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu şikayete bağlı bir suç olarak düzenlenmiştir. Kanunumuzda şikayet süresi mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır. 8 yıllık dava zamanaşımına tabidir.

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir Ankara Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. Ankara Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. Ankara’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize Ankara Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. Ankara Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com