Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

 

Dolandırıcılık suçunun temel şekli 157’nci maddede düzenlenmiştir. Bu suç tipinde korunan hukuki değer hem bireylerin mülkiyet hakları hem de irade hürriyetleridir. Kişi, gerçekte yapmayacağı bir tasarrufu hileli davranışların etkisiyle icra etmektedir. Bu sebeple, toplumda birbirleriyle hukuki, ekonomik yahut sosyal ilişkiler tesis eden bireyler arasındaki iyi niyet ve güven duygusu da suç tipinin yaptırıma bağlanmasıyla korunan değerdir. Dolandırıcılık suçundan söz edebilmek için mağdurun hile ile fesada uğratılmış bir iradeye sahip olması arandığından, mağdurun yeterli düzeyde iradeye sahip olmaması durumunda (küçük yaştaki bir çocuk, akıl hastası) eylem dolandırıcılık değil, hırsızlık suçunu oluşturur. Dolandırıcılık suçunda, failin bilerek ve isteyerek hareket etmesi suçun oluşması için yeterli olup, saik aranmaz. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Ankara Dolandırıcılık Suçu Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Dolandırıcılık Suçunun Cezası

  • Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.
  • 24.11.2016 tarihinden önce işlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır.
  • Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 6763 sayılı kanun ile arttırılarak TCK md. 158’de yeniden düzenlenmiştir. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen fail, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca suçun yukarıda belirtilen 5 ve 6. Maddelerde belirtilen; Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık ve Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık şeklinde işlenmesi halinde; fail için öngörülen hapis cezasının 4 yıldan az olamayacağı ve hakkındaki adli para cezasının ise suçtan elde ettiği menfaatin iki katından az olamayacağı belirtilmiştir. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Dolandırıcılık Suçu Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Dolandırıcılık Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Suç kamu güvenine karşı suçlardan olması dolayısıyla şikayete tabi değildir. Ancak suçun basit hali için 8 yıllık olağan dava zamanaşımı süresi ve uzlaşmaya tabiyken, nitelikli halleri için 15 yıllık dava zamanaşımı süresi geçerlidir ve uzlaşma kapsamında sayılmaz.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir Ankara Dolandırıcılık Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. Ankara Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. Ankara’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize Ankara Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. Ankara Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com