Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu ve Cezası

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu ve Cezası

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu TCK m. 234 kapsamında düzenlenmiştir. Suçun kanuni tanımın 1. fıkrasından anlaşılacağı üzere suçun iki ayrı kişi tarafından işlenebilmektedir. Bunlardan ilki velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya baba ya da üçüncü derece dahil kan hısımıdır. İkincisi ise çocukla akrabalığı olmayan yabancı bir kimsedir. Kanun maddesinin ilk fıkrasında belirtilen üçüncü dereceye kadar olan kan hısımları; kişinin kardeşinin çocukları, dayısı, halası, teyzesi ve amcasıdır. Bu kişiler dışında bir kimsenin birinci fıkra uyarınca çocuğu kaçırması ya da alıkoyması durumunda Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçu değil Hürriyeti Tahdit suçu oluşacaktır. Kanun maddesinin ikinci fıkrasında ise kanuni temsilcisinin rızası ve bilgisi olmaksızın evi terk eden küçüğün alıkonulmasıdır. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunun Cezası

  • Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK 234/1)
  • -Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır. (TCK 234/2)

 

  • Yabancılar Tarafından Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunun Cezası (TCK m.234/3): Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple bu suç oluştuğunda ve soruşturma makamları tarafından öğrenildiğinde re’sen soruşturma işlemleri başlatılacaktır. TCK 234/3’de belirtilen suç şikayete bağlı suçtur. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçu uzlaşmaya tabi suçlar arasındadır. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçunun olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr