Türkiye'deki Yabancı Mirası

Anasayfa / Makalelerimiz / Türkiye'deki Yabancı Mirası

Türkiye'deki Yabancı Mirası

Türk uluslararası usul hukukuna göre, yabancı bir vatandaşın Türkiye'deki mirası hukuka tabidir.Vefat etmiş yabancı bir vatandaşın vatanseverliği Yani bir İngiliz vatandaşının mirası miras kanunlarına tabidir.İngiliz, Alman vatandaşlarının mirası, Alman miras kanunlarına vb. Tabidir ancak istisna yapılır.Bu kural Türkiye'de gayrimenkuldür.Türkiye'deki yabancı gayrimenkul Türk miras kanunlarına tabidir.

 

Yabancı uyrukluların Türkiye'deki miras işlemlerinin usul konuları mal tespiti, dağıtımı ve iktisaptır.Bu usul konuları her zaman Türk miras kanunlarına tabi iken davanın esası,Vefat eden yabancı vatandaşın ulusal hukukuna tabi olarak mirasçı kimdir ve hisseleri nelerdir.Türkiye'de yabancı mülkiyeti durumunda Türk hukuku geçerli değildir.Yabancı bir vatandaşın Türkiye'deki gayrimenkulleri dışındaki avantajları Vefat edenin iç hukuku, Türkiye'deki taşınır gayrimenkulleri (araba, para ve eşya gibi) ve yurtdışındaki taşınır ve taşınmaz malları düzenlemektedir.

 

Türkiye'deki mirasla ilgili yabancı mahkeme kararları, Türkiye'de gayrimenkul mirasına hükmetmediği sürece tanınabilir.Yabancı uyrukluların Türk hukukundaki son vasiyetnameleri, geçerli sayıldıkları sürece geçerlidir.Vefat eden yabancının ulusal hukukuna göre, miras belgesi taşınır mallar üzerinde merhumun iç hukukuna göre düzenlenirken,Türk miras kanunlarına göre gayrimenkul üzerine veraset belgesini Antalya avukatı, Antalya avukatı ENES NERGIZ ve Antalya hukuk bürosu tüm konularda hukuki destek ve temsil sağlamaktadır.

 

Yabancı uyruklular için Türkiye'de miras davaları Bu hizmetler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, miras belgesi alınması, mirasçıların ve bunların paylarının tespiti, Mülkün büyüklüğünün ve malvarlığının belirlenmesi, mülkün yasal mirasçılar tarafından dağıtılması ve edinilmesi ve Türkiye'deki yabancı mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi de yabancı uyrukluların karşılaştığı hukuki zorluk miras hukukuydu. Bu durumda mirasçılar hukuki yardım aramaya başladılar. Bu hususda ortaya çıkan ana soru, kanunla verilen miras hakkını nasıl elde edebilirim? sorusu idi.  Mahkemeden mirasçılık belgesi alınması yabancılar için çeşitli prosedürlere tabi olup, tercüme edilmiş ve belgelenmiş belgelerin mahkemeye sunulmasının yanı sıra vergi yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bu belgeleri şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 

- Türkçeye çevrilmiş ve tasdikli miras, mirasçılar ve akrabalık envanterini gösteren aile beyannamesi

- Türkiye'de vergi siciline kaydolun ve vergi numaralarını alın

- Geçerli bir pasaport

- Kişisel fotoğraf

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Canlılar Sokak Aslan Apartmanı 13/6 Alanya/ANTALYA

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr