TAPU İŞLEMLERİ

Anasayfa / Makalelerimiz / TAPU İŞLEMLERİ

TAPU İŞLEMLERİ

TAPU İŞLEMLERİ

Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi  işlem için gerekli evrakı hazırlayarak müdürlüklerimizde mevcut olan sıramatik cihazlarından sıra numarası alırlar. Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi e-devlet  (http://turkiye.gov.tr)  veya Genel Müdürlüğümüz (http://onlinerandevu.tkgm.gov.tr) sisteminden yapılacak işlem için almış olduğu şifre ile birlikte sıra numarasını da almalıdır. İnternet üzerinden başvurunun yararı randevu saatinde sistem otomatik olarak bu sıra numarasına öncelik vereceğinden doğrudan ön başvuru bölümünde yönlendirilerek gereksiz zaman kaybının ve yığılmaların önüne geçilmiş olacaktır. Her iki başvuru şeklinde sıra  numarası işlem yapıldıktan sonra işlem yaptırmak isteyen iki kişi Müdürlüklerimizdeki Ön başvuru Bölümünde yetkili personele yapmak istediği satıs için gerekli olduğu belirtilen belgeleri ibraz ederek bildirir. Burada, işlemin satıcı tarafından yapılması gerekir.Satıcının T.C vatandaşı olup olmasının önemi yoktur. Bir kimsenin e-devlet sistemi kullanmıyorsa, bunu ilgili yani taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğüne bizatihi giderek yapması da mümkündür.   

                                                                                                  Ön başvuru masasında görevli personel,bu biçimde gelen başvuruyla ilgili olarak ; ilk olarak TAKBIS sisteminden taşınmazla ilgili bilgileri kontrol edecektir. İşlemin yapılmasını engelleyici bir durum yada evrak eksikliği yoksa başvuru belgesini iki suret  hazırlayarak, talep sahibinin cep telefonu numarasını ve imzasını almak suretiyle kayıt altına alını. Başvuru belgesinin bir sureti talep sahibine verir. Şayet, eksik evrak yada işlemin yapılmasına engel bir kısıtlama bulunması halinde işleme başlanmaz ve bu durum başvuru belgesine dikte edilir. Bu durumda başvuru belgesinin bir sureti ile ibraz edilen belgeler eksiklerin giderilmesi için talep sahibine yani mülk sahibi ve temsilcisine geri verilir. Bu ön inceleme ‘uygun’ biçimde geçerse, başvuru belgesi kayıt altına alınır ve müracaat ve ekli evraklar ilgili birime işlemleri yapmak üzere havale edilir. Devam eden her işlemden SMS yolu ile başvuru sahibi bilgilendirilir. İlgili personel evrakları inceleyip, devri hazır hale getirince, durum ilgiliye “000 nolu başvuru işlemimizle ilgili… TL  tapu harcını ve …TL döner sermaye ücretini başvuru istem belgesinin arka yüzünde yazan ilgili bankaya yatırarak banka(dekont) asılları ve nüfüs cüzdan asıllarınızla birlikte saat…’da Müdürlüğümüzde imzaya hazır olunuz. Randevu saatine uymanmanız durumunda imzalarınız bir sonraki iş günü aynı saatte alınacaktır” içeriğinde bir SMS gelecektir. Bu vakitte gerekli evraklar ile gidildiğinde, görevli personel, tüm tarafları akit masasına davet ederek hazırlanan resmi senete /tescil imza belgesine imzaları atılarak işlemi sonlandırır. Taraflar arasında okuma-yazma bilmeyenlerin olması durumunda iki tanık, Sağır-dilsiz veya Türkçe  bilmeyen kişilerin olması halinde de iki tanık ve yeminli tercümanın düzenlenen resmi senede/tescil istem belgesine iştiraki etmeleri sağlanarak imzaları alınır. Tapu işlemlerinde,Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılabilecek olan belgeler şunlardır: Fotoğraflı nüfüs cüzdanı, Pasaport, Avukat kimliği, 4203/5211 Sayılı Yasalara taabi gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi (Pembe kart/Mavi kart) ile birlikte uyruğuna geçtiği ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi. Bu belgeler dışında başka bir belgenin (sürücü belgesi,memur kimlik kartı… vb) kimlik belgesi olarak kullanılması söz konusu değildir. Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde dahi gerçek kişilerin TC kimlik numaralarının , Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarasının ibrazı zorunludur. Kullanılacak fotoğrafın ise son 6 ay içerisinde çekilmiş 6x4 ebatında (orijinal, fotokopi ve sair biçimde çoğaltılmış olmayan) vesikalık fotoğraf olması gereklidir.Ayrıca deprem sigotası gereken durumlarda bunu ikmal edilmiş olması şarttır.   

 

Antalya Gayrimenkul avukatı olarak gayrimenkullerinizi ilgilendiren ihtilaflarda  ofisimizden  hukuki destek alabilirsiniz.                                                                                            

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com