Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151-152. Maddelerinde 'Mal Varlığına Karşı Suçlar' kategorisinde düzenlenen  Mala Zarar Verme Suçu, kişilerin mülkiyet hakkını güvence altına almak, korumak istemektedir. Başkasının malına zarar veren, tahrip eden, yok eden, kullanılmaz hale getiren kişi mala zarar verme suçunu işlemiş olur. Hayvanlara uygulanan şiddet eylemi veya hayvanları öldürme durumunda da mala zarar verme ile ilgili hükümler uygulanır. Mala zarar verme suçu, kastla işlenebilen bir suçtur. Fail ve mağduru herkes olabilir. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Mala Zarar Verme Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Mala Zarar Verme Suçunun Cezası

 • Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Suçun basit şekli dahi hürriyeti bağlayıcı ve kişi hayatını etkileyecek nitelikte olduğundan takibinin İstanbul Ceza Avukatı ile sağlanması gerekmektedir.
 • Mala zarar verme suçunun;
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
 • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
 • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
 • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
 • Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 • Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 • Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi hâlinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suç için öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında mutlaka alanında uzman İstanbul Ceza Avukatı ile takibi önem teşkil etmektedir.

 

 • Nitelikli Mala Zarar Verme Suçu kapsamında;
 •  Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
 • Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
 • Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak,
  İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.
 • Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Mala Zarar Verme Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Mala Zarar Verme Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Suçun basit şekli şikâyete tabi suçlardandır. Mağdur için şikâyet süresi ise faili ve fiili öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Suçun nitelikli halleri ise basit halinin aksine şikâyete tabi suçlar arasında değildir. Mala zarar verme suçunun basit halinde taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanması zorunludur. 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Mala Zarar Verme Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr