Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu, TCK.m.81 vd hükümlerinde düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçunun basit hali TCK.m.81 hükmünde, nitelikli halleri ise TCK.m.82 hükmünde düzenlenmiştir. TCK.m.83 hükmünde ise ihmali davranış ile kasten öldürme suçu düzenlenmiştir. Suçun teşebbüs aşamasında kalmış hali ise TCK m.35 kapsamında değerlendirilir. Bu noktada Ankara Ağır Ceza Avukatı davanın gidişatı açısından büyük fark yaratacaktır. Kasten öldürme bilerek ve isteyerek bir insanı öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. TCK.m.81'deki suçun oluşabilmesi için suçu işleyenin bilerek ve isteyerek eylemi gerçekleştirmesi gerekir. Bilerek ve isteyerek eylemi gerçekleştirmeyen kişi taksirle, bilinçli taksirle ya da olası kastla öldürme suçundan cezalandırılacaktır. Suçun hem mağdur yakınları hem de faillerine yönelik Ankara Kasten Öldürme Suçu Ağır Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız. 

 

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri:

• Tasarlayarak kasten öldürme suçunun işlenmesi

• Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi

• Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle kasten öldürme suçunun işlenmesi

• Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi

• Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunun işlenmesi

• Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme suçunun işlenmesi

• Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunun işlenmesi

• Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla işlenmesi

• Kan gütme saikiyle kasten öldürme suçunun işlenmesi

• Töre saikiyle kasten öldürme suçunun işlenmesi

 

Kasten Öldürme Suçunun Cezası 

• Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.(TCK.m.81)

• Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinin varlığı halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

• Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında ise, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir. İşbu suç sebebiyle ömür boyu hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Kasten Öldürme Suçu Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Ankara’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize Ankara Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. Ankara Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr