İstihkak Davası

Anasayfa / Makalelerimiz / İstihkak Davası

İstihkak Davası

Türk Medeni Kanununun 683. Maddesinde mülkiyet hakkından

bahsederken iki tür davanın açılabilecek olan davalar; İstihkak Davası ve el

atmanın önlenmesi davasıdır.

Anayasamızın 35. Maddesinde belirtilen mülkiyet hakkı, Türk Medeni

Kanunun 683. Maddesi ile düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkının; kişiye eşya

üzerinden en geniş yetki veren bir hak olduğudur. Bu sebeple de diğer haklara

nispetle üstün bir haktır. Mülkiyet hakkı sahibi ise bütün hak sahibidir.

T.M.K 683. Maddesinde ‘’ Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin

sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve

tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde

bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız

elatmanın önlenmesini de dava edebilir. ‘’madde içeriğinde anlaşılacağı gibi

bu hakkın hukuk düzeni içinde kullanılması öngörülmüş, böylece hakkın kötüye

kullanılmasını önlemiştir.

İstihkak Davası zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyede karşı açtığı

davadır. Zilyet olmayan malikin malı malik olmayan zilyede geçmiştir. Bu

sebeple birçok tapu iptal ve tescil davasının hatta müdahalenin men’i davasının

temelinde bir istihkak hakkı vardır.

Dava ile güdülen amaç, malikin mülkiyet hakkına dayanarak malın

dolaysız zilyetliğine kavuşmasını sağlamaktır. Zilyetliği elde edilmek istenen

mal bir taşınır mal ise, dava sonunda alınacak ilamın icra edilmesi bunu sağlar.

Buna karşılık tapuya kayıtlı taşınmazlarda istihkak davasının fonksiyonunu, tapu

sicilinin düzeltilmesi davası yerine getirir.

İstihkak Davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu davalardır. Tapu işlemi

idari bir karara dayandırılmış olursa, O zaman bu idari işlem idari yargıda iptal

ettirilmedikçe adliye mahkemesinde dava açılamaz. İcra İflas Kanunun 96. Ve

müteakip maddelerine göre açılan istihkak davalarında ise İcra Tetkik Mercii,

yeni ismi ile İcra Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Taşınır mallar için davalının ikametgah mahkemesi, taşınmazlar için ise

taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Nispi harca tabidir. Her yıl bütçe kanunları ile değişen maktu harcı

yanında dava değerinin binde 68.31 oranında nispi harç alınır.

İstihkak davaları ayni hak davaları olduğu için zaman aşımı ya da hak

düşürücü süre gibi bir süreye tabi değildir.

Kalem Hukuk Bürosu Av. Burak BARCIN & Av. ENES NERGİZ olarak

başınıza gelebilecek olan bu gibi durumlarda sizlere hizmet ve profesyonel

destek vermekten mutluluk duyarız.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com