İstanbul Yatırım Danışmanlığı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Yatırım Danışmanlığı

İstanbul Yatırım Danışmanlığı

İstanbul Yatırım Danışmanlığı nedir bir hayli merak edilir Globalleşen modern günümüz dünyasında sermaye konularında da küreselleşme gözlenmektedir. Türk iş dünyasının yanı sıra yabancı alanlarda da etkilerinin fazlasıyla hissedilmekte olunduğu küreselleşmeye devam ettiği gözlenen sermaye ülkeler arasında direk olarak yabancı yatırım işlemlerinin yoğun hacme ulaşması ile gözlenmektedir.

Günümüzde ihracat alanlarında yer alan adımların, hem ulaşım masrafları yükü getirmesi hem de direk olarak yabancı yatırım yolunun daha uygun ve dikkat çekici fırsatlarının bulunmasından ötürü iş dünyasında tüm dünya kapsamında direk olarak yabancı yatırım yolu tercih edilmektedir.

Günümüzün gelişmekte olan ve gelişmeye devam eden teknoloji dünyasında teknolojik gelişmeleri yakalama durumları açısından yabancı yatırım akışının hızlanması durumlarının devamlılığı olan bir büyüme ivmesinin yakalanması açısından büyük bir önem taşımakta olduğu gözlenir. Bunlara ek olarak direk yabancı yatırım konularının yanı sıra sermaye sahibi ile beraber sermayeyi ithal eden ülkeler arasında risk paylaşımının olması gibi önemli bir adım ile emniyet etkenin oluşturulabilmesi olanağı sunmaya devam eder.

Direk olarak yabancı yatırım yolunun hem yatırımı ithal edilmesi ile gözlenen durumlar ülke açısından hem de yatırımı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel olarak yer alan kişi açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Söz konusu olan avantajlar tarafların pozisyonuna göre değişkenlik gösterdiği de bilinir. 

Yabancı Yatırım Danışmanlığı

Yabancı yatırım danışmanlığı ilk olarak ülke ekonomisinde ilerleme yönünden seviye atlama noktasına gelmekte olan ülke sayılarında artışın oluşmasını yardımcı olur. Bunların yanı sıra bir yandan da refah oluşturacak varlıkların yükselen hareketliliği gibi durumlar gözlenirken ek olarak ekonominin küreselleşmesi ile beraber liberal piyasa mekanizmasının mevcut olması gibi etkenler öne çıkar.

Bu durumlara karşın ek olarak bir yandan da direk yabancı yatırımın getireceği yarar olması ile beraber maliyetlerin hükümetçe daha etkin şekilde değerlendirilmesi sayesinde gelişmiş ve bazı yeni endüstriyel gelişim yaşamaya devam eden ülke ekonomilerinde yapı yakınlaşmaları etkenleri oluşması da gözlenir.

Firmalar Açısından Direk Yabancı Yatırımın Artış Sebepleri

Yabancı yatırım günümüzde söz konusu olarak yer alan durumların daha düşük maliyetli kaynaklardan girdi oluşturulabilmesi noktasından rekabet ortamının mevcut baskıları ile beraber global piyasalara açılma gereksinimi ile beraber bölgesel birliğin daha yüksek etkinlik durumları karşısında buluna yatırımların ivme kazanmasını durumlarını beraberinde getirir.

Bunların yanı sıra bir yandan da ulaşım maliyetleri açısından oldukça dikkat çekici ve önemli tasarrufların elde edilebilmesi ile beraber yurt dışıyla iletişimin pratikleşmesi etkili olması gözlenir. Ek olarak tüm durumlar karşısında küreselleşme ve bölgeselleşme fırsatlarının daha etkili olacak bir şekilde dengeye kavuşturulabilmesi durumu ile ile beraber direk yabancı yatırım durumları karşısında yeni mekan olanaklarının gelişmesi etkenleri öne çıkması ile yer alır.

Neden Direk Yabancı Yatırım?

Meydana gelen gelişimler karşısında yabancı yatırım konuları şirketler tarafından gerçekleştirilen mevcut üretim gibi durumlara ek olarak, kurulduğu ülke dışına yayılması hedefi yanı sıra mevcut merkez ülkesi haricinde olan ülkelerde de gözlenir. Bunlara ek olarak üretim tesisleri kurması ile birlikte alternatif bir şekilde mevcut olarak yer alan tesisleri satın alması yaygın görülen direk yabancı yatırım kanalları arasında yer almasına olanak sunar.

Tüm durumların yanı sıra günümüzde meydana gelen küreselleşen dünyasının gelişmiş ülkelerinde mevcut karlılık gibi gözlenen oranlarının yüzdesel olarak düşüş yaşaması ve bölgesel ticaret anlaşmaları anlık olarak yabancı yatırımın popülerleşmesi ile beraber yaygınlaşması noktasında son derece önemli etkiler gözlenmektedir.

Ülkemizde de yüksek pazar potansiyeli gibi durumların yanı sıra büyüyen ekonomi ve geniş olanakları ile direk yabancı olarak gözlenen yatırımların cazibe merkezi konumunda yer alıyor. Yabancı olarak yer alan yatırımcıların bu konun profesyonel danışmanı olarak hizmetlerin devam ettiği avukat ile danışmanlık alınmasında fayda yer almaktadır.

Hisse Devir İşlemlerinin İptali Davası

Hisse devir işlemlerinin iptali davası; Dava konusu genel olarak incelenecek olduğu zaman sözleşmenin şarta bağlanmayarak, tarafların haklarının ve borçlarının düzenlendiği alanlardır. Tabi ki bunların yanı sıra, bu düzenleme yapılırken hakların açıkça saklı tutulmadığı ile beraber sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde cezai şart ödeneceğinin kararlaştırıldığı dikkate de alınarak buna göre değerlendirme yapılır. Meydana gelen değerlendirmelerin sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bunun tam aksi olarak yer alan yanılgılı değerlendirme ile dava konusu sözleşmenin şarta bağlı olduğu kabul edilerek ön görülür. Bunlara ek olarak asıl ve birleşen davalara yönelik yazılı olarak karar verilmesi gibi durumlarda doğru olmadığından davalı vekilinin karar düzeltme istemi yerinde gelmektedir.

Tazminat Davası

Tazminat davası; Davacı vekili olarak yer alan kişiler, davalı şirketin Sermaye Piyasası Kanunu tarafından belirlenen kurallar ile faaliyet gösteren aracı kurum olduğunu belirlemesi gerekir. Bunlara ek olarak, müvekkilinin davalı şirket nezdinde bulunan hesabındaki paranın davalı olarak yer alan şirkete olan güven ile beraber teslim ettiği yatırım danışmanları tarafından yüksek risk olarak da bilinen spekülasyonlarına dayalı belirli kuruluşların tahvillerine yatırıldığı kısmıdır. Bir yandan da, piyasa ve İMKB’de işlem gören şirketler ile beraber hisse senetlerindeki meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verilmesi niteliğini aşan yönlendirici nitelikteki teşvik edici yorum ile beraber gerekli olan tavsiyeler sonucu gerçekleşen hisse alımları ile zarara uğramadan meydana gelir.

Yatırım kuruluşu olarak yer alan davalının alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası noktasında müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde olmaktadır. Bu şekilde emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu bir yandan da davalının hem yasaya hem de müvekkili ile imzalamış yer aldığı sözleşmeler karşısında aykırı hareket ettiğini ileri sürerek durumlar olabilir. Gerekli olan durumlar için gereklidir.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com