İstanbul Vatandaşlık Avukatı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Vatandaşlık Avukatı

İstanbul Vatandaşlık Avukatı

İstanbul vatandaşlık avukatı, genel olarak yabancı ülke vatandaşları olan kişilere destek olmaktadır. Vatandaşlık hukuku alanında yer alan dava ve hukuki işlemleri sırasında destek sunmaktadır. Vatandaşlık avukatı sadece Türk Vatandaşlığı Kanunu hakkında yer almazken bir yandan da, Anayasa, Medeni Hukuk ve Uluslararası Hukuk alanlarında da geniş bilgiye sahip olurken bir yandan da bu bilgilerini müvekkillerinin çıkarlarına uygun bir şekilde sunmaktadır.

Vatandaşlık Avukatı

Vatandaşlık avukatının yaptığı iş ve işlemler alanlarında genel olarak incelemeler yapılacak olduğu zaman vatandaşlık hukuku mevzuatı içerisinde yer alan uyuşmazlıklara hukuki destek sunması gözlenir. Bu alanda vatandaşlık hukuku avukatının genel görevleri şu şekilde sıralanması ile de dikkatleri çeker. Bunlar;

 1. Vatandaşlık kazanılması işlemlerinin uygulama aşamaları

 2. Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinin uygulama aşamaları

 3. Çifte vatandaşlık uyuşmazlıklarının uygulama aşamaları

 4. Çoklu vatandaşlık uyuşmazlıklarının uygulama aşamaları

 5. Vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda dava adımlarına gidilmesi ve her süreçte yer alınması olarak da gözlenir

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler

Vatandaşlık hukuku avutanının verdiği hizmet ve hizmetler genel olarak incelenecek olduğu zaman Türk Vatandaşlık Kanunu kapsamında yer alan konulardaki dava işlerde hukuki destek sağlanması olacaktır. Bu anlarda bir vatandaşlık hukuku avukatından alınabilecek olan hizmetler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 1. Yabancı olarak yer alan vatandaşlarının oturma izni süreçlerinin takip edilmesi

 2. Yabancı olarak yer alan vatandaşların Türk vatandaşlığını kazanma zamanları için başvuru işlemlerinin yapılması ve takibinin yapılma aşamaları

 3. Yabancı olarak yer alan vatandaşların Türk vatandaşlığı kazanma sürecine hukuki destek sunulması ile beraber gerekli olan takibinin gerçekleştirilmesi

 4. Turkuaz Kart için gerekli olan başvurusunun yapılması ile beraber başvuru sürecinin takip edilmesi

 5. Yabancı olan kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri anlarında KDV muafiyeti talep edilmesi ile beraber sürecin takip edilmesi

 6. Çifte vatandaşlık alanlarında gerekli olan başvurusu yapılması ile beraber gerekli olan sürecin takip edilmesi

Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Vatandaşlık hukuku, genel olarak incelenecek olduğu zaman vatandaşlıkla ilgili hak ile beraber gelen yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalı olarak yer alacaktır. Her devlet içerisinde kendileri tarafından belirlenen kendisine vatandaşlık bağıyla bağlı olarak yer alan kişileri belirleme hakkı yer almaktadır. Bu süreç içerisinde vatandaşlık hakkının kazanılmasının yanı sıra bir yandan da kaybedilmesi ya da aktarılması gibi hususlar vatandaşlık hukukunun konusu alanında yer almaktadır

Yabancılar Nasıl Türk Vatandaşı Olabilir?

Yabancıların Türk vatandaşı olması ile ilgili olarak gerekli olan durumlarda incelenmesi gereken iki yöntem yer alır. Bu yöntemler arasında ilk sırada yer alan doğum ile meydana gelen Türk vatandaşlığıdır. Doğumla meydana gelen Türk vatandaşlığı iki durumda mümkün olarak incelenir. Bunlar da:

 1. Soybağı yoluyla

 2. Doğum yeri yoluyla

Türk vatandaşlığı olaylarının sonradan kazanmanın mümkün olduğu durumlar incelenecek olduğu zaman da;

 1. Gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla meydana gelen başvuru sonucunda yetkili makam kararıyla

 2. Turkuaz kart sahibi olma yanı sıra, sanayi tesisi getirme şeklinde yer alan istisnai bir durum ile kazanma

 3. Evlat edinilme ile kazanma

 4. Seçme hakkı ile kazanma

 5. Türk vatandaşı ile evli olma sonucu kazanmak gibi durumlar yer alır

Türk Vatandaşlığını Kazanma Koşulları Nelerdir?

Türk vatandaşlığını kazanmak için sağlanması gereken şartlar incelenecek olduğu zaman;

 1. Başvuru yapılan ilk andan itibaren geriye doğru 5 sene içerisinde en ufak kesinti yapmaksızın Türkiye’de ikamet etmiş olma şartı

 2. Ergin ya da ayırt etme gücüne sahip olma şartı

 3. Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiği ilk anlardan itibaren taşınmak mal edinme, iş kurma yahut çalışma gibi gerekli olan durumları kanıt ile sunmak ya da Türkiye’de eğitim görmek, Türk vatandaşlı ile evlenmek gibi durumların yanı sıra Türk vatandaşlığını daha önce kazanan birinci dereceden akrabanın olma şartı

 4. Toplum değerlerine ve örflerine aykırı kötü alışkanlık sahibi olmama şartı

 5. Türkiye içerisinde gerekli durumlara uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olma şartı

 6. Türkiye içerisinde geçinebilecek düzeyler ile beraber gelir sahibi ya da meslek sahibi olma şartı

 7. Milli güvenliğe tehlike arz edecek bir hal sahibi olmama şartı

 8. Kamu düzeni için belirlenen şartlara karşı en ufak engel bir durumda yer almamak

Evlenme Yoluyla Nasıl Vatandaşlık Kazanılır?

Evlenme yoluyla vatandaşlık kazanmak adımlarını yerine getirmek için sağlanması gereken koşullar Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 16’da hüküm altına alınması ile de biliniyor. Bu süreç içerisinde evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma adımlarının eksik olmadan yerine gelmesi için sağlanması gereken şartlar incelenecek olduğu zaman;

 1. Türk vatandaşı ile meydana gelen evliliğin en az 3 yıldan beri devam ediyor olma şartı.

 2. Eşlerin gerekli olan şekillerde aile birliğini kurmuş ve devam ettiriyor olma şartı

 3. Evlilik birliğine aykırı olarak en ufak bir faaliyette olmama şartı

 4. Türk vatandaşlığına geçme adımları sağlanacak olan yabancı eşin kamu güvenliği için tehlike arz edecek bir durumunun olmama şartı

Yukarıda yer alan adımların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Bu anlarda kişiler her ne kadar tek başlarına da birçok şeyi yapabilecek olsalar bile bir avukat yardımı almaları kendileri için gerekli olan süreçlerin en ufak sorun olmadan gelmesine yardımcı olur. Bu yüzden de vatandaşlık alanlarında alanında uzman bir isimden alınan destek sürecin daha hızlı olmasını sağlar. Bu alanda çalışmalarına devam eden avukatlar ile gerekli işlemler yerine getirilebilir.

VATANDAŞLIK AVUKATI

Türk ve yabancı vatandaşların vatandaşlık hukuku alanında hak kaybına uğramaması ve hukuki prosedürü doğru olarak takip edebilmesi amacıyla hizmet veren avukatlara Türkiye Vatandaşlık Avukatı denir.

 

VATANDAŞLIK HUKUKU AVUKATI NE İŞ YAPAR?

İstanbul Vatandaşlık Hukuku Avukatı vatandaşlık hukukuna ilişkin kanunlar kapsamında bulunan her türlü uyuşmazlıkta hukuki destek sağlamaktadır. Bu hususta İstanbul Vatandaşlık Avukatının hukuki yardım sağladığı işlere örnek olarak; Genel ve istisnai yolla vatandaşlığa alınma işlemlerinin takip edilmesi, Evlenme ile vatandaşlığın kazanılması işlemlerinin takip edilmesi, Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde iptal davalarının takibi, Türk vatandaşlığından çıkma, Çifte vatandaşlık ve çoklu vatandaşlığa ilişkin uyuşmazlıklar verilebilir. Bunların yanında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında; Türkiye’de yaşamak isteyen yabancı vatandaşların oturma veya çalışma izni başvurularının yapılması, mevcut sürelerinin uzatılması ve süreçlerinin sonuçlandırılana kadar takip edilmesi hizmeti sunulmaktadır. Türkiye Vatandaşlık Avukatı olarak 6735 Sayılı Kanun kapsamında, Turkuaz Kart başvuru süreçlerinin başlatılması ve takip edilmesi sağlanmaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Yabancı vatandaşların Türkiye’de taşınmaz edinimlerinin KDV muafiyeti başvuru işlemlerinin başlatılması ve süreçlerin takip edilmesi hizmeti sunulmaktadır.

 

VATANDAŞLIK HUKUKU NEDİR?

Hukuk sistemimizde vatandaşlık hukuku, vatandaşlıkla ilgili hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalı olarak adlandırılmaktadır. Her devlet kendisine vatandaşlık bağı ile bağlı olacak kişileri belirleme hakkına sahiptir. Her devletin kendi içerisinde belirlediği vatandaşlık hakkının nasıl kazanılacağı, nasıl kaybedileceği yahut aktarılacağı gibi hususlar vatandaşlık hukukunun konusunu oluşturur. Vatandaşlık hukuku 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda düzenlemektedir. Yabancılar hukuku ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmektedir.

 

 

YABANCILAR NASIL TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR?

 

Yabancıların Türk vatandaşı olması için iki seçenek bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ilki doğum ile kazanılan Türk vatandaşlığıdır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı için kişinin ya doğum yerinin Türkiye olması gerekmekte ya da soybağı yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanması gerekmektedir. Türk vatandaşlığı kazanmak için ikinci seçenek ise Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılmasıdır. Gerekli şartların sağlanması koşuluyla yapılan Türk Vatandaşlığı başvurusu sonucunda yetkili makam kararıyla kabul edilmesi ile olur. Turkuaz kart sahibi olman kişiler veya ülkeye sanayi tesisi getirme gibi istisnai bir durum ile de Türk vatandaşlığı sonradan kazanılabilmektedir. Evlat edinilme yolu ile de kişiler Türk vatandaşlığını kazanabilir. Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığı kazanılmaktadır. Son olarak Türk vatandaşı ile evli olma sonucunda da Türk vatandaşlığı kazanılmaktadır.

 

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların hukuk düzenince öngörülen vatandaşlık başvurusu şartlarını taşıması ve başvuru prosedürünü usulüne uygun olarak tamamlaması gerekmektedir. Gerekli evrakların ilgili kurumlardan talep edilmesi, hazırlanıp ibraz edilmesi, yasada hüküm altına alınan şartların sağlanması ve yetkili mercie başvuruda bulunulması prosedürlerinin tam olarak sağlanması gerekmektedir. Başvuruda bulunulmasının ardından, idarece yabancının Türk vatandaşlığı başvurusu değerlendirilir. Başvuru idare tarafından doğrudan reddedilebileceği gibi zımnen de reddedilebilmektedir. Bu durumda, idareye karşı itiraz ve idari yargıda dava açılması gibi hukuk yoluna başvurulması gerekir. İdareye başvuru ve iptal davası sürecinin gerek vatandaşlık hukuku gerekse idare hukuku alanlarında uzmanlık sahibi bir Türkiye Vatandaşlık Avukatından destek alınması gerekmektedir.

 

Türkiye’de ikamet etmek ve çalışmak isteyen yabancı uyrukluların ise ikamet izni ve çalışma izni sahibi olmaları gerekmektedir. Kanunda düzenlenen usul çerçevesinde ikamet ve çalışma izni için başvuruda bulunmak, başvurunun reddedilmemesi içinse aranan şartları doğru olarak karşılamak gerekir. Türkiye Vatandaşlık Avukatı, yabancı uyruklulara hukuki yardım sağlamak suretiyle çalışma ve ikamet izni başvuru sürecinizi takip etmektedir. Turkuaz kart ve mavi kart statülerine sahip olma ve Türk vatandaşlığından çıkma işlemi için aranan şartlar ve başvuru usulü Kanunda düzenlenmiştir. Başvuruların hazırlanması, sürecin takibi ve gerekli işlemlerin icrasında hukuki destek sağlayan İstanbul Vatandaşlık Avukatı sayesinde daha etkili ve olumlu sonuçlara ulaşılabilecektir.

 

 

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Türk vatandaşlığını kazanmak için aranan ilk şart başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 5 sene boyunca kesinti yapmaksızın Türkiye’de ikamet etmiş olmaktır. İkinci olarak ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak gerekmektedir. Üçüncü şart olarak başvuran kişi, Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini ispatlamalıdır. Türkiye’ye taşınmak, Türkiye’den mal edinmek, Türkiye’de iş kurmak yahut çalışmak, Türkiye’de eğitim görmek, Türk vatandaşı ile evlenmek ya da Türk vatandaşlığını daha önce kazanan birinci dereceden akraba sahibi olmak gibi şekillerde bu ispat sağlanabilmektedir. Dördüncü şart ise toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlık sahibi olmamak yer almaktadır. Beşinci olarak Türkiye’ye uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmak şartı sağlanmalıdır. Altıncı şart ise kişinin Türkiye’de geçinebilecek düzeyde gelir sahibi veya meslek sahibi olmasıdır. Yedinci şart kapsamında kişi Milli güvenliğe tehlike arz edecek veya kamu düzenine engel bir hal sahibi olmamalıdır.

EVLENME YOLUYLA NASIL VATANDAŞLIK KAZANILIR?

 

Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 16’da hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak için Türk vatandaşı ile evliliğin en az 3 yıldan beri devam ediyor olması gerekmektedir. Evlilik birliğinde aile düzeninin kurulmuş ve devam ettiriliyor olması gerekmektedir. Evlilik birliğine aykırı bir faaliyette bulunmamak ve Türk vatandaşlığına geçecek yabancı eşin kamu güvenliği için tehlike arz edecek bir durumunun olmaması gerekmektedir.

 

TURKUAZ KART SAHİPLERİ NASIL VATANDAŞLIK KAZANIR?

14 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye’de süresiz olarak çalışma ve ikamet etme hakkı veren kart Turkuaz Karttır. Turkuaz kart sahibi yabancıların askerlik yükümlülüğü olmadığı gibi seçme ve seçilme hakkından da yararlanamazlar. Turkuaz kart doğrudan vatandaşlık hakkı vermemektedir. Bu sebeple Turkuaz kart sahipleri de vatandaşlık için başvuru yapmalıdır.

VATANDAŞLIK AVUKATININ YAPTIĞI HİZMETLER NELERDİR?

İstanbul Vatandaşlık Avukatı, yabancı uyruklu kişilerin vatandaşlık hukukuna ilişkin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verir. Vatandaşlık hukuku oldukça kapsamlı ve teknik bir hukuk disiplini olduğundan İstanbul Vatandaşlık Avukatı ile çalışılmasında fayda vardır. Vatandaşlık hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlık, işlem ve davaların İstanbul Vatandaşlık Avukatı marifetiyle takip edilmesi; sürecin yanlış veya ihmali işlemler sebebiyle gecikmesini önlemektedir. Günümüz ekonomik koşullarının sürekli değişmesi nedeniyle vatandaşlık hukuku gündelik iş ve işlemlerde sıklıkla karşılaşılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda vatandaşlık hukuku alanında uzmanlaşan avukatların önemi de artmıştır. İstanbul Vatandaşlık avukatı yerli ve yabancı tüm müvekkillerine vatandaşlık hukuku ile alakalı her türlü hukuki yardımı sağlamakta ve menfaatlerini korumak için hukuki çalışma sarf etmektedir.

Sonuç olarak sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Vatandaşlık Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Vatandaşlık Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli Türkiye Vatandaşlık Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul Vatandaşlık Avukatı olarak, tazminat hakkına konu bir olay ile karşılaştığınızda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Vatandaşlık Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili başvuru aşamasında ve dava açılması halinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Vatandaşlık Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com