İstanbul Avukatı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Avukatı

İstanbul Avukatı

İstanbul avukatı denildiğinde bu il Türkiye’nin en kalabalık illerinden birisi olduğu için pek çok alanda pek çok avukat bulunur. Öncelikli olarak avukat olabilmek için hukuk eğitimi veren 4 yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olmak şartlar arasında yer alır. Yine bu durumun ardından bir yıllık avukatlık stajının ardından ruhsat alınarak mesleğe ilk adım atılması ile avukat olunur. Söz konusu olan ruhsatı alan her avukatın bir baroya kaydolması gereklilik gösterir.

Türkiye içerisine her il sınırı içinde bir adet baro bulunur. Bu kapsamda avukat olan kimseler ancak bir ildeki baroya kaydolarak avukatlık mesleğini yapabilirler. Her ilde avukatlık mesleğinde bağımsızlık çok önemli olmasıyla dikkat çeker. Bu nedenle de barolar ile avukatlar arasındaki ilişki astlık üstlük ilişkisi bulunmaz. Bu noktada barolar avukatların arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak ve aynı zamanda da avukatların haklarını korumak için bulunur. Yine avukatların, bu mesleğinin işlevine uygun yerine getirilmesi için bulunur.

Avukatlıkta Stajyerlik Nedir ve Neden Önemlidir?

Avukatlıkta stajyerlik bu mesleği icra etmek isteyen kişiler için oldukça önemlidir. Öncelikli olarak hukuk fakültesinden mezun olan her öğrenci avukatlık yapmak istiyorsa bu kişilerin fakülteden mezun olmalarının ardından 1 yıl avukatlık stajı yapmaları zorunludur. Bu 1 yıl içerisinde avukatlık stajı yapan kişiye ise stajyer avukat denilir. Bu kapsamda avukatlar stajının ilk 6 ayı adliyede çeşitli mahkemelerde geçirir. Yine ikinci 6 ayı 5 yılını doldurmuş bir avukatın yanında yapılması gerekir. Bu stajı bitiren stajyer avukat, baroya kaydolarak avukatlık hak ve yetkilerini kullanarak mesleği icra etmeye başlar.

İstanbul Güvenilir Avukat

İstanbul güvenilir avukat pek çok kişinin bu il içerisinde aradığı bir durumdur. Genel anlamda bakıldığı zaman avukatlarda aranılan en temel özellikle de budur. İnsanların avukatlık mesleğini icra ederken şeffaf olması ve aynı zamanda da müvekkilini yaptığı işin tüm aşamaları hakkında bilgilendirmesi gereklilik gösterir. Yine avukatların müvekkilin talebi halinde dava dosyasında bulunan her türlü evraktan birer suret vermeleri önem taşır. İstanbul’da güvenilir avukatlar müvekkiline davanın seyri hakkındaki hukuki görüşünün detaylarını belirtir. Yine bu durumun yanı sıra davanın olası sonuçları hakkında müvekkiline gerekli bilgileri sunmaları gerekir.

Avukatların özellikle de müvekkilleri ile aralarında geçenleri saklamaları gerekir. Bu kapsamda müvekkili ile ilgili her türlü bilgiyi gizli tutmaları gerekir. Bu meslekte karşılıklı güven ciddi anlamda önem taşır. Belirtilen nedenlerden dolayı avukatlar davayla ilgili öğrendiği her şeyi sır olarak saklamak zorunda olduklarını bilmeleri gerekir. Bu noktada İstanbul avukatlar için sır saklama yükümlülüğü aynı zamanda müvekkili aleyhine tanıklıktan çekinmeyi de kapsıyor. Aynı zamanda avukatlar meslekten ayrılsa bile müvekkile ait sırları ifşa etmemeleri gerekir.

İstanbul avukatları ve diğer tüm illerdeki avukatlar konusunda dikkat çeken bir konu daha bulunuyor. Avukatların kesinlikle davanın tarafı olmamaları önem taşıyor. Avukatlar müvekkilini savunurken hukuki ölçülere ve nezakete dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda da kendisini davanın tarafı gibi gösterebilecek tutumlardan kaçınıyorlar. Tüm bunların yanı sıra savunmanın hukuki yönüyle ilgili faaliyet gösteriyorlar. Yine dava sırasında savunmanın dışında kalan söz ve hareketlerden özenle kaçınmaları da en temel gereklilikler arasına bulunuyor.

İstanbul Avukatlarında Yaş Haddi ve Kıdem

İstanbul deneyimli avukat konusunda gelişmiş bir şehir olmasıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda avukatlığın kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslek olduğu biliniyor. Belirtilen nedenden dolayı da bu meslekte herhangi bir yaş haddi söz konusu olmuyor. Ancak bu meslekte yaş haddi olmaması kesinlikle doğru bulunmuyor. Çünkü avukatların yaşlarında ilerleme meydana geldikçe deneyimleri de artıyor. Pek çok insan hukuki süreçleri için destek almak istedikleri zaman özellikle de deneyimli olan avukatlar arasından seçimlerini gerçekleştiriyor. Ancak bu meslek içerisinde kıdem bulunmaz. Bunun anlamı da mesleğe yeni başlayan bir avukatla 30 yıllık bir avukat arasında hak ve yetkiler açısından bir fark bulunmuyor. Ancak yine de insanlar hukuki destek almak istedikleri zaman özellikle de deneyimli avukatlardan yana tercihlerini gerçekleştiriyor.

Avukatın Aynı Davada Karşı Tarafı Savunma Yasağı

Güvenilir avukat denildiği zaman insanlar genel bir arayış içerisine bulunuyor. Bu kapsamda bilinmesi gereken önemli bir detay daha bulunuyor. Bu detay da avukatların aynı davada menfaatleri zıt olan tarafları savunamadıklarıdır. Elbette ki aynı davada hem davacının hem de davalının avukatlığını yapmak adli gerçeğin bulunmasına engel olur. Bu kapsamda avukatlar savunmasını üstlendiği tarafın avukatlığından istifa etse bile artık diğer tarafın avukatlığını yapamaması ile dikkat çeker. Durumun tersi olması halinde savunmasını daha önce üstlendiği tarafın tüm sırlarını bildiğinden mesleğe olan güven tamamen zedelenmiş olur.

Bu kapsamda özellikle de ceza davalarında menfaatleri birbirine zıt olan şüpheli veya sanıkların savunmasını aynı avukatın yapması söz konusu bile değildir. Bu kapsamda bir suçu birlikte işleyen iki kişiden biri suçun diğer şahıs tarafından işlendiğini beyan etmesi durumunda artık bu iki kişiyi aynı avukatın savunması gibi bir durum tamamı ile ortadan kalkar. Çünkü artık durum tamamen karşılıklı bir dava haline gelir. Aynı avukat da tek bir dava içerisinde iki kişiyi birden savunamaz.

İstanbul Avukatlar Nasıl Çalışır?

İstanbul avukatları çalışması aslında ülke genelinde olduğu şekildedir. Bu ilde de avukatlar mesleğini icra ederken tam anlamıyla bağımsız olurlar. Bu durumu en ufak bir şekilde bile zedeleyecek iş kabul etmemeleri gerekir. Aynı zamanda müvekkilin iş ile ilgili istemleri avukatın bağımsızlığını zedeliyorsa işi reddetmeleri de gereklilikler arasında yer alır. Tüm bu durumlar dikkate alındığı zaman avukatlar genel anlamda serbest bir biçimde çalışmalarına devam eder.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com