İrtikap Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / İrtikap Suçu ve Cezası

İrtikap Suçu ve Cezası

İrtikap suçu, kamu görevlisinin, yaptığı kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya veya bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur. İrtikap suçu, kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun iradesini etkilemesiyle işlenen bir suçtur. TCK md.250’de düzenlenen irtikap suçu, seçimlik hareketli bir suç olup kamu idaresinin güvenirliğine ve kamu idaresinin işleyişine karşı suçlar arasındadır.

  • İcbar (zorlama) suretiyle irtikap suçu,

Kamu görevlisinin kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya başkasına fayda sağlamaya veya vaad etmeye zorlaması (icbar etmesi) ile icbar suretiyle irtikap suçu meydana gelir.

  • İkna suretiyle irtikap suçu,

Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi ikna suretiyle irtikap suçunu işlemiş olur

  • Muhatabının hatasından yararlanarak işlenen irtikap suçu.

Hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçunda kamu görevlisi etkin bir rolde değildir. Mağdur farkında olmadan bir hata yapmakta, kamu görevlisi de mağdurun bu hatasından yararlanarak menfaat temin etmektedir. İrtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutularak cezalandırılır. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik İrtikap Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

İrtikap Suçunun Cezası

  • İcbar (zorlama) suretiyle irtikap suçunun cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır
  • İkna suretiyle irtikap suçunun cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.
  • Hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.
  • Denetim görevini ihmal ederek, irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir İrtikap Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

İrtikap Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Şikayete tabi suçlardan değildir. İrtikap suçu ile ilgili dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Suçun işlendiğinin bu süre içerisinde savcılığa bildirilmesiyle soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul İrtikap Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr