İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

İhaleye fesat karıştırma suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu m.235 ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre; kamu adına gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, kiraya verme ve yapım işlerindeki ihale yahut kamu kurumları aracılığı ile gerçekleştirilen ihale sürecinde gizliliği ihlal, hileli davranışlar, cebir ve tehdit ya da hukuka aykırı davranışlar sergilemek suretiyle ihalenin usulüne uygun gerçekleştirilmesinin veya neticelendirilmesinin engellenmesi ile ihaleye fesat karıştırma suçu işlenir. Suçun tanımlanması ile kamu idaresine ve bu itibarla kamu görevlilerine duyulan itibar ve güven ile kamunun maddi ve mali yararları kapsamında serbest rekabet ortamının korunması amaçlanmıştır. İhaleye fesat karıştırma suçu doğrudan zarar suçu olmadığı ve soyut tehlike suçu vasfında olduğundan suçun işlenebilmesi için zarar doğma ihtimalinin mevcut olması yeterlidir. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası

 

  • Kamu kurumu ya da kuruluşları adına gerçekleştirilen hizmet veya mal alım, satımlarına yahut kiralamalarına dair ihalelere ilişkin yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.
  • İhaleye fesat karıştırma suçunun tehdit veya cebir kullanılarak işlenmesi durumunda faile hükmedilecek ceza 5 yıldan az olamaz.
  • Tekliflerle alakalı olan ve gizli kalması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak veya cebir – tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı davranışlar ile ihaleye katılım yeterliliğini ve şartlarını sağlayan kişilerin ihale veya ihale sürecindeki işlemlere iştirakini engellemek ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirir.

 

İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

 

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Takibi şikâyete bağlı olan suçlardan değildir. Dolayısıyla şikâyet süresi mevcut değildir. İhaleye fesat karıştırma suçu 15 yıl dava zamanaşımı süresi ve uzlaşma kapsamında sayılmaz.

 

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr