Hayâsızca Hareket Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Hayâsızca Hareket Suçu ve Cezası

Hayâsızca Hareket Suçu ve Cezası

‘Genel Ahlaka Karşı Suçlar’ listesinde yer alan ve TCK m.225 kapsamında düzenlenir ve toplumsal ahlaka ters düşen her türlü seçimlik hareketlerinden söz edilir. Suçun tamamlanması adına bu hareketlerin gerçekleşmesi dikkate alınır. Bunlardan ilki cinsel ilişkinin alenen yaşanması, ikincisi ise teşhircilik yapmaktır. Alenen cinsel ilişki kapsamında; Kamuya açık ya da açık olmayan alanlarda üçüncü kişiler tarafından görülür halde olması suç teşkil eder. Teşhircilik kapsamında kişinin cinsel organını ulu orta sergilemesi, camdan göstermesi, dışarıda çıplak veya yarı çıplak dolaşması gösterilebilir. Ne tür fiillerin teşhircilik niteliğinde olduğunun iyi değerlendirilmesi gerekir. Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Ankara Hayâsızca Hareket Suçu Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Hayâsızca Hareket Suçunun Cezası

  • Alenen cinsel ilişkinin yaşanması üzerine: alt sınırı 6 aydan başlayacak şekilde üst sınırı 1 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir.

  • Cinsel taciz suçu ile hayasızca hareketler suçu birlikte işlenmişse yani teşhircilik fiili her iki suçu birden içeriyorsa bu sefer cezası daha ağır olan suçun cezası uygulanır. Yani bu durumda verilecek olan cezanın alt sınırı 6 ay ancak üst sınırı 2 yıl olacaktır.  İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Hayâsızca Hareket Suçu Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Hayâsızca Hareket Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma: Şikayete tabii değildir. Resen soruşturma yürütülebilir. Uzlaşmaya tabii değildir. Zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir Ankara Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. Ankara Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. Ankara’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize Ankara Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. Ankara Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. Ankara Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr