El Atmanın Önlenmesi Davası

Anasayfa / Makalelerimiz / El Atmanın Önlenmesi Davası

El Atmanın Önlenmesi Davası

Türk Medeni Kanununun 683. Maddesinde mülkiyet hakkından bahsederken iki tür davanın açılabilecek olan davalar; İstihkak davası ve El atmanın önlenmesi davasıdır. 
Mülkiyet hakkına dayanan el atmanın önlenmesi davasıdır. Çünkü kaynağını 683. Maddesinden almaktadır. El atmanın önlenmesinden maksat, malına haksız olarak müdahale edilen ve onu kullanmasına engel olunan malikin bu engellenmeyi bertaraf etmesini sağlanmasıdır. 


EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI malike, mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu ELATMAYA karşı kendisini koruma imkanı verir. ELATMA doğrudan doğruya bir insan fiili sonucu meydana gelebileceği gibi, davalının kendisiyle yarattığı bir durum ile malikin mülkiyet hakkını kısıtladığı bir hal olarak da görünebilir. Mülkiyete yapılan müdahale olumlu veya olumsuz bir davranış şeklinde olabilir.
ELATMANIN, davalının bir kusuruna dayanmasına gerek yoktur. Ancak ELATMA haksız olmadır. Malik ELATMAYA katlanmak yükümlülüğünde ise, ELATMANIN önlenmesini isteyemez. ELATMAYA katlanma yükümlülüğü davalının sahip olduğu bir ayni haktan veya kişisel bir haktan, komşuluk hukuku veya kamu hukukundan doğabilir. 


El atmanın önlenmesi davası niteliği itibariyle bir eda davasıdır. Davacı bu davayı açmakla kendi malına vaki olan saldırı ve tecavüzün sona erdirilmesini ve kaybettiği zilyetliğine yeniden kavuşmak ister.
El atmanın önlenmesi davalarında görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemeleridir. Kademeli davalarda değeri fazla olan davaya göre görev belirlenir. Eğer kademeli davalardan birinin değeri para ile gösterilmişse bu durumda değer bu paraya göre belirlenir. Kat Mülkiyeti kanununda Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. (Y.18.H.D. 24.04.1995, E: 1995/4435, K: 1995/5090) 


El atmanın önlenmesi davalarında yetkili mahkeme davalının ikametgah mahkemesidir. Davalının ikametgahı belli değilse Türkiye de en son ikamet ettiği yer mahkemesidir. Davalılar birden fazla olursa bunlardan her hangi birinin ikametgah mahkemesi yetkilidir. Eğer el atılan şey bir taşınmaz ise o zaman taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. 


El atmanın önlenmesi davası ayni bir haktan kaynaklandığı için bu davayı açma her hangi bir süreye bağlı değildir. Bu sebeple el atma sürdükçe dava açma imkanı mevcuttur.
El atma davası nisbi harca tabidir. Dava açılırken davacıdan dava değerinin 68.31 oranında hesaplanan nisbi harcın ¼ peşin harç olarak alınır. Ayrıca her yıl bütçe kanunları ile tespit edilen başvurma harcı alınır. 


Kalem Hukuk Bürosu olarak Av. BURAK BARCIN & Av. ENES NERGİZ olarak mülkiyetinize saldırı durumunda sizlere yukarıda belirttiğimiz hususlarda profesyonel olarak hizmet ve danışmanlık vermekten mutluluk duyarız. 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com