Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçu ve Cezası

Anasayfa / Makalelerimiz / Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçu ve Cezası

Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçu ve Cezası

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 156’ncı maddesinde malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Madde metni: ” Bedelsiz kalmış senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir.”

Bu suç ile korunmak istenen hukuki değer ticari senetlere karşı duyulan güven duygusudur. Suçun konusunu hukuken geçerliliği kalmamış senet oluşturur. Senede konu meblağın üçüncü kişilere ödemiş olması halinde dahi senet bedelsiz kalacaktır. Suçun faili, kısmen veya tamamen ödenmiş olan senedin bedelsiz kalan bölümünü bir hukuki sonuç doğuracak şekilde kullanan kişidir. Suçun mağduru ise senedin ihtiva ettiği borcun tamamını veya bir kısmını ödemiş olmasına rağmen suçun işlenmesiyle ödemede tekerrüre veya düşürülme tehlikesi yaşayan kimsedir. Senette kefil bulunması halinde, bu kişiler de suçun mağduru olacaktır.  Hukuka aykırı olarak senedi ele geçiren kişi bedelsiz kalmış senedin kullanımı suçundan değil dolandırıcılık, sahtecilik veya hırsızlık suçundan sorumlu olacaktır. Bu durumda suçun tespiti açısından senedin ele geçirilme şekli son derece önem taşımaktadır Suçun hem mağdurları hem de faillerine yönelik Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçu İstanbul Ceza Avukatı olarak hukuki destek sağlamaktayız.

 

Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçunun Cezası

  • Bedelsiz kalmış senedi kullanma suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. İşbu suç sebebiyle hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası düzenlendiği için, ceza hukukuna hâkim yetkin bir Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçu İstanbul Ceza Avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Bedelsiz kalmış senedi kullanma suçu, şikâyete tabi suçlardan olup, şikâyet süresi mağdurun fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren altı aydır. Bedelsiz senedi kullanma suçu, uzlaşmaya tabi suçlar arasında yer alır. Bedelsiz senedi kullanma suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçu Ceza Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkânı elde edilmiş olur. İstanbul Ceza Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli ceza avukatı ekibimiz cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize İstanbul Ceza Avukatı olarak hizmet sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmekteyiz. İstanbul Ceza Avukatı olarak, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suç tipleri için açılmış olan ceza davalarında hukuki destek sağlamaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ceza Avukatı olarak, kalabalık ceza avukatı ekibimizle Alanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış ceza davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 506 265 20 25
E-Posta : info@enesnergiz.av.tr