Apartman Yönetiminde Ortak Giderler

Anasayfa / Makalelerimiz / Apartman Yönetiminde Ortak Giderler

Apartman Yönetiminde Ortak Giderler

İnsanlar yaşamı boyunca birlikte yaşamaya mecbur kalmıştırlar. Günümüzün yaşamında insanlar daha çok imkânı olan ve yaşam alanları olan sitelerdeki yaşama yönelmiş bulunmaktadır. Site ve benzeri yerlerde yaşamanın insanlar üzerine bazı sorumluluklar ve yasaklar yüklemiştir. Bu sorumluluklar ve yasaklar ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunda belirtilmiştir ve düzenlenmiştir. Bu kapsamda sorumlulukların en başın apartmanın ortak giderlerine katılma sorumluluğu mevcuttur. 

Kat mülkiyetinin kurulması ve yönetim planlarının oluşturulması içinde hukuki olarak profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunun m.20 de bahsedilen ortak giderlere katılma yükümlülüğü detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu giderlere katılmayanlara karşı ise site ve apartman yöneticileri her yıl yapmış olduğu genel kurulda alacakları karar ve hukuki işlemler için alacakları yetki ile icra kanalı ile bu parayı tahsil edilmesi imkânı vardır. Ayrıca site vb yerlerin zorunlu iyileştirme ve yenileme ücretleri de bu icra kanalı ile tahsil edilebilir. 

Ayrıca Site yöneticisi KMK m.38’e göre kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Bu genel bir kural olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte site yöneticisinin görevleri:

  • Apartman giderlerinin hesabını verme yükümlülüğü site yöneticisine aittir,
  • Yönetim planında aksine hüküm olmadığı sürece yönetici, kanunda belirtilmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır,
  • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi site yöneticisinin görevlerindendir,
  • Ana gayrimenkulün korunması, bakımı ve onarımı ile ilgili tedbirlerin alınması ve sigorta ettirilmesi de yöneticinin görevlerindendir,
  • Ödemelerin kabulü, tebligatların alınması ve yönetim sebebiyle doğan borçların ödenmesi yöneticinin diğer görevleri arasında yer almaktadır,
  • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması, karar defterinin tutulması, işletme projesinin ayrıntılı bir şekilde yapılması, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı icra takibi yapılması ya da dava açılması da yöneticinin temel sorumluluklarındandır,
  • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiği takdirde bunları almak üzere muteber bir bankada kendi adına ancak ana gayrimenkulün yönetici sıfatını göstermek suretiyle hesap açmak da site yöneticisinin kanunda belirtilmiş olan görevlerinden birisidir.

Yöneticilerin görevlerinin genel olarak bu şekilde özetlenmesi mümkündür. Yöneticiler başta yönetim planında belirtilen görevlerine ve kanunda belirtilen görevlerine dikkat etmeli ve bunları layığıyla yerine getirmelidirler. Kendi ihmal ve kusurları sebebiyle doğacak olan zararlardan sorumlu tutulacaklarını unutmamalılar ve bu bağlamda görevleri mümkün mertebe ihmalden kaçınmalıdırlar.

Yönetim Planı Hazırlanmasında Hukuki Destek Almanın Önemi

Yönetim planı, tüm kat malikleri, yönetici ve denetçi açısından bağlayıcı bir nitelikle olduğundan dolayı dikkatli bir şekilde hazırlanması ve bu hususta hukuki destek alınması faydalı olacaktır. Aynı zamanda söz konusu planın tapu sicil müdürlüğüne de verileceğini de hesaba katmalı ve bu sebeple de hukuki destek alınmalıdır. Plana kanuna aykırı bir hüküm getirilmemesi ya da kat maliklerinin hak ve menfaatlerini zedeleyici hüküm getirilmemesi için yönetim planının hazırlanması esnasında mutlaka alanında uzman bir gayrimenkul avukatına danışılmalıdır. Aynı zamanda yalnızca planın hazırlanmasında değil; planda değişiklik yapılması noktasında da hukuki destek alınmalıdır.

Uzman kişi, yürürlükte olan mevzuatları tam anlamıyla bildiğinden dolayı sitenin ihtiyaçlarını karşılayacak ve kimsenin hakkına zarar vermeyecek şekilde düzgün bir plan hazırlamada yardımcı olacaktır. Bu planda haklar dışında yükümlülükler de yer aldığı için bunların da doğru belirtilebilmesi adına hukuki destek alınmalıdır. Neticede yönetim planı tapu sicil müdürlüğünde de var olacağından herkesin görmesi mümkündür. Kat maliklerinin değişmesi esnasında da yeni malik bu planı inceleyecektir. Bu anlamda da planda hata olmaması önemlidir. Aynı zamanda ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenebilmesi adına en baştan tedbir alınmalı ve uyuşmazlığa sebep olabilecek hususlarda mutlaka bir avukata danışılmalıdır. 

KALEM HUKUK BÜROSU OLARAK Av. BURAK BARCIN & Av. ENES NERGİZ hem apartman yöneticilerine profesyonel destek vermekten ve yönetimin apartman sakinlere karşı almış olduğu kararların hukuksuzluğuna karşı sizlere yardım etmekten mutluluk duyarız. 

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com