ALANYA/ANTALYA AĞIR CEZA AVUKATI

Anasayfa / Makalelerimiz / ALANYA/ANTALYA AĞIR CEZA AVUKATI

ALANYA/ANTALYA AĞIR CEZA AVUKATI

Alanya/Antalya Ağır Ceza Avukatı, Türk Ceza kanununda alt sınırı 10 yıl olan suçlar kapsamında yargılanan kişilere hukuki yardım ve hizmet yapan kişi olarak tanımlanabilir.  Uzun yıllar boyunca hürriyeti kısıtlanma tehlikesi olan bir kimse için Alanya/Antalya ağır ceza avukatı ile birlikte süreç yönetmesi hayati öneme sahiptir.

Soruşturma aşamasında  emniyete, jandarmaya , savcılığa veya sulh ceza hakimliğine müvekkilinin savunmasını hukuki hakları kapsamında yapan Alanya/Antalya ağır ceza avukatı; en kıymetli varlıklarımızdan olan hürriyetimizi korumak gayesindedir.  Söz gelimi, delil yetersizliğini açıklayarak masumiyet karinesini, daha önceden vuku bulan bir eylemden dolayı hâksiz tahrik unsurlarını, zorunluluk veya meşru müdafaa şartlarını belirterek yasada kişilere tanınmış hakları belirtir.  Her somut olay başlı başına farklı haklarımızı ilgilendirdiğinden Alanya/Antalya ağır ceza avukatı bilgisiyle, tecrübesiyle bu hakları ortaya çıkarmakta ve müvekkillerine hukuki anlamda ciddi destek sağlamaktadır.

Alanya/Antalya ağır ceza avukatı, gözaltı aşamasında  müvekkillerinin salıverilmesi için yaptığı hukuki hizmet ise, gerçekten hayati öneme sahiptir. Savcılık makamının yanlış değerlendirme veya eksik değerlendirme  sonucunda sulh ceza hakimliğine kişinin tutuklamaya sevk kararının önüne geçmek için çaba içerisindedir.  Aksi takdirde tutuklanan kişinin ağır ceza mahkemesinde ağır ceza hakiminin önüne çıkması maalesef aylar sürebilmektedir. Gözaltı aşamasında iyi bir Alanya/Antalya ağır ceza avukatı her zaman için elzemdir.

Alanya/Antalya ağır ceza avukatı, tutukluluk durumunda gerekli mercilere etkin ve yetkin bir şekilde itiraz yapmakta, kişilerce suç işlense dahi “herkesin her zaman savunulacak bir tarafı vardır” ilkesi mucibince savunulacak kısmı yasal dayanaklarla yerin getirmektedir.  Bu aşamada cezaevine aralıklarla gitmekte, müvekkilini ziyaret etmekte, müvekkili ile beraber en iyi savunmanın ne olacağı konusunda fikir yürütmektedir.  Yine bu aşamada Alanya/Antalya ağır ceza avukatı, müvekkilinin lehine olacak tüm hukuki delilleri araştırmakta ve ilgili makama bu delilleri ibraz etmektedir.  Adli yargılanma ilkeleri, anayasal hükümler, kanun maddeleri, içtihatlar ve somut olayın kendine has yapısı çerçevesinde vücut bulmuş hak ,savunmanın özünü oluşturmaktadır.

Alanya/Antalya ağır ceza avukatı, kovuşturma olarak tesmiye edilen ağır ceza davalarında  denilebilir ki en önemli hizmetini ifa etmek için duruşmada müvekkilinin yanındadır.  Yıllar yılı cezaevinde kalması muhtemel kimsenin mümkünse beraat değilse adli kontrol şartıyla tahliye bu da mümkün değilse en az cezayı alması için hukuki yardımda bulunacaktır. Bu kısımda en kritik nokta somut olaya paralel olan, müvekkilin lehine olacak YARGITAY KARARLARI’DIR. Bu kararları bularak mahkemeye ibraz edecek Alanya/Antalya Ağır Ceza Avukatı bu hizmeti sayesinde kimi zaman “ipten kurtaran avukat” olarak da anılabilir.  Diğer sanıkların veya müştekinin yanlış veya yalan ifadelerini ortaya çıkarması ve mahkeme heyetini doğru yola sevk etmesi yine Alanya/Antalya Ağır Ceza avukatının görevleri arasındadır.  İddianamede belirtilen suç vasfını müvekkili lehine doğrulaması da yine paha biçilmez bir hizmettir. Uygulamada sıklıkla rastlanan bu durumu bir örnekle ifade edelim:

Mesela iddianame kişi için kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasında bulunmuş ve bu suç dolayısıyla cezalandırmasını istemiştir.  Fakat  Alanya/Antalya Ağır Ceza avukatı, bu suçun gerekli olan unsurlarının var olmadığını belirtir ve bu durumu yasal delillerle de ispat ederek aslında taksirle adam yaralama suçunun varlığını belirtirse ve bu belirtme mahkemece de kabul görürse Alanya/Antalya ağır ceza avukatı görevini yerine getirmiş olacaktır.  Kovuşturma aşamasında Alanya/Antalya ağır ceza avukatı olmak  başlı başına ağır ve ciddi bir yük olmanın yanında ifa ettiği hizmetler bakımından cihandeğer bir kıymeti de mevcuttur.

 

Bunun yanında Alanya/Antalya Ağır ceza avukatı sadece sanık vekilliği değil aynı zamanda müşteki ve katılan vekilliğini de yapmaktadır. Buna göre, sanık, müştekinin veya katılanın bir hakkını acımasızca ihlal etmiş ve halen kendisinin suç işlemediğini pişkinlikle duruşmada veya sorguda belirtiyorsa, Alanya/Antalya ağır ceza avukatı müvekkilinin hak arama duygusunu tatmin etmek için elinden geleni yapacaktır.  Delilleri değerlendirecek,  sanığın çelişkili beyanlarını belirtecek, hakimin gözünden kaçması muhtemel her türlü lehe durumu ifade edecektir. Hakimlerin iş yükünün fazla olması kimi zaman yargılamayı yavaşlatmakta hatta yanlış kararlar alabilmesine sebep olabilmektedir. Bunun neticesi ise, gerçekten suçlu kimselerin hak ettiği cezayı alamamalardır. Alanya/Antalya ağır ceza avukatı, ki yargılamanın önemli bir sac ayağıdır, buna engel olmak için çaba sarf edecektir.

 

ALANYA/ANTALYA AĞIR CEZA AVUKATI HANGİ SUÇLAR İÇİN HİZMET VEREBİLİR?

  • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,

   

 

  • Milli savunmaya karşı suçlar,

 

  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

 

 

Ve ilgili kanunda gösterilen diğer suçlar Alanya/Antalya ağır ceza avukatının görev alanına giren hizmetlerdir.

 

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com